W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 lutego 2017 roku

Protokół Nr XXVII/2017


z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 28 lutego 2017 roku


- stan radnych  Rady Miejskiej                                                                          - 21


- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik         - 21

nr 3 do protokołu


- nieobecnych                                                                                                     -  0


         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.


PRZEBIEG OBRAD

 

Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył XXVII sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 21 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.


Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał porządek obrad.


Radni nie wnieśli uwag.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 7 lutego 2017 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2017 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Police jest organem prowadzącym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Police.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu
  i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach na rok 2017.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach na rok 2017.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach na rok 2017.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach na rok 2017.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach na rok 2017.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

                                                                 Porządek obrad stanowi
                                                          załacznik Nr 5 do protokołuPkt  -  3  -  Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 7 lutego 2017 roku.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w dniu  7 lutego 2017 roku.

 

Pkt  -  4  -  Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej w dniu  7.02.2017r. do dnia 28.02.2017r. przedstawił Burmistrz Polic W. Diakun (stanowi zał. nr 6 do protokołu).


Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania.

 

Pkt  -  5  -  Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2017 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police.

Z-ca Nacz. Wydz. OR M.Usewicz  przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radna Z.Hlek – stwierdziła, że Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXVII/258/2017 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Pkt  -  6  -  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Police jest organem prowadzącym.

Nacz. Wydz. OK W.Stefański  przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radny W.Kosiorkiewicz – stwierdził, że Komisja Oświaty, Kultury  i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXVII/259/2017 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Pkt  -  7  -  Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Z-ca Burmistrza M.Greinert  przedstawił projekt powyższej uchwały.


Nacz. Wydz. OK W.Stefański  podziękował dyrektorom gimnazjów za wieloletnią pracę.


Radny W.Kosiorkiewicz – stwierdził, że Komisja Oświaty, Kultury  i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy jednym głosie wstrzymującym się.


W dyskusji głos zabrali: radny A.Rogowski, Z-ca Burmistrza M.Greinert, Członek Zarządu Powiatu Polickiego B.Chmielewska oraz Nacz. Wydz. OK W.Stefański.


Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 3


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę.

Przewodniczący Rady W.Król – podziękował dyrektorom i nauczycielom gimnazjów za 18 lat pracy. Zrobiliśmy wszystko, aby zachować Państwa miejsce pracy.

Na sesji dyskusja była krótka, ale dużo dyskusji było na spotkaniach                            i posiedzeniach komisji.

Życzył wielu sukcesów w dalszej pracy.


Uchwała Nr XXVII/260/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

1 5     m i n u t     p r z e r w y

 

Pkt  -  8  -  Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Police.

Nacz. Wydz. GKM S.Staszkiewicz  przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radny M.Michalak – stwierdził, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXVII/261/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Pkt  -  9  -  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.

Nacz. Wydz. GG Z.Bobrowicz  przedstawiła projekt powyższej uchwały.

 

Radny M.Michalak – stwierdził, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXVII/262/2017 stanowi  załącznik nr 11 do protokołu.

 

Pkt  -  10  -  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu
i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach na rok 2017.

Przew. Komisji BiFG radny G.Ufniarz przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXVII/263/2017 stanowi  załącznik nr 12 do protokołu.

 

Pkt  -  11  -  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach na rok 2017.

Przew. Komisji IKRiE radny M.Michalak przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXVII/264/2017 stanowi  załącznik nr 13 do protokołu.

 

Pkt  -  12  -  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach na rok 2017.

Przew. Komisji OKiS radny W.Kosiorkiewicz  przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXVII/265/2017 stanowi  załącznik nr 14 do protokołu.

 

Pkt  -  13  -  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Policach na rok 2017.

Przew. Komisji Rewizyjnej radny A.Rogowski przedstawił projekt powyższej uchwały.

 

W dyskusji głos zabrali: radny K.Kowalewski, radny A.Rogowski oraz Przewodniczący Rady W.Król.


Radni nie zgłosili więcej uwag.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXVII/266/2017 stanowi  załącznik nr 15 do protokołu.

 

Pkt  -  14  -  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia Spraw Społecznych  i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach na rok 2017.

Przew. Komisji ZSSiPP radna Z.Hlek przedstawiła projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXVII/267/2017 stanowi  załącznik nr 16 do protokołu.

 

Pkt  -  15  -  Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt  -  16  -  Wolne wnioski.

 

Radny G.Ufniarz – 1 – prośba, aby dokonać w miarę szybko posprzątania ścieżki rowerowej. Głównie między Policami a Pilchowem, która była w trakcie zimy obficie posypywana piachem, który teraz zalega na ścieżce, ciężko się jedzie i momentami jest to niebezpieczne.

2 – droga wewnętrzna na nowym osiedlu na ul. Bankowej. Na wysokości wejścia do klatki 11 c a nową kawiarnią, już dobrze rok temu utworzyła się dziura, która w miarę upływu czasu przekształciła się w zapadlisko. Jest coraz większy problem z przejazdem w tamtym miejscu. Niestety mimo moich monitów, jedyna reakcja jaka była, to postawienie pachołka, który zakrywa dziurę.

3 – proszę o przekazanie sugestii do OSiR-u z prośbą o przygotowanie bieżni na obiekcie Piaskowa do tego, aby można było spokojnie wykonywać rekreacyjne treningi. Wokół boiska zrobiło się zwałowisko granulatu gumowego, który                    w deszczu i wietrze rozpływa się po całej bierzni. Utrudnia to biegaczom korzystanie z tego obiektu.

4 – proszę, aby przeprowadzono wczesną wiosną wizje i działania konserwujące place zabaw. Zauważyłem na niektórych uszkodzenia. Wniosek o otwarcie drugiej bramki na placu zabaw na deptaku Zamenhofa, naprawienie placu zabaw przy nowym osiedlu na ul. Bankowej, o uzupełnienie ogrodzeń ponieważ w niektórych miejscach są zdewastowane. Takie zwykłe prace, które przygotuja place zabaw do funkcjonowania w okresie letnim.


Radny A.Rogowski – zaprosił zebranych na koncert charytatywny, który odbędzie się 4 marca w MOK w Policach w godz. 17 – 21.


Radny A.Sobczyk  odczytał interpelacje, które stanowią załączniki nr 17 i 18 do protokołu. Pierwsza dot. przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną; druga dot. wyrównania i utwardzenia dróg.


Radny W.Gaweł – firmę, która wygrała przetarg na uporządkowanie przyszłej pętli autobusowej, proszę o zrobienie porządku. Zbliżają się masowe imprezy, na które przyjedzie bardzo dużo ludzi z zewnątrz. Ludzie się bardzo skarżą.


Przewodniczący Rady W.Król – poinformował radnych o oświadczeniach majątkowych i poprosił o ich czytelne wypełnienie.

Przewodniczący poprosił o dotrzymanie terminu złożenia sprawozdań  z posiedzeń komisji za 2016 rok.

Pkt  -  17  -  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i ogłosił o godz. 12.15 zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Policach.


Protokołowała:

I. Zagórska-Król

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                        Witold Król


Powiadom znajomego