W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 października 2016 roku


Protokół Nr XXIII/2016

 

z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 25 października 2016 roku
- stan radnych  Rady Miejskiej                                                                   - 21

- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                 - 20

  nr 3 do protokołu                                                

- nieobecnych (Halina Olejarnik)                                                               -   1


         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.


PRZEBIEG OBRAD

 

Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.O godzinie 9.00 Przewodniczący  Rady W. Król  otworzył  XXIII sesję Rady Miejskiej w Policach.  Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 20 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący W. Król odczytał porządek obrad.


Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.


 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 27 września 2016 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police
  na rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla mostu na terenie Gminy Police.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Trzeszczyn i Pilchowo pn.: „TRZESZCZYN – PILCHOWO”.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Police w roku szkolnym 2015/2016.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

                                                                 Porządek obrad stanowi

                                                                   załącznik nr 5 do protokołu

 

Pkt – 3 - Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Policach w dnia 27 września 2016 r.

 


Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.Pkt – 4 - Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

 

Przewodniczący W. Król udzielił głosu Pani Halinie Michalak, która w imieniu Starosty i Zarządu Powiatu Polickiego złożyła na ręce Pana Burmistrza    podziękowania za pomoc w organizacji II Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki. Była to akcja poboru krwi, dzięki której udało się zebrać około 55 litrów krwi.

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od dnia 27 września  2016 r. do 25 października 2016 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun (Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 6 do protokołu).

 

Głos w dyskusji zabrali: radny G. Ufniarz, Burmistrz Wł. Diakun, Radna K. Seweryńczyk.


Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania.


Pkt – 5 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i
w budżecie Gminy Police na rok 2016.

 


Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

G. Ufniarz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych przedstawił pozytywną opinie Komisji do powyższej  uchwały.

Radni nie zgłosili uwag  do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 2 radnych


                                                         Uchwała Nr XXIII/224/2015 stanowi

                                                         załącznik nr 7 do protokołu

 

 


Pkt – 6 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024.

 

Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

G. Ufniarz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych przedstawił pozytywną opinie Komisji do powyższej  uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych


                                                                  Uchwała Nr XX/225/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 8 do protokołu

 

 


Przerwa 10 minu

Pkt – 7 - Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

G. Ufniarz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych przedstawił pozytywną opinie Komisji do powyższej  uchwały.

Głos w dyskusji zabrali: Radny K. Kowalewski.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 16 radnych

przeciw – 3 radnych

wstrzymujących się – 1 radny


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych


                                                         Uchwała Nr XXIII/226/2015 stanowi

                                                         załącznik nr 9 do protokołu

 


 

Pkt – 8 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla mostu na terenie Gminy Police.

 

 

Z-ca Nacz. Wydz. GG R. Szczecka scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii M. Michalak przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.

 Radny W. Gaweł przybliżył radnym postać Wilhelma Meyera.

Radni nie zgłosili więcej pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych


                                                                  Uchwała Nr XX/227/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 10 do protokołu

Pkt – 9 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Trzeszczyn i Pilchowo pn.: „TRZESZCZYN – PILCHOWO”.

 

 

Nacz. Wydz. UA A. Szostak  scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Przewodniczący Komisji IKRiE M. Michalak przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych


                                                                  Uchwała Nr XX/228/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 11 do protokołu

Pkt 10 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Police w roku szkolnym 2015/2016.

 Nacz. Wydz. OK W. Stefański przedstawił radnym stan realizacji zadań oświatowych.

Radny Wł. Kosiorkiewicz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości treść informacji.

Głos w dyskusji zabrali: radna E. Jaźwińska, Nacz. Wydz. OK W. Stefański, Z-ca Burmistrza J. Pisański, radny W. Król.

Radni nie zgłosili więcej pytań do przedstawionej informacji.


                                                             Informacja stanowi

                                                             załącznik nr 12 do protokołuPkt – 11 -   Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt – 12 -   Wolne wnioski.


Radny S. Kajkowski  – W imieniu mieszkańców Jasienicy chciałbym podziękować Burmistrzom: Panu Diakunowi i Panu Pisańskiemu, oraz Naczelnikowi Wydz. TI Krzysztofowi Kuśnierzowi za modernizację alejek i odtworzenie oświetlenia na cmentarzu w Jasienicy. Dziękuje jeszcze raz.


Radny M. Różycki przedstawił interpelacje w formie pisemnej, która stanowi załącznik nr 13  do protokołu.


Burmistrz J. Pisański – Burmistrz, oczywiście przygotowuje się do udziału w tym programie, czekamy na ustawę – ona się ukaże w przyszłym roku. Śledzimy doniesienia prasowe i internetowe dotyczące tego programu. Gmina absolutnie jest przygotowana do tego, aby wziąć udział w tym programie. Te działki, które przygotowywaliśmy pod budownictwo wielomieszkaniowe, są gotowe do zaangażowania w ten program, jeśli on będzie atrakcyjny dla Gminy, a spodziewamy się, że taki będzie. Za Waszym przyzwoleniem uczestniczymy w przedsięwzięciu ze Spółdzielnią Mieszkaniową  „Odra”  przy ul. Kołłątaja. Jeśli będzie państwowa propozycja do zaangażowania się w budownictwo dla naszych mieszkańców – natychmiast do tego przystąpimy. Przygotowywana przez Gminę do sprzedaży działka u zbiegu ulic Piaskowa-Robotnicza, mogłaby być natychmiast zaangażowana w ten program.


Radny K. Kowalewski odczytał interpelację, która stanowi załącznik 14 do protokołu. Drugi temat dotyczył Baru „Sprint” w budynku hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach : -„ dostałem informację, że do Burmistrza wpłynęło od właściciela baru „Sprint” pismo z prośbą o umożliwienie funkcjonowania jeszcze około 2-miesiące, gdyż czas jaki otrzymał na przeniesienie do kontenerów i przystosowanie do nowych warunków, aby nie stracić kontraktów z klientami jest za krótki na przenosiny związane są z remontem hali sportowej.

Radny odczytał treść pisma, które wpłynęło do urzędu w powyższej sprawie.


Radny G. Ufniarz – ponieważ temat związany z opłatą 40 euro stał się tematem „gorącym” w naszym mieście, postanowiłem, że ten temat będzie przedmiotem obrad na Komisji Budżetu…. Poprosiłem Pana Skarbnika, aby wyjaśnił jakimi motywami kierowała się Gmina w tym temacie. Nie odnosząc się do treści, powiem o intencjach, gdyż Pan Skarbnik to właśnie wyjaśniał. Intencją nie było „dociskanie do ściany” kupców, ale była to informacja. Pan Skarbnik wyjaśnił, że jest to normą, jeżeli przedsiębiorca zalega z jakimiś opłatami, to zanim zostaną mu naliczone jakieś kary, czy odsetki w tym wypadku 40 euro, to najpierw jest próba nawiązania kontaktu i rozmowa. Uprzedzenie o tym, że są zaległości, że może ktoś zgubił termin, zapomniał, pomylił się, itd. Chyba ta opresyjność aparatu skarbowego nie jest, aż w takiej skali jak to zostało przed chwilą powiedziane. Natomiast powiem, że zgadzam się z tym co powiedział Pan Skarbnik, że w momencie gdy jest mowa o pieniądzach publicznych, to nie raz na tej Sali z usta radnych padały słowa, że należy wszelkiego rodzaju opłaty ściągać w sposób należyty. Ja osobiście uważam i to również było powiedziane na konferencji prasowej, że doszło tutaj do nieporozumienia wynikającego z zapisów w piśmie, natomiast intencje, jak sądzę  zostały wyjaśnione. Nikt tutaj nie dąży do tego, żeby przedsiębiorców lokalnych w jakiś sposób ciemiężyć. To jest moja opinia po posiedzeniu Komisji Budżetu… i po wyjaśnieniach, które przedstawił Pan Skarbnik.


Z-ca Burmistrza J. Pisański – odnośnie baru „Sprint”, jesteśmy w kontakcie z Panem Najdą. Sprawa wygląda w ten sposób – w listopadzie wchodzi na halę wykonawca, przyjmuje odpowiedzialność za obiekt w myśl przepisów prawa budowlanego. To on odpowiada za bezpieczeństwo na obiekcie , na tej budowie. Prace rozbiórkowe, to jest pierwszy element tego przedsięwzięcia, instalacje, trybuna, rozbiórka części obiektu i rozmawiałem z Panem Najdą, że to musi być absolutnie jego porozumienie z wykonawcą. Dokumentacja jest przygotowywana od dwóch lat – spotykaliśmy się, rozmawialiśmy jak to ma wyglądać, było powszechnie wiadomym, że przygotowujemy się do tego przedsięwzięcia. Jesteśmy zobligowani do tego, żeby do końca sierpnia zrealizować to przedsięwzięcie. Wiemy, że termin do końca sierpnia jest krótki, więc tutaj absolutnie bez jakiejkolwiek zwłoki musimy przystępować do realizacji przedsięwzięcia. Jak Państwo wiecie mamy dofinansowanie na to przedsięwzięcie  - 2 mln z Ministerstwa Sportu, zabiegamy o kolejne 2,5 mln i mamy nadzieję, że połowę kosztów z 9 mln zakładanych na przebudowę, to będą pieniądze zewnętrzne. Musimy bardzo delikatnie stąpać i musimy uważać, aby nie narazić się tym, którzy współuczestniczą w współfinansowaniu tego przedsięwzięcia. Jesteśmy w kontakcie z Panem Najdą i zadeklarowaliśmy, że jeśli będzie taka możliwość i wykonawca dopuści możliwość pozostania przez niego w obiekcie, to ok. Wydaje się jednak, że jest to nie do zrealizowania. Wyobrażacie sobie Państwo demontaż instalacji ogrzewania, demontaż instalacji elektrycznej? Niestety chcielibyśmy wszystkim tam pracującym – nieba przychylić, ale niestety takie są realne konieczności, takie są warunki – proszę nas zrozumieć.


Radny K. Kowalewski – ja oczywiście rozumiem, delikatność materii, to że z punktu widzenia Gminy samo zadanie jest najistotniejszym elementem – w żaden sposób nie podważam tego. Proszę jedynie o to, jeżeli Gmina ma taką możliwość, bo w stosunku do inwestora, to jego pozycja jest żadna. My w stosunku do inwestora mamy pozycję stosunkowo dużo wyższą, dużo bardziej znaczącą, niż on. Jeżeli my jako Gmina spróbowalibyśmy pośredniczyć jakoś pomóc. Można pójść w drugą stronę np. klientów nie przyjmować, ale umożliwić obsłużenie dojazdowych posiłków regeneracyjnych, przez samą załogę.


Z-ca Burmistrza J. Pisański – taka deklaracja padła wobec Pana Najdy, że spróbujemy uczestniczyć w porozumieniu stron, ale odpowiedzialność nie jest po naszej stronie.


Radny K. Kowalewski – bez porozumienia i wsparcia gminy, on jest na przegranej pozycji, a szkoda by było zbudować obiekt i pozbawić się…, to jednak jest historia, ten bar, jego dorobek, szkoda, aby doszło jakiś dramatów.


Radny A. Partyka – w imieniu mieszkańców chciałbym podziękować za wyremontowanie miniatury kościoła mariackiego znajdującej się na placu Chrobrego. Panu Czesławowi Piekarskiemu za wykonanie i w jego imieniu firmie TRANS-NET za pomoc w transporcie i zagospodarowaniu terenu wokół miniatury tego kościoła.


Radny W. Gaweł – wrócę do dzików. Dostałem wprawdzie odpowiedź od Pana Burmistrza, że 60 sztuk dzików będzie odłowionych, ale zwracam się jeszcze raz z apelem, ponieważ jest dewastacja terenów osiedli i zagrożenie epidemiologiczne oraz bezpieczeństwo. Rodzice skarżą się, że dziki wchodzą już na teren szkoły nr 3. Skąd się to wszystko bierze? – z zaniedbań Polskiego Związku Łowieckiego. Przytoczę tutaj liczby – w ciągu 10 lat populacja dzika wzrosła o 150%. Licząc od 2001 roku, kiedy było ich 100 tys. teraz mamy już 250 tys. Każdy liczy inaczej, a Polski Związek Producentów roślin twierdzi, że już jest ponad 300 tys. Ostatni rozrost ilościowy tłumaczy się ograniczeniem polowań w związku z afrykańskim pomorem świń, po prostu myśliwi boją się brać tego mięsa. Na skutek głosu społeczeństwa Polski Związek Łowiecki, poinformował, że zwiększy plan odstrzału, ale tylko do 75%. Również poinformował, że okres ochronny dzika to czas 15 luty do 15 kwietnia, w tym czasie lochy się proszą. Aby doszło do odpowiedniego wyrównania populacji dzików, trzeba odłowić 80 – 100 tys. sztuk – nie da się tego zrobić od razu, trzeba na to 3-4 lata. Rozłożenie stad dzika nie jest w Polsce jednakowe. Najmniejszy ich procent, bo zaledwie 2, to województwo świętokrzyskie, natomiast u nas jest ich aż 13,5%, czyli najwięcej w kraju. Dlatego dziki wychodzą nie tylko na uprawy, ale także na tereny miejskie, i opowiadanie, że to ludzie są winni, bo wyrzucają obierki, wyrzucają chleb – to nie jest prawda. Jak ktoś wyrzuci dwie, trzy kromki, to nie przychodzi do tego stado 30 sztuk.


Radny Wł. Kosiorkiewicz – w ubiegłym roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” na temat przebudowy tego „betonowiska” na ul. Roweckiego, wówczas padło hasło, że wrócimy do tego jak w Spółdzielni unormuje się sytuacja i myślę, że taki czas już nadszedł. Mamy przychylność Rady Nadzorczej i uważam, że powinniśmy na przyszły rok podejść do tego tematu.


Radny G. Ufniarz – wystąpiłem niedawno z interpelacją dotyczącą spraw bezpieczeństwa na ul. Zamenhofa w obrębie sklepu Biedronka. Przypomnę, że  w ubiegłym roku, była sytuacja potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych. Niedawno otrzymałem informację, że w wyniku powikłań po tym wypadku ten pieszy zmarł. W związku z tym zwróciłem się o to, aby podjąć doraźne działania, aby tam poprawić w tym miejscu sytuację bezpieczeństwa. Otrzymałem informację, że w projekcie przebudowy ul. Zamenhofa, to miejsce zostało szczególnie potraktowane pod kątem bezpieczeństwa i bardzo dobrze, bo tego wszyscy oczekiwaliśmy. Niemniej jednak przebudowa ulicy Zamenhofa jest planowana dopiero na 2018 rok, w związku z tym chciałbym prosić, aby zrobić tyle ile się da – wzmocnić oświetlenie tego odcinka, może wymienić próg zwalniający, cokolwiek co spowoduje, że samochody będą jeździć nieco wolniej, co podniesie stan bezpieczeństwa. Sytuacja z wczoraj wieczorem – piesi ubrani na ciemno przechodzący przez legalnie wytyczone przejście dla pieszych – bardzo słabo byli widoczni. Dziękuję za tę odpowiedź, ale ponawiam prośbę, aby podjąć działania w celu poprawy bezpieczeństwa.Pkt – 13 – Zamknięcie obrad.
Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział  w obradach i o godzinie 10.55 ogłosił zakończenie XXIII  sesji Rady Miejskiej w Policach.


Protokołowała:

J. Przygodzka-Pawlak


Przewodniczący Rady

Witold KrólPowiadom znajomego