W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach

www.pecpolice.pl
72-010 Police
ul. Bankowa 18.
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS: 0000165489, NIP: 851-020-55-50, numer rejestrowy BDO: 000026236.
Kapitał zakładowy wpłacony w całości, wysokość: 5 114 688,00 zł.

Strona ta funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr. 112,poz.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr.67, poz.619).
Na stronie biuletynu Informacji Publicznej PEC S.A. w Policach znajdą Państwo informacje dotyczące: statusu prawnego, organizacji, przedmiotu działalności , organów podmiotu oraz wiele innych informacji publicznych zawartych na stronach biuletynu.

DANE PODSTAWOWE
Nazwa Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach
Adres Police 72-010 ul. Bankowa 18
Kontakt Tel. (91) 317 07 40
Fax. (91) 317 60 58
e-mail: sekretariat@pecpolice.pl
O FIRMIE
Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest :

 1. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD 40.30. A
 2. Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD 40.30. B
 3. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych - PKD 45.21.
 4. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - PKD 73.10. G
 5. Badania i analizy techniczne - PKD 74.30. Z
 6. Pozaszkolne formy ksztalcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42. Z
REGON 810398694
NIP 851-020-55-50
Status prawny Spółki

Spółka Akcyjna

Podstawa działania: Akt notarialny z dnia 29 marca 1993 r. Nr Repertorium A 4277/1993 sporządzone w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przed Notariuszem Sławomirą Milczanowską PEC S.A. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarki KRS pod numerem KRS 0000165489

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Kliknij aby pobrać Schemat organizacyjny
WŁADZE (organy Spółki)
Zgromadzenie Wspólników Burmistrz Gminy Police
Rada Nadzorcza

Zbigniew Wyrwicz – Przewodniczący

Anna Ryl – Wiceprzewodniczący

Ewa Zientek – Sekretarz 

Wiktor Szymański– Członek

Shivan Fate – Członek 

Marcin Lipski – Członek

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Dyrektor - Cezary Michał Arciszewski

Prokurent - Krzysztof Kowalski

PRAWO, MAJĄTEK, SPRAWOZDANIA
Struktura właścicielska

Gmina Police 100% akcji
53278 akcji imiennych o wartości nominalnej akcji 96,00 zł

Majątek

Stan na 31.12.2023  r. (wartości netto):

 1. Grunty - 16.753,55
 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 13.050.251,87
 3. Urządzenia techniczne i maszyny - 3.603.232,50
 4. Inne środki trwałe - 47.215,76
 5. Wartości niematerialne i prawne - 2.367.380,86
 6. Środki trwałe w budowie - 21.322.592,36

Ogółem wartość majątku - 21.322.592,36

Wysokość kapitału zakładowego  5 114 688
Wysokość kapitału zapasowego  11.269.333,55
Wysokość kapitału z aktualizacji i wyceny  2.761.805,37
INNE INFORMACJE
Koncesje

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, obrotu, przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na:

 • wytwarzanie ciepła Nr WCC/599/202/u/1/98/MM z dnia 05.11.1998 r.
 • przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/585/202/u/1/98/MM z dnia 05.11.1998 r.
 • obrót ciepłem Nr OCC/153/202/u/1/98/MM z dnia 05.11.1998 r.

Kodeks etyki obowiązujący w PEC S.A. - załącznik.


Redaktor strony: Anna Głowacka
Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 26.08. 2020r. Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach  w sprawie dostępu do informacji publicznej.

Uchwała nr 9/2017 z dnia 28.06.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 8/2017 z dnia 28.06.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Powiadom znajomego