W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w dniu 26 maja 2015 r.

Protokół Nr 9/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Policach

w dniu 26 maja 2015 r.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Kontynuacja prac dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Police za rok 2014 i sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, wysłuchanie Burmistrza Polic pana Władysława Diakuna oraz Skarbnika Polic pana Janusza Zagórskiego.
  5. Przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polic absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2014 r.
  6. Prezentacja projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za rok 2014 r.
  7. Prezentacja projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polic absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2014 r.
  8. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Ad. 1.

Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył pan Andrzej Rogowski – przewodniczący Komisji, na podstawie listy obecności stwierdził quorum.
W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji. Zgłoszona Nieobecność radnej pani Haliny Olejarnik została usprawiedliwiona.

 

 

Ad. 2.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Ad 3.

Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia Komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Ad. 4.

Członkowie komisji kontynuowali prace nad analizą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Police za rok 2014 i sprawozdania finansowego wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego, jednocześnie wysłuchali wyjaśnień Burmistrza Polic i Skarbnika Gminy.

 

 

Ad. 5.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprezentował wniosek w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polic absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2014 r. Powyższy wniosek w głosowaniu jawnym, został przyjęty jednogłośnie (za głosowało – 4 radnych, wstrzymujących się – 0 i przeciw – 0).

 

 

Ad. 6.

Prezentowany przez Przewodniczącego Komisji projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za rok 2014 r. w głosowaniu jawnym, został przez członków Komisji pozytywnie zaopiniowany (za głosowało – 4 radnych, wstrzymało się od głosu – 0, przeciwnych było – 0 głosów).

 

 

Ad. 7.

Prezentowany przez Przewodniczącego Komisji projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polic absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2014r w głosowaniu jawnym, został pozytywnie zaopiniowany (tj. za głosowało – 4 radnych, wstrzymujących się było – 0 głosów i przeciw – 0 głosów).

 

 

Ad. 8.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z pismami. które wpłynęły na obrady Komisji.Ad. 9.

Komisja za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej, zwraca się do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic
z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2014 r. oraz o zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za rok 2014 (projekty uchwał wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polic absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2014 r. w załączeniu).Ad. 10.

Przewodniczący komisji po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach.

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokołował

Andrzej Rogowski                                          Przewodniczący Komisji


                                                                            Andrzej RogowskiZP

Powiadom znajomego