W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 23/2020 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach w dniu 02 lipca 2020 roku

Protokół Nr 23/2020
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach w dniu 02 lipca 2020 roku

 

w posiedzeniu brali udział radni:

  1. Zofia Hlek
  2. Jadwiga Molenda
  3. Ilona Bednarek
  4. Piotr Diakun
  5. Ryszard Tokarczyk
  6. Stanisław Łabuz,
  7. Adam Sobczyk

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Przegląd inwestycji w OSiR.

5. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach Zofia Hlek otworzyła Wyjazdowe posiedzenie Komisji, które odbyło się  na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży .

 Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum.

 

Ad. 2

 Przewodnicząca odczytała projekt porządku posiedzenia Komisji. Porządek obrad, bez poprawek i uwag został przyjęty jednogłośnie tj.: za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów.

 

      Ad. 3

Członkowie Komisji poinformowali, iż zapoznali się z przesłanym wcześniej protokółem nr 22/2020 z posiedzenia z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach  25 czerwca 2020 roku

Za jego przyjęciem głosowało 7 osób, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Protokół został przyjęty.


Ad. 4

Ta część posiedzenia była wspólna dla wszystkich Komisji Rady Miejskiej. 

Członkowie komisji statutowych spotkali się  z Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach Panem Waldemarem Echaustem i Burmistrzem Polic Panem Władysławem Diakunem.

Przez Dyrektora OSiR omówiona została  aktualna sytuacja gospodarcza po okresie pełnienia przez Ośrodek obiektu przeznaczonego do odbywania kwarantanny w związku z podejrzeniem zarażenia COVID 19.

Na dzień dzisiejszy po zabiegach  sanitarnych itp. obiekt jest obecnie przygotowany do ewentualnego przyjęcia drużyn sportowych z głębi Polski.. Przewidywany zysk  z tego tytułu to ok 1,5 mln zł. Czynione są też starania, aby od  września wynająć na cele mieszkalne obiekty GCEiR  pracownikom zatrudnionym przy budowie fabryki polimerów.

Wszystkie te zabiegi podejmowane są niejako w duchu ratowania kondycji finansowej Ośrodka Sportu i Rekreacji i zapobieżenia ewentualnej jego sprzedaży.

Przygotowując się na ewentualną sprzedaż zlecono  wycenę trzebieskiej placówki.

Planowana przez OSiR budowa hotelu dla sportowców (ok. 200 pokoi)  rozwiązałaby wiele problemów związanych z zakwaterowaniem zarówno dla chcących przyjechać tu grup sportowych, ale także stworzyłaby  mieszkańcom Trzebieży możliwość uruchomienia wielu miejsc pracy.  Pomysł ten nie uzyskał niestety zgody Urzędu Wojewódzkiego, jak  Konserwatora Zabytków.

Poinformowano nas iż Gmina do dzisiaj nie podjęła się odbudowy spalonego w listopadzie 2018 r. deptaka wzdłuż zalewu z uwagi na toczący się proces z ubezpieczycielem o odzyskanie części odszkodowania. Mimo to Wydział Techniczno – Inwestycyjny UG rozpoczął prace projektowe nad odtworzeniem spalonej promenady


Ad. 5

 Przewodnicząca poinformowała członków, że do Komisji do dnia 02 lipca 2020 r. nie wpłynęło żadne pismo. 

 

Ad. 6

Brak spraw różnych i wolnych wniosków

Ad. 7

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach  Zofia Hlek  zamknęła posiedzenie Komisji

Protokółowała:

Jadwiga Molenda                                                                               

                                                                              Przewodniczący Komisji


                                                                                        Zofia Hlek
Powiadom znajomego