a:27:{s:4:"name";s:43:"Urząd Miejski w Policach - podstawowe dane";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:31:"Wydział Organizacyjno - Prawny";s:11:"createdDate";s:10:"2007-02-13";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:2243:"

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
Urząd Miejski jest czynny w godzinach:
- 7.00 – 16.00 poniedziałek
- 7.00 – 15.00 wtorek – środa
- 7.30 – 15.00 czwartek – piątek

Burmistrz przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.00  - 16.15 w Urzędzie Miejskim w Policach przy ulicy Stefana Batorego 3.

tel. 091 431 18 30
fax 091 431 18 32
e-mail: sekretariat@ug.police.pl

W związku z wejściem w życie z dniem l kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 201 Ir. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209 póz. 1243), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miejskim w Policach za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: sekretariat@ug.police.pl
• fax-u:91 431-18-32
oraz za pomocą osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
W celu załatwienia spraw, osoba uprawniona może korzystać z usługi tłumacza języka migowego. Osoba ta zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wykaz telefonów,adresów e-mailowych

NIP: 851-10-00-695

REGON: 000525866

Dokonywanie wszelkich wpłat

 

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2015-5-07 14:37:33";s:8:"editDate";O:12:"Zend_Db_Expr":1:{s:14:"*_expression";s:5:"NOW()";}s:6:"editBy";s:3:"231";}