W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Polic z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Nr 9/2011
Burmistrza Polic
z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, zespołów i punktów przedszkolnych na 2011 r.

Na podstawie art. 90 ust. 2b i ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991), uchwały Nr XLV/346/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Police oraz projektu uchwały budżetu Gminy Police na rok 2011 z dnia 15 listopada 2010 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam miesięczną dotację z budżetu Gminy Police:
1)na jedno dziecko z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach na kwotę 613,81 zł,
2)na jedno dziecko z Gminy Police w niepublicznych zespołach wychowania przedszkolnego i niepublicznych punktach przedszkolnych na kwotę 327,36 zł.

§ 2. Dotację przekazuje się na wskazany przez osobę prowadzącą placówkę, o której mowa w § 1, rachunek bankowy w 12 częściach, w terminie do 20 każdego miesiąca za dany miesiąc.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2011 r.

Powiadom znajomego