W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 września 2016 roku


Protokół Nr XXII/2016


z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 27 września 2016 roku


-   stan radnych Rady Miejskiej                                                                   - 21

-   obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                - 21

    nr 3 do protokołu

-   nieobecnych                                                                                         - 0


         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.


PRZEBIEG OBRADPkt - 1 -     Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył XXII sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest
21 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.

 

 

Pkt - 2 -     Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał pismo Burmistrza Polic, które wpłynęło do Rady Miejskiej z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.

Pismo stanowi załącznik nr 5

do protokołu

 

Sekretarz Gm. A. Komor wyjaśniła Wysokiej Radzie zasadność wprowadzenia powyższego projektu uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król zaproponował wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały jako punkt 9 do porządku obrad.

Następnie odczytał porządek obrad.


Radni nie zgłosili uwag i wniosków do porządku obrad.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 2 września 2016 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police
  na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Police na lata 2016–2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej oznaczonej numerem działki 5/61 z obrębu Sierakowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Programu Rozwoju Turystyki w Trzebieży do roku 2023”.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał zmieniony porządek obrad, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Porządek obrad został przez Radę przyjęty jednogłośnie.

 

 

Pkt - 3 -     Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 2 września 2016 roku.


Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 21 września 2016 roku, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Protokół został przez Radę przyjęty jednogłośnie.Pkt - 4 -     Sprawozdanie z pracy Burmistrza.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu 2 września 2016 r. do dnia 27 września 2016 r. przedstawił Burmistrz
Wł. Diakun.


Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

 

Głos w dyskusji zabrali: radny M. Dolak, radny M. Michalak.

 


Pkt - 5 -     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.


Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych J. Moroz
omówił projekt powyższej uchwały.


Radna Z. Hlek przedstawiła opinię Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, która nie wnosi żadnych uwag do projektu uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXII/217/2016 stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

 

 

Pkt - 6 -     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Police na rok 2016.


Skarbnik Gminy J. Zagórski przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radny G. Ufniarz poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów Gminnych
jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię dla projektu tej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXII/218/2016 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

 

 

Pkt - 7 -     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016–2024.


Skarbnik Gminy J. Zagórski przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radny G. Ufniarz podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały Komisja Budżetu i Finansów Gminnych jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię
na temat przedstawionego projektu związanego ze zmianami w wieloletniej
prognozie finansowej.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXII/219/2016 stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

 

 

Pkt – 8 -     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego.


Z-ca Burmistrza J. Pisański uzasadnił projekt powyższej uchwały.


Radny M. Michalak poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii omawiała ten projekt uchwały, ale opinii nie wydawała.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXII/220/2016 stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

 

 

Pkt – 9 -     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Polickiemu.

 

Sekretarz Gm. A. Komor omówiła projekt powyższej uchwały.

 

Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Krzysztof Błaszczyk poinformował Wysoką Radę o działalności Stowarzyszenia w zakresie potrzeb w opiece nad osobami upośledzonymi umysłowo w mieszkaniach treningowych i w mieszkaniach chronionych.


Radna Z. Hlek przedstawiła opinię Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, która po przeanalizowaniu projektu uchwały nie wnosi żadnych uwag.


Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXII/221/2016 stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.Pkt – 10 -   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej oznaczonej numerem działki 5/61 z obrębu Sierakowo.


Z-ca Naczelnika Wydz. GG R. Szczecka omówiła projekt powyższej uchwały.


Radny M. Michalak poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii wyraziła pozytywną ten projekt uchwały, ale opinii nie wydawała.


Głos w dyskusji zabrali: radny A. Sobczyk, z-ca nacz. Wydz. GG R. Szczecka, z-ca burmistrza J. Pisański, radny A. Echaust.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 2 radnych.


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XXII/222/2016 stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.Pkt – 11 -   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Programu Rozwoju Turystyki w Trzebieży do roku 2023”.


Naczelnik Wydz. FP A. Soprych-Kuśnierz omówiła projekt powyższej uchwały.


Radny M. Michalak poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii również ten projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.


Radny W. Kosiorkiewicz oświadczył, że Komisja Oświaty Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXII/223/2016 stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

 

 

Pkt – 12 -   Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt – 13 -   Wolne wnioski.


Radny A. Rogowski przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wydziale Gospodarki Odpadami w zakresie funkcjonowania systemu odbioru odpadów w roku 2016.


Protokół nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 września
2016 r. stanowi załącznik nr 15 do protokołu.


Radny K. Kowalewski zwrócił się z prośbą o skierowanie do radnych na skrzynki e-mailowe przedstawionych powyżej wyników kontroli.


Radny G. Ufniarz – „W regulaminie utrzymania porządku i czystości gminy Police mieliśmy taki zapis dotyczący przystanków i wiat przystankowych i zapis ten regulował, że nie wolno w sposób dowolny niekontrolowany eksponować na wiatach przystankowych żadnych ogłoszeń, afiszów itd. Zauważyłem, że od jakiegoś czasu pojawiła się taka działalność, przystanki są oklejane różnymi ogłoszeniami. Póki to są ogłoszenia gminne, to jest to zrozumiałe, bo tutaj gmina może traktować te wiaty jako nośnik fajny i skuteczny, natomiast zaczyna się to powoli przeradzać w taką niekontrolowaną akcję i niekontrolowane korzystanie z tych nośników. Chciałbym zwrócić uwagę na ten problem, żeby nam się wiaty przystankowe nie zrobiły słupami ogłoszeniowymi. Wydaje mi się, że nadal obowiązują te zasady, że na wiatach przystankowych ogłoszeń w swobodny sposób wieszać nie wolno”.

 

Radna Z. Hlek – odczytała swoją interpelację, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

- „Mam jeszcze jedną prośbę o zamontowanie tablicy z nazwą ulicy „Parkowa”, jest to droga prowadząca przez las do starej stacji kolejowej. Mieszka tam taka starsza pani i prosiła mnie bardzo, żeby taką tablicę zamontować”.


Z-ca Burmistrza J. Pisański odnosząc się do pierwszej części pytania – „dzisiaj Państwo podjęliście uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu. Będzie projektowana ulica Nadbrzeżna i Cisowa, droga jest w zarządzie powiatu i rozumiem ten wniosek przekażemy projektantowi, żeby rozważył kwestię ulokowania tej bariery w drodze między ulicą Asfaltową a szkołą nr 2.”


Przewodniczący Rady W. Król – „Ja bym chciał do drugiej części dodać swoje dwa zdania. Generalnie trzeba by było przeprowadzić przegląd tych tablic z nazwami ulic, bo wiele tych tablic jak jeżdżę jest nieczytelnych. Zdecydowanie tutaj potrzebna jest interwencja w tej sprawie”.


Radny W. Gaweł – „W ubiegłą sobotę mieliśmy tą imprezę rowerową i wtedy dopiero zauważyłem, a właściwie na zdjęciach, że w kiepskim stanie są nasze witacze. Wiem, że to jest element, który powstał we wcześniejszych latach, ale trzeba by było je odnowić, ponieważ one są zaniedbane i już w niektórych przypadkach nieaktualne, a wandale zrobili swoje, widzę tam Nowego Rozdołu herbu już nie ma itd. Jakby można było prosić o zainteresowanie się tym tematem.

Druga sprawa, wrócę z uporem maniaka do dzików. Mieliśmy obiecane, że 60 sztuk będzie odłowione, osiedle Wróblewskiego, Park Staromiejski wygląda tak jakby tam przeszła „wojna w Jugosławii”.

Trzecia sprawa, chciałbym zapytać, ponieważ wożone są gabaryty i to jest bardzo chwalebne, tylko dlaczego w ramach wywożonych gabarytów nie wywozi się drzwi i okien? Czy to jest specjalnie podyktowane tym, że mają to wywozić firmy, które po prostu ludziom te okna i drzwi wymieniają?

Czwarta sprawa powiedział bym z tytułu prawa wodnego. Jest potok Grzepnica, który płynie z gór warszewskich i potem przepływa przez naszą polanę za „ósemką”, nie ma tam ani kropli wody. Prosiłem naszych kolegów ekologów, żeby się wybrali na wycieczkę aż do źródła i okazało się, że na trasie prowadzona jest budowa jakiegoś domu, obiektu, nie wiem co to jest na razie żeśmy tego nie ustalili, bo nie ma tablicy. Po prostu ten budujący zagrodził rzekę i skierował na swój teren wodę, ma po prostu wodę za darmo, jak to wygląda z punktu widzenia prawa, czy ona ma takie prawo, czy nie?”

 

Radna K. Seweryńczyk złożyła podziękowania z pomoc w corocznie organizowanym pikniku i festynie pracownikom: Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Miejskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola nr 1, Gimnazjum nr 3 z wolontariatem włącznie i członkom Rady Osiedla nr 2, a także mieszkańcom i organizacjom pozarządowym.

Poinformowała o wynikach zbiórki publicznej, która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów wycieczki do kina dzieci z Rady Osiedla nr 2.


Radny A. Partyka podziękował zebranym za uczestnictwo w obchodach jubileuszu 25-lecia Solidarności.Pkt – 14 -   Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i o godzinie 1040 ogłosił zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Policach.
Protokołowała:

Zofia Pasik                                                       


Przewodniczący Rady

 Witold Król

Powiadom znajomego