W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach w dniu 17 czerwca 2016 roku

 

Protokół Nr 26/2016

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych

Rady Miejskiej w Policach

w dniu 17 czerwca 2016 roku

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum (lista obecności w załączeniu).
  2. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.

Ad. 2

Na zaproszenie Komisji w posiedzeniu wzięli udział:

1 - Zastępca Skarbnika Gminy Pani Mirella Osuch, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za rok 2015.

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący złożył wniosek o wyrażenie pozytywnej opinii Komisji dla projektu uchwały oraz zarządził głosowanie nad tym wnioskiem:

za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 2

Komisja wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za rok 2015.

Przewodniczący złożył wniosek o wyrażenie pozytywnej opinii Komisji dla projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic oraz zarządził głosowanie nad tym wnioskiem:

za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 2

Komisja wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic.


2 - Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Pani Anna Zielińska przedstawiła projekty uchwał dotyczące zmiany w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Police oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.

Radny Maciej Dolak zwrócił uwagę na zapisy paragrafu 1 ust. 2 projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  i zagospodarowania tych odpadów. Wnioskował rozważenie zmiany treści tego zapisu.

Nie zgłoszono więcej uwag do projektów uchwał.

3 -  Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych Aneta Soprych - Kuśnierz przedstawiła projekty uchwał dotyczących zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Police oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza Polic do złożenia wniosku o dofinansowanie do POIiŚ oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza.

W dyskusji wziął udział zastępca Burmistrza Jakub Pisański.

Komisja wyraziła niepokój o planowany wzrost taryfy za wodę i ścieki od 2017 roku  zapisany we wniosku do POIiŚ.

Jakub Pisański zadeklarował wolę i chęć Burmistrza Polic, by minimalizować skutki zmiany w taryfie poprzez dopłaty do gospodarstw domowych do wody i ścieków z budżetu Gminy Police.

Komisja przyjęła informację o obydwu projektach uchwał bez uwag.

4 – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Pani Zofia Bobrowicz przedstawiła projekty uchwał dotyczące zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży na rzecz Powiatu Polickiego działki 23/6 oraz uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości od Powiatu Polickiego, jako nieruchomości zamiennych.

Komisja przyjęła projekty bez uwag.

Ad. 3

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad. 4

Wobec wyczerpania się porządku obrad, zamknięto posiedzenie.


Protokołował:

Grzegorz Ufniarz

                                                                        Przewodniczący Komisji


                                                                                   Grzegorz Ufniarz


IZK
Powiadom znajomego