Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
Urząd Miejski jest czynny w godzinach:
- 7.00 – 16.00 poniedziałek
- 7.00 – 15.00 wtorek – środa
- 7.30 – 15.00 czwartek – piątek

Burmistrz przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.00  - 16.15 w Urzędzie Miejskim w Policach przy ulicy Stefana Batorego 3.

tel. 091 431 18 30
fax 091 431 18 32
e-mail: sekretariat@ug.police.pl

W związku z wejściem w życie z dniem l kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 201 Ir. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209 póz. 1243), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miejskim w Policach za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: sekretariat@ug.police.pl
• fax-u:91 431-18-32
oraz za pomocą osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
W celu załatwienia spraw, osoba uprawniona może korzystać z usługi tłumacza języka migowego. Osoba ta zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

NIP: 851-10-00-695

REGON: 000525866

Dokonywanie wszelkich wpłat

 Załączniki:

Wykaz telefonów, adresów e-mailowych