W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

ZARZĄDZENIE Nr 172/2011 Burmistrza Polic z dnia 01 września 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy Police

ZARZĄDZENIE Nr 172/2011
Burmistrza Polic
z dnia 01 września 2011 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy Police
 
 
            Na podstawie art. 7 w związku z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) pkt 2 ppkt 2-12 Rozdział VI załącznika do uchwały  Nr XXXVIII/287/09 Rady Miejskiej w Policach  z dnia
31 marca 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Police  w latach 2009 – 2013 zarządzam, co następuje:
 
            § 1. 1. ustala się dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police oraz dla lokali położonych w budynkach jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Polic, od 1 stycznia 2012 r., miesięczne stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, w zależności od kategorii lokalu mieszkalnego określonej na podstawie „punktacji różnicującej kategorie lokali mieszkalnych” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w wysokości określonej
w Tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
                   2. Stawki czynszu wymienione w Tabeli, o której mowa w ust. 1 obowiązywać będą po uprzednim 3 miesięcznym wypowiedzeniu czynszu obowiązującego licząc od dnia 1 października 2011 r. ze skutkiem na dzień
31 grudnia 2011 r.  
           
            § 2. Stawka czynszu za lokal socjalny równa jest połowie stawki minimalnej określonej dla lokalu mieszkalnego kategorii VII.
 
            § 3.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Polic będących dysponentami lokali mieszkalnych położonych w zarządzanych budynkach.
           
            § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 1,2 

Załączniki

Powiadom znajomego