Brak treści artykułu

Załączniki:

Wyciąg nr protokołu nr XLI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Policach z dni 24 kwietnia 2018 roku
Odpowiedź na interpelacje Pana Grzegorza Ufniarza z dnia 24.04.2018 r.
Odpowiedx na interpelację Pana Wiesława Gawła z dnia 24.04.2018 r.