Brak treści artykułu

Załączniki:

Wyciąg z protokołu Nr XLVII/2018 z sesji rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku
Odpowiedź na interpelację Pana Macieja Dolaka z dnia 30.10.2018 r.