W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 22/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach w dniu 21 marca 2016 r.

 

Protokół Nr 22/2016

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych

Rady Miejskiej w Policach

w dniu 21 marca 2016 r.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum (lista obecności w załączeniu).
  2. Informacja o finansach Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.
  3. Informacja o stanie przygotowań Gminy Police do rekrutacji do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2016/2107 z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.
  4. Analiza projektów uchwał na sesję w dniu 29.03.2016r.
  5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2015.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

Ad. 2

Na zaproszenie Komisji w posiedzeniu wziął udział Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Pan Witold Stefański.

Zgodnie z planem pracy na rok 2016 Komisja zwróciła się o przedstawienie informacji o finansach TOEE. 

Komisja zwróciła uwagę, że poziom przychodów Ośrodka, w stosunku do kosztów jego funkcjonowania jest zbyt niski. Komisja skierowała do Pana Burmistrza Wniosek(w załączeniu) o rozpatrzenie możliwości zmiany cennika usług TOEE dla podmiotów spoza Gminy Police, aby zwiększyć poziom przychodów Ośrodka.

W ocenie Komisji ośrodek wybudowany ze środków podatników Gminy Police powinien służyć jak najszerzej ze swoja ofertą edukacyjną, jednak dziś Ośrodek to przedsięwzięcie nowe i stosunkowo mało kosztochłonne. Jednak z czasem, wzrastać będą potrzeby modernizacyjne w TOEE, a te powinny być pokryte z przychodów Ośrodka. Dlatego należy zadbać, by te przychody były wyższe.

Stąd wniosek Komisji, by rozpatrzeć możliwość podniesienia cen usług dla klientów spoza Gminy Police.

Ad. 3

Pan Naczelnik przedstawił realizację działań Gminy dotyczących rekrutacji dzieci do przedszkoli i szkół wobec zmian w prawie oświatowym.

Naczelnik poinformował, że powstaje koncepcja rozwiązania problemu przedszkoli w sytuacji, gdy od przyszłego roku szkolnego obowiązkiem przedszkolnym zostaną objęte dzieci trzyletnie.

Poinformował, że koncepcja ta zostanie zaprezentowana na sesji w kwietniu.

Ad. 4

Zaproszony na posiedzenie przedstawiciel Pan Skarbnik Janusz Zagórski wprowadził Komisję w szczegóły projektów uchwał dotyczących zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zmian w budżecie gminy na   rok 2016.Komisja przyjęła informację bez uwag.

Głosowaniu poddany został wniosek przewodniczącego Komisji o wyrażenie pozytywnej opinii o obydwu projektach. Komisja wyraziła pozytywną opinię 5 radnych było za, przeciwnych - 0, dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Pani Anna Szostak przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zmiana Siedlice”.

Komisja przyjęła informację bez uwag.

Pani Zofia Bobrowicz, Naczelniczka Wydziału Gospodarki Gruntami przedstawił Komisji założenia dotyczące uchwały w sprawie wniesienia do zarządu Morskiego Portu Police wkładu niepieniężnego.

Komisja przyjęła informację bez uwag.

Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego Pan Krzysztof Kuśnierz przedstawił założenia uchwał o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin oraz o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiego w sprawie modernizacji ul. Grunwaldzkiej  w  Policach.

Komisja przyjęła informację bez uwag.

Pani Barbara Olonko, Naczelniczka Wydziału Działalności Gospodarczej przedstawiła informację w sprawie projektu uchwały o granicach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Komisja przyjęła informację bez uwag.

Ad. 5

Członkowie Komisji nie przedstawili uwag do projektu sprawozdania przedłożonego przez przewodniczącego Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdania z pracy Komisji za rok 2015.

Sprawozdanie w załączeniu.

Ad. 6

Członkowie Komisji zapoznali się z pismem Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie projektu uchwały o odstąpieniu od żądania zwrotu bonifikaty za wykup mieszkania komunalnego.

Przewodniczący Komisji poinformował Komisję, że na komisji w kwietniu planowana jest dalsza realizacja planu pracy Komisji.

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad. 7

Wobec wyczerpania się porządku obrad, zamknięto posiedzenie.Protokołował:

Grzegorz Ufniarz

                                                                        Przewodniczący Komisji


                                                                             Grzegorz Ufniarz


IZK
Powiadom znajomego