W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 13409 artykułów
uchwała nr: XXIII/170/04
uchwała nr XXIII/170/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2004.
uchwała nr: XXII/169/04
uchwała nr XXII/169/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Police.
uchwała nr: XXII/168/04
uchwała nr XXII/168/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Zakłady”
uchwała nr: XXII/167/04
uchwała nr XXII/167/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Trzebież - Marina”
uchwała nr: XXII/166/04
uchwała nr XXII/166/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2001 – 2005.
uchwała nr: XXII/165/04
uchwała nr XXII/165/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz jej zabezpieczenia.
uchwała nr: XXII/164/04
uchwała nr XXII/164/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zasad przyznawania pomocy w formie zakupu posiłku dla uczniów oraz zwrotu wydatków na tę pomoc.
uchwała nr: XXII/163/04
uchwała nr XXII/163/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za te usługi.
uchwała nr: XXII/162/04
uchwała nr XXII/162/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
uchwała nr: XXI/161/04
uchwała nr XXI/161/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych.
uchwała nr: XXI/160/04
uchwała nr XXI/160/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Police.
uchwała nr: XXI/159/04
uchwała nr XXI/159/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok.
uchwała nr: XXI/158/04
uchwała nr XXI/158/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu komisji konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia konkursów i wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli.
uchwała nr: XXI/157/04
uchwała nr XXI/157/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie Statutu Gminy Police.
uchwała nr: XXI/156/04
uchwała nr XXI/156/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku.
uchwała nr: XXI/155/04
uchwała nr XXI/155/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Policach.
uchwała nr: XXI/154/04
uchwała nr XXI/154/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Police i Powiatu Polickiego.
uchwała nr: XXI/153/04
uchwała nr XXI/153/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie utworzenia spółki Policki Park Przemysłowy „INFRAPARK Police” Spółka Akcyjna.
uchwała nr: XX/152/04
uchwała nr XX/152/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie przejęcia pojazdów samochodowych na własność Gminy Police.
uchwała nr: XX/151/04
uchwała nr XX/151/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy.
uchwała nr: XX/150/04
uchwała nr XX/150/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Miejski Żłobek.
uchwała nr: XX/149/04
uchwała nr XX/149/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę.
uchwała nr: XX/148/04
uchwała nr XX/148/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę określenia, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Police.
uchwała nr: XX/147/04
uchwała nr XX/147/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Police publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
uchwała nr: XX/146/04
uchwała nr XX/146/04
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Police.