W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 kwietnia 2015 roku


Protokół Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju  i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 kwietnia 2015 roku

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Omówienie projektów uchwał skierowanych do komisji.

5. Zapoznanie się z projektami inwestycyjnymi wydziału TI.

6. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Ad.1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum - w posiedzeniu Komisji udział brali wszyscy członkowie.


Ad.2

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad.3

W związku z brakiem uwag Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 30.03.2015r.

 

Ad.4

Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad VII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 28.04.2015r.

Przewodniczący Komisji, w imieniu Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pana Jerzego Moroza omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Janusz Zagórski Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Następnie Pan Janusz Zagórski omówił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

Radna Rady Miejskiej Grażyna Pawłowska zwróciła uwagę na nieuwzględnienie w budżecie środków finansowych na budowę oświetlenia drogi pomiędzy Uniemyślem a Drogoradzem oraz środków na budowę drogi asfaltowej w Niekłończycy zlokalizowanej naprzeciwko szkoły.

Dodatkowych uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015. Wyniki głosowania:

za – 4 osoby,    przeciw – 0,    wstrzymały się – 2 osoby

(Radny Adam Sobczyk nie wziął udziału w głosowaniu).

Zaproszony na posiedzenie Pan Sebastian Staszkiewicz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji na 2015 rok.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Ad. 5

Zaproszony na posiedzenie Pan Krzysztof Kuśnierz, Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego przedstawił informację na temat głównych inwestycji prowadzonych w Gminie Police wskazując ich aktualny stopień realizacji.


Ad. 6

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismami skierowanymi do Komisji.


Ad. 7

Przewodniczący ustalił z członkami Komisji sposób przekazywania skanów pism kierowanych do Komisji.


Ad.8

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.Protokołował                                                               Przewodniczący Komisji

Marcin Michalak

                                                          Marcin Michalak
Powiadom znajomego