Brak treści artykułu

Załączniki:

Wyciag z protokołu nr XLIV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.08.2018 roku
Odpowiedzi na interpelacje
Odpowiedź na interpelację Pana Grzegorza Ufniarza z dnia 28.08.2018 r.
Odpowiedź na interpelację Pani Haliny Olejarnik z dnia 28.08.2018 r.