W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół z postępowania konkursowego w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego: ochrona zwierząt w 2017 r.

Protokół

z dnia  7  kwietnia  2017 r.


w sprawie obrad komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: ochrona zwierząt.

 

W dniu 07.04.2017 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Policach (w pokoju nr 2 B)  odbyło się  spotkanie komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona zwierząt. W spotkaniu uczestniczyli:

1. Przemysław Biegus                 - przewodniczący komisji  konkursowej ( Z-ca Naczelnika Wydziału  Ochrony  Środowiska),

2. Patrycja Niewiadomska           -  sekretarz komisji konkursowej ( Podinspektor Wydział Ochrony  Środowiska).


Na wstępie stwierdzono, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/ 17  Burmistrza Polic  z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego ochrona zwierząt, na spotkanie przybyli wszyscy członkowie komisji.

Na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona zwierząt wpłynęła jedna oferta:

lp.

nazwa organizacji

wnioskowana kwota [ zł]

1.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Policach  z siedzibą  w Policach ul. Piaskowej  5b/ 7

20.000Następnie członkowie komisji złożyli po dwa oświadczenia:

  1. dotyczące wyłączenia członka komisji wynikającego z przesłanek określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.),
  2. oświadczenie, iż członkowie komisji nie reprezentują oraz nie są członkami wyżej wymienionego  stowarzyszenia.

Komisja dokonała oceny formalnej oferty, która wpłynęła na realizację wyżej wymienionego zadania. W ocenie komisji oferta przedstawiona przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Policach spełnia wymagania formalne ogłoszonego konkursu.


Liczba odrzuconych  ofert - 0.

Komisja dokonała oceny merytorycznej przedstawionej oferty konkursowej Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  w Polsce, Oddział w Policach  Ocena odbyła się na indywidualnych kartach oceny merytorycznej wniosku, które stanowią załączniki do protokołu. Oferta konkursowa przedstawiona przez  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  w Polsce, Oddział w Policach  otrzymała 51 punktów (na 60 możliwych).

W związku z powyższym komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Polic o przyznanie Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami  w Polsce, Koło w Policach  dotacji w wysokości 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na realizację w roku 2017 zadania publicznego: ochrona zwierząt.

Komisja konkursowa uznała, iż Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  w Polsce, Oddział w Policach  posiada możliwości do zrealizowania przedmiotowego zadania, posiada  bazę materialną oraz sprzęt do realizacji tego zadania. Zakres rzeczowy zadania jest zgodny z rodzajem zadania określonym  w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  w Polsce, Koło  w Policach  od 2007 r. prowadzi działalność w zakresie:

- przeprowadzenia imprez promujących właściwą postawę człowieka wobec zwierząt,

- edukacji wśród dzieci i młodzieży  z zakresu  ochrony zwierząt  oraz ich  życia,

-  działania na rzecz ochrony bezdomnych zwierząt (dokarmiania bezdomnych zwierząt 

   w okresie zimowym, zleca wykonywanie zabiegów weterynaryjnych, podejmowanie działań na    

rzecz ograniczania populacji bezdomnych zwierząt ),

-   interwencyjnego otaczania opieką bezdomnych zwierząt oraz poszukuje dla nich nowych właścicieli.

 Działalność  Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  w Polsce, Oddział  w Policach  ma charakter działań ciągłych. Osoby  działające w tym stowarzyszeniu  posiadają  kwalifikacje gwarantujące rzetelność wykonania zadania.


Przemysław Biegus


Patrycja NiewiadomskaPowiadom znajomego