W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach w dniu 25.08.2014 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję RM.

5. Rozpoczęcie roku szkolnego w gminnych placówkach oświatowych. Wysłuchanie Naczelnika Oświaty i Kultury pana Witolda Stefańskiego.

6. Wysłuchanie Zastępcy Burmistrza pana Jakuba Pisańskiego oraz Naczelnika wydziału Techniczno-Inwestycyjnego pana Krzysztofa Kuśnierza.

7. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia.


Ad. 1.

Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył pan Bartłomiej Przybył – przewodniczący komisji, na podstawie listy obecności stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji.

Ad. 2.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3.

Przewodniczący zapoznał członków komisji z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, do którego członkowie nie wnieśli uwag. Protokół został przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4.

Przewodniczący komisji zapoznał pozostałych członków z projektami uchwał na najbliższą sesję RM. Po zapoznaniu się z projektami uchwał, komisja nie wnosi uwag.

Ad. 5.

Pan Naczelnik Witold Stefański zaprezentował, na jakim etapie przygotowań znajdują się gminne placówki oświatowe przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Ad. 6.

Naczelnik wydziału Techniczno-Inwestycyjnego pan Krzysztofa Kuśnierza zreferował etap realizacji inwestycji „Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach. W trakcie wykonywania prac na bieżni okazało się, że następuje podrywanie dolnej warstwy nawierzchni poliuretanowej o gr. około 1cm. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak przyczepności zasadniczej warstwy nawierzchni do podbudowy asfaltobetonowej oraz występowania wody pomiędzy tymi warstwami. Konsekwencja jest usunięcie również maty gumowej i wykonanie nowej. W związku z powyższym pan Wiceburmistrz Jakub Pisański wnioskuje o zwiększenie planu wydatków na ww. inwestycję, informując jednocześnie, że wykonawca robót złożył do Sądu wniosek o wezwanie do ugody.

Ad. 7.

Komisja zapoznała się z pismami, które wpłynęły do Komisji OKiS.

Ad. 8.

Wolnych wniosków niestwierdzono.

Ad. 9.

Przewodniczący komisji po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach.

Protokołował:

Andrzej Rogowski

Przewodniczący Komisji

Bartłomiej Przybył

Powiadom znajomego