W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA FN.3120/1/I/07 z dnia 27.12.2007r

Police, dnia 27.12.2007r.

FN.3120/1/I/07

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Burmistrz Gminy Police, działając na podstawie art. 14b § 2, § 3, § 4, art. 14c § 2 oraz art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku z dnia 10.10.2007r. o udzielenie interpretacji przepisów opłaty skarbowej jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2007r. złożony został wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów opłaty skarbowej w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o opłacie skarbowej.
 
 
1. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
 
         Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o interpretację przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 225, poz. 1635 z 2006r.)w zakresie – czy decyzja o pozwoleniu na budowę sieci uzbrojenia terenu (sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej i drogi osiedlowej) obejmująca obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową nie podlega opłacie skarbowej w przypadku:
1) kiedy wniosek i projekt swym zakresem wyraźnie mówią, że dane uzbrojenie będzie realizowane dla zabezpieczenia potrzeb budownictwa mieszkaniowego i jednocześnie zawiera w swym zakresie tylko uzbrojenie budynków mieszkalnych lub działek przeznaczonych pod ich budowę,
 
2) kiedy wniosek i projekt budowlany zawiera w swym zakresie tylko uzbrojenie budynków mieszkalnych lub działek przeznaczonych pod ich budowę, a nie posiada w tytule informacji, że dana sieć będzie budowana dla celów budownictwa mieszkaniowego.
 
2. Stanowisko strony w sprawie:
 
         Zdaniem wnioskodawcy wszystkie inwestycje dotyczące mieszkalnictwa i realizowane na terenach przeznaczonych pod mieszkalnictwo powinny być zwolnione z opłat skarbowych, stanowić o tym powinna treść opracowania, projekt a nie tytuł czy treść wniosku.
 
3. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
 
         Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia  w sprawach budownictwa mieszkaniowego, przez które rozumie się wznoszenie, budowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę, a także prace polegające na montażu lub remoncie budynków mieszkalnych wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi zapewniającymi właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego. Jest to zbieżne ze stanowiskiem wspólnym Ministerstwa Budownictwa, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwa Finansów z dnia 23.03.2007r. (nr PL-063/2/JB/07/154). Gdy zamierzenie budowlane obejmuje także inne niż mieszkaniowe obiekty, wyłączenie obowiązku zapłaty skarbowej nie będzie miało zastosowania. Tak jest w przypadku realizacji sieci uzbrojenia terenu. O ile przyłącza są podporządkowane tylko i wyłącznie jednemu obiektowi o określonej funkcji, w tym przypadku mieszkaniowej – będą zwolnione z opłat. Natomiast sieć uzbrojenia terenu służyć może nie tylko celom jednego konkretnego budynku lub osiedla mieszkaniowego. Do sieci mogą być przyłączane również inne podmioty np. usługowe. Budowa sieci zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) jest w rozumieniu ww. ustawy  celem publicznym, służy do przesyłu i dystrybucji wody, ścieków, paliw lub energii i służy różnym podmiotom, nie można więc mówić, że służy tylko i wyłącznie celom mieszkaniowym a tylko w takim przydatku byłaby zwolniona z opłaty skarbowej. Z tej samej sieci będą korzystać obiekty mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe, każdy z nich otrzyma warunki przyłączenia z tej właśnie sieci.

Pouczenie

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów ustawy o opłacie skarbowej z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa /art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami)/. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy).
 

Powiadom znajomego