W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 11/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 24 sierpnia 2015 roku

Protokół Nr 11/2015

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju  i Ekologii Rady Miejskiej w Policach

w dniu 24 sierpnia 2015 roku

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Omówienie projektów uchwał skierowanych do komisji.

5. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na rok 2016.

6. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Ad.1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum - w posiedzeniu Komisji udział brało sześciu członków.


Ad.2

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad.3

W związku z brakiem uwag Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 03.07.2015r.

 

Ad.4

Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad X sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25.08.2015r.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Mirella Osuch, Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024 oraz projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Barbara Olonko, Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Police oraz projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Ryszarda Szczecka, Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami omówiła projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości drogowych.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag


Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Witold Stefański, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury omówił projekt uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą  Miastem Szczecin a Gminą Police porozumienia dotyczącego zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych  oraz projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania  oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Komisja zaopiniowała:

- uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024.

W głosowaniu za przyjęciem - 4 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 2.

- uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

W głosowaniu za przyjęciem - 4 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 2.


Ad.5

Członkowie Komisji przedstawili następujące wnioski do projektu budżetu na rok 2016:

Radna Grażyna Pawłowska:

- budowa drogi w miejscowości Niekłończyca - dokumentacja projektowa sporządzona w 2012 roku;

- wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi w Niekłończycy od posesji nr 24 do posesji nr 28;

-  remont sali gimnastycznej szkoły w Niekłończycy;

- budowa chodnika pomiędzy miejscowością Jasienica a miejscowością Dębostrów;

- modernizacja małego strychu z przeznaczeniem na szatnie dla klas IV-VI  w szkole podstawowej
w Niekłończycy;

- budowa oświetlenia w miejscowości Drogoradz od posesji nr 26 do posesji nr 28.


Radny Michał Rajewski:

- budowa drogi na ul. Warszewskiej w miejscowości Pilchowo.


Radny Marcin Michalak:

-  wykonanie dokumentacji projektowej nowej świetlicy środowiskowej przy ul. Wróblewskiego;

-   remont parkingu w obrębie wieżowców przy ul. Wróblewskiego;

- wykonanie oświetlenia w obrębie pawilonów handlowych przy ul. Wróblewskiego;

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej przy ul. Barnima

 

Ad. 6

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismami skierowanymi do Komisji:

- odpowiedzią firmy „EKO SAFE” S.A. na pytania z zakresu gospodarki odpadami, które zostały zawarte
w piśmie Urzędu Miejskiego w Policach z dnia 08.06.2015 r.;

- interpelacją Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Artura Echausta z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie stanu nawierzchni oraz przyległej infrastruktury ciągu pieszego biegnącego od ul. Osadników do ul. WOP
w Trzebieży;

- danymi statystycznymi dotyczącymi stanu bezrobocia w powiecie polickim za miesiąc maj 2015 roku przygotowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach;

- informacją Burmistrza Polic o wynikach głosowania na projekty zgłoszone i zweryfikowane do budżetu obywatelskiego na rok 2016;

- odpisem prawomocnego wyroku z dnia 22 maja 2015r. wraz z uzasadnieniem w sprawie ze skargi Prokuratury Okręgowej w Szczecinie;

- odpowiedzią na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Adama Sobczyka zgłoszony na sesji w dniu 25.06.2015r. w sprawie udostępnienia danych o liczbie podmiotów działających – zarejestrowanych w Policach oraz o liczbie zarejestrowanych i tych, które zrezygnowały z działalności w trzech minionych latach;

- odpowiedzią Starostwa Powiatowego na interpelację z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie stanu technicznego chodnika przy ul. Piłsudskiego od wiaduktu w stronę przystanku „Police Mazurska”;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Artura Echausta  z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie stanu nawierzchni oraz przyległej infrastruktury ciągu pieszego biegnącego od ul. Osadników do ul. WOP w Trzebieży;

- interpelacją Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Artura Echausta z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie remontu ul. Leśnej w Trzebieży;

- odpowiedzią na pismo z dnia 28.05.2015r. związaną ze skargą na Burmistrza Polic skierowaną do Rady Miejskiej przez ........................;  

- danymi statystycznymi dotyczącymi stanu bezrobocia w powiecie polickim za miesiąc czerwiec 2015 roku przygotowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach;

- interpelacją Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Grzegorza Ufniarza z dnia 05 sierpnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia remontu chodnika stanowiącego aleję międzyosiedlową zlokalizowaną pomiędzy ulicami Grzybową, a Zamenhofa (Osiedle Dąbrówka);


 Ad. 7

Brak uwag.


Ad. 8

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.
Protokołował:                                                            Przewodniczący Komisji

Marcin Michalak                                               

                                                                                         Marcin  Michalak         

IZK


Powiadom znajomego