Burmistrz Polic ogłasza konsultacje społeczne w sprawie statutu sołectwa Drogoradz.

Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców sołectwa  Drogoradz oraz Rady Sołeckiej na temat projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa Drogoradz.
W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy sołectwa Drogoradz, zgłaszając swoje uwagi do projektu uchwały na piśmie (w tym formie elektronicznej na adres: sekretariat@ug.police.pl) z  dopiskiem: „Konsultacje - Drogoradz” lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Policach (ul. Stefana Batorego 3, 72 – 010 Police, pokój 16).
Konsultacje przeprowadza się dodatkowo poprzez przekazanie projektu statutu do zaopiniowania Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej w Drogoradzu.
Konsultacje trwają od 24 stycznia do 7 lutego 2019 roku.


Załączniki:

Zarządzenie nr 37/2019
Statut Drogoradz
Mapka Drogoradz