Brak treści artykułu

Załączniki:

Zestawienie zmianw funduszu jednostki na dzień 31.12.2018 r.
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2018.pdf
Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019.pdf