W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 maja 2015 roku


Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju  i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 maja 2015 roku

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Omówienie projektów uchwał skierowanych do komisji.
 5. Omówienie stanu zieleni, pielęgnacji terenów zielonych, parków, placów zabaw, skwerów w gminie - Wydział Ochrony Środowiska (OŚ).
 6. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji.
 7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Ad.1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum - w posiedzeniu Komisji udział brali wszyscy członkowie.


Ad.2

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad.3

W związku z brakiem uwag Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 27.04.2015r.

 

Ad.4

Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 26.05.2015r.

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Janusz Zagórski Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2015.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Zaproszona na posiedzenie Pani Anna Chamratowicz, p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska omówiła projekt uchwały w sprawie zasad partycypacji Gminy Police w roku 2015 w kosztach wykonania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Anna Szostak, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Pani Aneta Makar, Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury przedstawiły wyjaśnienia dotyczące wezwania Pani Agnieszki Kobylińskiej i Pana Piotra Mikłaszewicza do usunięcia naruszenia prawa w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police niezgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie z opinią prawną przygotowaną przez Radcę Prawnego                na okoliczność wezwania roszczenie ww. osób, według Pani Naczelnik, należy uznać za bezzasadne i w związku z powyższym Burmistrz Gminy Police zadecydował o nie udzieleniu odpowiedzi.

Pani Anna Szostak zwróciła uwagę na fakt, że nieuwzględnione wnioski i uwagi były wielokrotnie analizowane i komunikowane osobom je wnoszącym oraz Radnym Rady Miejskiej.

W powyższej sprawie nie zgłoszono uwag.

 

Ad.5

Zaproszona na posiedzenie Pani Anna Chamratowicz, p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła informację dotyczącą stanu zieleni, pielęgnacji terenów zielonych, parków, placów zabaw, skwerów w Gminie Police.

Do przekazanych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 6

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismami skierowanymi do Komisji:

 • odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Krystiana Kowalewskiego z dnia 01 kwietnia 2015r.;
 • odpowiedzią na interpelację Radnej Rady Miejskiej w Policach Pani Krystyny Seweryńczyk z dnia 15 kwietnia 2015r.;
 • odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Andrzeja Partyki z dnia 31 marca 2015r.;
 • odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Adama Sobczyka z dnia 01 kwietnia 2015r.;
 • odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Mariusza Różyckiego z dnia 22 kwietnia 2015r.;
 • uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                           w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii                          o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Police za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia;
 • odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Wiesława Gawła z dnia 04 maja 2015r.;
 • danymi statystycznymi dotyczącymi stanu bezrobocia w powiecie polickim za miesiąc marzec 2015 roku przygotowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach;
 • pismem mieszkańców Węgornika w sprawie remontu drogi;
 • odpowiedzią na wezwanie Pani Agnieszki Kobylińskiej i Pana Piotra Mikłaszewicza do usunięcia naruszenia prawa.

 Ad. 7

Pan Wiesław Gaweł Radny Rady Miejskiej zwrócił uwagę na stan rzeki Gunicy. Stwierdził, że podczas wizji lokalnej zauważył w nurcie rzeki licznie pływające kępy oraz wykwity. Zaznaczył, że w przyszłości może to doprowadzić do śnięcia ryb i mieć wpływ na nieestetyczny wygląd rzeki.


Ad. 8

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.Protokołował                                                              Przewodniczący Komisji

Marcin Michalak                                               

                                                                                         Marcin Michalak     
Powiadom znajomego