W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach w dniu 18 listopada 2015 r.

Protokół Nr 15/2015

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych

Rady Miejskiej w Policach

w dniu 18 listopada 2015 r.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum (lista obecności  w załączeniu)
 2. Analiza projektów uchwał na sesję w dniu 24.11.2015
 3. Wolne wnioski
 4. Zamknięcie obrad

Ad. 2

 1. Skarbnik Gminy Pan Janusz Zagórski przedstawił informację o projektach trzech uchwał: a) w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015; b) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014; c) w sprawie opłaty prolongacyjnej. Na pytanie członków Komisji Pan Skarbnik wyjaśnił, że od 2014 roku nie była zmieniana uchwała dotycząca podatku od nieruchomości. Wprowadzane zmiany wynikają ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz nowej regulacji ustawy o rewitalizacji. Stawki podatków pozostają bez zmian, zmieniają się jedynie nazwy odpowiednich kategorii podatkowych.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie pozytywnej opinii na temat projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015. Komisja wyraziła pozytywną opinię o tym projekcie uchwały: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujące się - 2.


 1. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Maciej Usewicz przedstawił projekt uchwały dotyczący programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi. Naczelnik poinformował o procedurze przygotowywania programu współpracy. Poinformował, że ze względu na to, iż skończyła się kadencja Gminnej Rady Pożytku Publicznego (w czerwcu tego roku), program nie był przez nią opiniowany. Przeprowadzono konsultacje z organizacjami działającymi na terenie Gminy Police. Komisja wskazała, że przeprowadzone konsultacje miały niewystarczający przebieg. Ograniczenie się do zamieszczenia na stronie gminnej ogłoszenia o konsultacji, jest w opinii Komisji niewystarczające  i spowodowało sytuację, że do Gminy Police nie wpłynęła żadna opinia na temat programu. Ponadto, Komisja zwróciła uwagę, że zawarta w programie tabela określająca wysokość nakładów finansowych na poszczególne sfery działań organizacji pozarządowych, nie są zgodne z zapisanymi kwotami w projekcie budżetu (pozycje 7 i 9 w tabeli). Komisja zaleciła poprawienie podanych kwot. W trakcie dyskusji Komisja uzyskała informację, iż jest wniosek radnych M. Dolaka i A. Rogowskiego o zwiększenie środków na wsparcie kultury fizycznej z 680 do 880 tys. złotych.
 2. Pani Anna Szostak, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury przedstawiła informację o projekcie uchwały dotyczącym przystąpienia do zmian planu zagospodarowania „Wieńkowo”. Poinformowała również, że ze względu na brak porozumienia z PGNiG, burmistrz złożył wniosek by uchwała dotycząca planu „Dębostrów” została zdjęta z porządku obrad.
 3. Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański objaśnił powody i zakres zmian statutu Biblioteki Miejskiej. Członkowie Komisji poprosili o przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji wokół Klubu Nauczyciela. Komisja zasugerowała, by Wydział Oświaty i Kultury był koordynatorem działań dotyczących przyszłej funkcji i roli Klubu Nauczyciela. Członkowie Komisji wyrazili przekonanie, że taka koordynacja (nadzór) sprawi, że w nowym modelu funkcjonowania Klubu Nauczyciela, zachowana zostanie tradycja i spuścizna działania tego miejsca oraz uda się zachować szczególną rolę i znaczenie Klubu. Komisja zwróciła również uwagę na konieczność zabezpieczenie możliwości korzystania z Klubu przez gminne instytucje (Rady Osiedlowe, stowarzyszenia, imprezy gminne, wybory itd.).
 4. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił projekt uchwały dotyczący zmian w wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Komisja przyjęła projekt bez uwag.
 5. Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przedstawił informację na temat planowanych działań modernizacyjnych i inwestycyjnych Zakładu oraz taryfy opłat za wodę i ścieki na rok 2016.  Komisja przyjęła informację bez uwag.
 6. Zastępca Burmistrza Pan Maciej Greinert oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Pani A.Zielińska przedstawili informację o planowanych działaniach w związku z wnioskiem Burmistrza Polic o uchylenie dwóch uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami.
 7. Komisja, w związku z tym, iż otrzymała do wiadomości wniosek klubu, zwróciła się do Pana Witolda Stefańskiego Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury o informację na temat wniosku klubu KP Chemik Police o zwiększenie dotacji w roku 2015.

Ad. 3

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad. 4

Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie.


Protokołował:

Grzegorz Ufniarz

                                                                        Przewodniczący Komisji


                                                                             Grzegorz UfniarzIZKPowiadom znajomego