Brak treści artykułu

Załączniki:

Raport z głosowania nr 1
Raport z głosowania nr 2
Raport z głosowania nr 3
Raport z głosowania nr 4
Raport z głosowania nr 5
Raport z głosowania nr 6
Raport z głosowania nr 7
Protokół Nr XVII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 stycznia 2020 r.