W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach w dniu 19 maja 2015 roku

 

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach

w dniu 19 maja 2015 roku

 

Porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Informacja Naczelnika Wydziału OK p. Witolda Stefańskiego.
  5. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Komisji.
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.


Na posiedzenie Komisji został zaproszony:

- Nacz. Wydz. OK p. Witold Stefański

Ad. 1 .

Posiedzenie otworzył i przywitał członków komisji oraz gości przewodniczący komisji p. Władysław Kosiorkiewicz, który na podstawie listy obecności stwierdził quorum – w posiedzeniu Komisji brali udział wszyscy członkowie.


Ad.2.

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad.3.

Do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie wniesiono uwag i został przez Komisję przyjęty.


Ad.4

Następnie Przewodniczący Komisji udzielił głosu p. W. Stefańskiemu, który przedstawił informację dotyczącą interpelacji radnego Kowalewskiego związaną ze sporem i wymówieniem umowy dzierżawy oraz odwołaniem kierownika Klubu Nauczyciela p. M. Szwagierczaka. Odpowiedź na interpelacje nie będzie rozpatrywana na sesji, tematem zajmują się prawnicy, po ich rozpatrzeniu burmistrz odniesie się do sprawy. Członkowie Komisji upoważnili przewodniczącego Komisji o wystąpienie do p. Burmistrza z wnioskiem o wstrzymanie rozwiązania umowy kierownika Klubu Nauczyciela. Wniosek opierają na zebraniu około 700 podpisów popierających p. Szwagierczaka. Jednocześnie zaproponować Związkowi Nauczycielstwa Polskiego wstrzymanie decyzji do końca roku, a w tym czasie doprowadzić do wznowienia rozmów i dopracować umowę użyczenia klubu wszystkim związkom zawodowym działającym w szkolnictwie na terenie Gminy Police. Następnie naczelnik W. Stefański przedstawił decyzję Radnych Szczecina o nie nagradzaniu uczniów zamieszkałych w Policach, a uczęszczających do szkół Szczecińskich stypendiami za dobre wyniki w nauce.


Komisja wysłuchała informacji o przyjęciach dzieci do przedszkoli oraz szkół. Ogólnie nie ma problemów z miejscami w przedszkolach, problem jest z przyjęciem dzieci do szkół -  do tej samej szkoły dzieci z jednej rodziny.


Naczelnik poinformował, że Klub Sportowy Promień wystąpił o przyznanie stypendiów dla zawodników: Jakub Nowicki, Jarosław Sikorski, którzy są członkami kadry narodowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.


Ad.5.

Przewodniczący Komisji poinformował członków, że wpłynęły do komisji trzy pisma:

- od Regionalnej Izby Rachunkowej o stanie mienia komunalnego przedłożonym przez Burmistrza.

- Lista klientów i przyjaciół popierających pracę w klubie nauczyciela p. Mirosława Szwagierczaka – 36 list – 745 podpisów;

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.


Komisja zapoznała się z wymienionymi pismami.


Protokołował:

Z. Kołacki

                                                                           Przewodniczący Komisji


                                                                          Władysław Kosiorkiewicz


Powiadom znajomego