Brak treści artykułu

Załączniki:

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za I kwartał 2019 roku
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za II kwartał 2019 roku
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za III kwartał 2019 roku
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za 2019 rok