W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XVII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 29 marca 2016 roku

Protokół Nr XVII/2016

 

z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 29 marca 2016 roku- stan radnych  Rady Miejskiej                                                                      - 21


- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                    - 21

  nr 3 do protokołu


- nieobecnych                                                                                           -   0 Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.

PRZEBIEG OBRAD

 

Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący  Rady W. Król  otworzył  XVII sesję Rady Miejskiej w Policach.  Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 19 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.


Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący W. Król odczytał porządek obrad.


Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 23 lutego 2016 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Police.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016 - 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2016 r.”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika „Ludziom Solidarności”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Siedlice, pn.: „Zmiana Siedlice”.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Police.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Zarządu Morskiego Portu Police Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach wkładu niepieniężnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin na realizację zadania „Partycypacja w przygotowaniu do realizacji Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina”, obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police-Goleniów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pod nazwą przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114”.
 17. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach za rok 2015.
 18. Sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach za rok 2015.
 19. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej
  w Policach za rok 2015.
 20. Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach za rok 2015.
 21. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach za rok 2015.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

                                                                 Porządek obrad stanowi

                                                                   załącznik nr 5 do protokołu

 

 

Pkt – 3 - Rozpatrzenie uwag do protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.Pkt – 4 - Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

 

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od dnia 23 lutego  2016 r. do 29 marca 2016 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun (Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 6 do protokołu).

 

O godz. 9.10 przybyła na sesję radna K. Seweryńczyk

O godz. 9.13 przybył na sesję radny A. Sobczyk


Radna E. Jaźwińska – chciałabym poprosić o więcej informacji na temat planowanej rozbudowy przedszkoli nr 5 i 8 – czy wiadomo już kiedy to nastąpi, ile miejsc przybędzie i jakie są szacowane koszty?


Burmistrz Wł. Diakun – jest to pierwsza oficjalna informacja w tej sprawie. Będę Państwa na bieżąco informował o postępie tych prac, ponieważ rozpatrywaliśmy różne warianty tego przedsięwzięcia i doszliśmy do wniosku, że nie będziemy na nowym miejscu budować przedszkola, a skorzystamy z miejsc, które są wokół przedszkoli. Takie przedszkola znaleźliśmy, jest to przedszkole nr 8 i nr 5, które ma miejsce, jest budowane z płyt i są możliwości techniczne, żeby zrealizować rozbudowę tych przedszkoli. O postępie prac będę Państwa na bieżąco informował podczas sesji RM.


Radni nie zgłosili więcej pytań  do sprawozdania Burmistrza.


Pkt – 5 - Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Police.

 

J. Pisański Z-ca Burmistrza – scharakteryzował projekt uchwały i szczegółowo omówił konsekwencje wniosku taryfowego, który został przedstawiony w końcu ub. roku.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/161/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 7 do protokołu


Pkt – 6 -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

 

Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radny A. Rogowski – chciałem zapytać o przeprawę promową Police – Goleniów. Czy są jakieś szczegóły, czy coś więcej wiemy na ten temat, czy zostanie to w najbliższym czasie uruchomiona, w którym kierunku to idzie? Były takie informacje, że miało to iść w kierunku drogi szybkiego ruchu, czyli S3, a w tej chwili kieruję się jakby w drogę 6-kę.

Burmistrz Wł. Diakun – jestem na bieżąco w kontakcie z Panem Prezydentem miasta Szczecina w tej sprawie. Do tego przedsięwzięcia dołączyliśmy Powiat i w tej chwili działamy w tym kierunku, aby połączyć z Obwodnicą Zachodnią przejściem przez Odrę. Przejście to było projektowane jako tunel, kiedyś dawniej jako prom. W tej chwili te opracowania, którymi dysponujemy kierowane są w kierunku, aby zbudować jednak most. Co będzie czy tunel czy most – to jeszcze nie wiadomo. Nad tym będą dyskutowali specjaliści oraz osoby, które to projektują – sprawa nie stoi w miejscu. Od wielu lat tworzyła się taka sytuacja wartości, przed wyborami to ożywało, a po wyborach znowu opadało. W bieżącym roku i w ubiegłym jest trochę inaczej – sprawa jest rozwojowa, trwa dyskusja w tym temacie. Jak będę miał kolejne informacje strategiczne, to Państwu niezwłocznie przekażę.

 

Radni nie zgłosili więcej pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/162/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 8 do protokołu

 

Pkt – 7 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016 - 2024.

 

Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Głos w dyskusji zabrali: K. Kowalewski, Skarbnik Gm. J. Zagórski.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych

                                                                  Uchwała Nr XIV/163/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 9 do protokołu


Pkt – 8 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2016 r.”

 

Nacz. Wydz. A. Chamratowicz scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Głos w dyskusji zabrali: Radny M. Różycki, Nacz. Wydz. A. Chamratowicz.

Radni nie zgłosili więcej pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/164/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 10 do protokołuPkt – 9 - Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika „Ludziom Solidarności”.

 

Burmistrz Wł. Diakun przedstawił radnym projekt powyższej uchwały.

Głos w dyskusji zabrali: Radny A. Rogowski, Radny W. Król, Radny M. Różycki.

Radni nie zgłosili więcej pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/165/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 11 do protokołu17 minut przerwy w obradach od 9.55 do 10.12


Pkt – 10 -Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.


Sekretarz Gm. A. Komor   scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili  pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/166/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 12 do protokołu


Pkt – 11 - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

 

Nacz. Wydz. FP A. Soprych-Kuśnierz  scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Przewodniczący W. Król w imieniu Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa „Gryf XXI” zgłosił dwóch kandydatów do Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania:

1. Radny Z. Kołacki

2. Radny W. Król


Radni nie zgłosili więcej kandydatów.

Radni nie zgłosili również  pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/167/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 13 do protokołu


Pkt – 12 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Siedlice, pn.: „Zmiana Siedlice”.

 

Nacz. Wydz. UA A. Szostak  scharakteryzowała projekt powyższej uchwały oraz przedstawiła radnym uwagi mieszkańców do planu.

Przewodniczący W. Król zarządził głosowanie nad przedstawionymi uwagami nieuwzględnionymi do planu, a następnie odczytał treść uwagi: -„ uwaga została nieuwzględniona w części dotyczącej powierzchni terenu mieszkaniowego zwiększonej z 500 m kw. do około 1755 m kw.”-

Kto z Państwa Radnych jest za nieuwzględnieniem tej uwagi, czyli poparciem decyzji Burmistrza:

za – 21

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych

Rada podtrzymała decyzję Burmistrza w zakresie uwagi złożonej w pierwszym wyłożeniu projektu planu.

Przewodniczący W. Król - W drugim wyłożeniu projektu została złożona uwaga” – o zwiększenie około 2800 m kw.”- przewodniczący  zarządził głosowanie nad podtrzymaniem stanowiska Burmistrza w drugim wyłożeniu, które przedstawia się następująco:

za – 21

przeciw – 0

 wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych

Radni nie zgłosili  pytań do projektu uchwały.

Rada podtrzymała decyzję Burmistrza w zakresie uwagi złożonej w drugim wyłożeniu projektu planu.


Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/168/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 14 do protokołu


Pkt – 13 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Police.

 

Nacz. Wydz. DG B. Olonko  scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili  pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/169/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 15 do protokołu


Pkt – 14 - Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Zarządu Morskiego Portu Police Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach wkładu niepieniężnego.

 

Nacz. Wydz. GG Z. Bobrowicz scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili  pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/170/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 16 do protokołuPkt – 15 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin na realizację zadania „Partycypacja w przygotowaniu do realizacji Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina”, obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police-Goleniów.


Nacz. Wydz. TI K. Kuśnierz scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Głos w dyskusji zabrali: Radny M. Różycki, Burmistrz Wł. Diakun.

Radni nie zgłosili  pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/171/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 17 do protokołuPkt – 16 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pod nazwą przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114”.

 

Nacz. Wydz. TI K. Kuśnierz scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili  pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych

                                                                  Uchwała Nr XIV/172/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 18 do protokołu


Pkt – 17 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej
w Policach za rok 2015.

 

Przewodniczący Komisji G. Ufniarz przedstawił radnym sprawozdanie
z pracy Komisji Budżetu i Finansów Gminnych.

Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego sprawozdania.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/173/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 19 do protokołu


 

Pkt - 18 - Sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach za rok 2015.


Przewodniczący Komisji M. Michalak przedstawił radnym sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów Gminnych.

Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego sprawozdania.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/174/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 20 do protokołuPkt – 19 - Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach za rok 2015.


Przewodniczący Komisji Wł. Kosiorkiewcz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów Gminnych.

Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego sprawozdania.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/175/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 21 do protokołuPkt – 20 - Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach za rok 2015.

 

Przewodnicząca Komisji Z. Hlek przedstawiła radnym sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów Gminnych.

Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego sprawozdania.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/176/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 22 do protokołu


 

Pkt – 21 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach za rok 2015.

 

Przewodniczący Komisji A. Rogowski przedstawił radnym sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów Gminnych.

Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego sprawozdania.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/177/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 23 do protokołu

 

Pkt - 22 –   Interpelacje i zapytania radnych

Pkt – 23 -   Wolne wnioski

 


Radny M. Dolak – prosiłbym po okresie zimowym o przeprowadzenie pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Piaskowej. Dobrze by było ta trawę przeczesać, gdyż ma rok i parę miesięcy, a wygląda jakby miała przynajmniej trzy lata.


Radny A. Rogowski – chciałbym podziękować Panu Komendantowi Straży Miejskiej Ryszardowi Szremskiemu za podjęcie natychmiastowych działań - interwencji w celu zapobiegania bardzo niebezpiecznym sytuacjom Również chciałbym podziękować Wydziałowi Ochrony Środowiska za natychmiastowe interwencje związane z zabezpieczeniem drzew, które są podgryzane przez bobry, a które groziły naprawdę śmiertelnymi wypadkami. Chciałbym także podziękować Panom Burmistrzom za podjęcie kolejnych działań związanych z naprawą i poprawą oświetlenia w naszym mieście, a szczególnie na ulicy Roweckiego vis a vis „caffe Wencja” i rozumiem, że będą podejmowane kolejne działania w tym temacie.


Radny A. Partyka – przy ul. Wojska Polskiego – Goleniowska położony jest duży parking, który oddzielony jest barierka. Barierka została zniszczona, gdyż wjechał w nią autobus, dlatego prosiłbym o naprawę tej barierki.


Radna H. Olejarnik  złożyła dwie interpelacje, które stanowią załącznik nr 24 i 25 do wyciągu.


Radny A. Sobczyk złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 26 do wyciągu.


Radny M. Różycki – na ulicy Tanowskiej przy Gimnazjum nr 1 znajdują się przystanki warunkowe od strony Szczecina i od strony Polic. Tam jest nieutwardzona nawierzchnia i dzieci przy deszczowej pogodzie wchodzą bezpośrednio w błoto. Mam prośbę o utwardzenie miejsc przy przystankach.


Radny G. Ufniarz – chciałbym prosić o wykonanie przeglądu ścieżki rowerowej pomiędzy Policami a Pilchowem. Chciałem zwrócić głównie uwagę na odcinek pomiędzy Trzeszczynem a Policami, a właściwie ulicą Rurową. Tam w niektórych miejscach już są ubytki. Natomiast na tym starym odcinku ścieżki (m.in. ul. Rurowa) jest bardzo nierówno. Tam w ciągu ścieżki umieszczone są urządzenia telekomunikacyjne i przy tych studzienkach zapadają się w kilku miejscach kostki brukowe i stwarzają zagrożenie, a pogoda się zmieniła i ścieżka jest oblegana. Prosiłbym o w miarę szybką reakcję.


Radny W. Gaweł – przy ul. Korczaka postawiono znak nakaz skrętu w prawo dla wyjeżdżających z garaży. Mam prośbę, aby ten znak przesunąć o 20 m. Jest tam 19 garaży i chodzi o to, aby na tym odcinku 25 m zezwolić na jazdę dwukierunkową, żeby Ci ludzie nie musieli objeżdżać dookoła przez tereny, gdzie poruszają się wózki dzieci niepełnosprawnych. Druga sprawa – jest zjazd z ul. Kresowej do garaży i jest prośba, aby pod znakiem zakazu umieścić małą tabliczkę – nie dotyczy mieszkańców. To byłyby takie komunikacyjne zmiany.


Przewodniczący W. Król przypomniał radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych do końca kwietnia 2016 roku.

 

Radni nie zgłosili więcej pytań i interpelacji.


Pkt – 24 – Zamknięcie obrad.Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział  w obradach i o godzinie 11.40 ogłosił zakończenie XVII  sesji Rady Miejskiej w Policach.

Protokołowała:

J. Przygodzka-Pawlak

                                                                                   Przewodniczący Rady

 

                                                                                          Witold Król

Powiadom znajomego