W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Status Gminy Police

Zgodnie z KONSTYTUCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483; sprost. Dz.U.  z 2001 r. Nr 28 poz. 318 ) gmina jest podstawowa jednostką samorządu terytorialnego. Przysługuje jej prawo własności i inne prawa majątkowe, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.
 
Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483; sprost. Dz.U.  z 2001 r. Nr 28 poz. 318 ):
 

Rozdział VII

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Art. 163. 

Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Art. 164. 

1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.
2. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.
3. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 165. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe.
2. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.

Art. 166. 

1. Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne.
2. Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych.
3. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają sądy administracyjne.

Art. 167. 

1. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.
2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.
3. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie.
4. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.

Art. 168. 

Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.

Art. 169. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.
2. Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa.
3. Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa.
4. Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące.


Art. 170. 

Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa.

Art. 171. 

1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.
2. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.
3. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy.

Art. 172. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo zrzeszania się.
2. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
3. Zasady, na jakich jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ustawa.
 
Gmina Police została utworzona na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 roku w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach bielskim, gdańskim, kaliskim, miejskim krakowskim, krośnieńskim, łomżyńskim, miejskim łódzkim, ostrołęckim, rzeszowskim, szczecińskim, wałbrzyskim, włocławskim i zamojskim (Dz. U. Nr 24, poz. 143 z późn. zm.).
 
Wyciąg z rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 roku w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach bielskim, gdańskim, kaliskim, miejskim krakowskim, krośnieńskim, łomżyńskim, miejskim łódzkim, ostrołęckim, rzeszowskim, szczecińskim, wałbrzyskim, włocławskim i zamojskim (Dz. U. Nr 24, poz. 143 z późn. zm.):
 
§ 10. W województwie szczecińskim:
  1)  łączy się:
a)  gminy Błotno i Nowogard w gminę o nazwie Nowogard z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Nowogardzie,
b)  gminy Dębice i Maszewo w gminę o nazwie Maszewo z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Maszewie,
c)  gminy Kolin i Dolice w gminę o nazwie Dolice z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Dolicach,
d)  gminy Kołczewo i Wolin w gminę o nazwie Wolin z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Wolinie,
e)  gminy Lubczyna i Goleniów w gminę o nazwie Goleniów z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Goleniowie;
  2)  znosi się gminy: Krzywin, Pęzino, Swobnica, Tanowo i Trzebież;
  3)  tworzy się gminę Police z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Policach; w skład gminy Police wchodzą obszary gmin Tanowo i Trzebież;
  4)  włącza się:
a)  do gminy Banie obszary sołectw: Baniewice, Dłusko Gryfińskie, Górnowo i Swobnica z gminy Swobnica,
b)  do gminy Chojna obszary sołectw: Lisie Pole z gminy Krzywin oraz Grzybno, Kamienny Jaz, Rurka i Strzelczyn z gminy Swobnica,
c)  do gminy Stara Dąbrowa część obszaru sołectwa Kania obejmującą miejscowości Chlebowo i Rosowo z gminy Chociwel,
d)  do gminy Stargard Szczeciński obszary sołectw: Golina, Pęzino i Trzebiatów z gminy Pęzino,
e)  do gminy Suchań obszar sołectwa Brudzewice z gminy Pęzino,
f)   do gminy Widuchowa obszary sołectw: Kłodowo, Krzywin, Polesiny, Rynica, Żarczyn i Żelechowo z gminy Krzywin.
 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 1991 roku w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib (Dz. U. Nr 87, poz. 397) dokonano połączenia miasta Police i gminy Police w jedną gminę. Ustalono nazwę gminy – gmina Police, jako jej siedzibę wskazano Police.
 
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity)

Załączniki

Powiadom znajomego