Brak treści artykułu

Załączniki:

Wyciąg nr protokołu nr XLI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Policach z dni 24 kwietnia 2018 roku