W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół nr 58/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 października 2014 r.

Protokół nr 58/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 23 października 2014 r.
 
Porządek obrad:
1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.     Przyjęcie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu nr 57 z dnia 15.10.2014 r.
4.     Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji przedstawicieli firmy „Olsen”
w sprawie skargi na Burmistrza Polic.
5.     Rozpatrzenie skargi Pani Katarzyny Jankowskiej.
6.     Wolne wnioski.
7.     Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
Ad. 1
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Pan Adam Pacholik, który na podstawie listy obecności stwierdził quorum – w posiedzeniu Komisji udział brało 4 członków.
 
Ad. 2
Członkowie Komisji zatwierdzili porządek posiedzenia.
 
Ad. 3
Pan Przewodniczący odczytał protokół nr 57 z posiedzenia Komisji z dnia 15.10.2014, następnie protokół został zatwierdzony w formie głosowania:
za – 4 radnych.
 
Ad.4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przywitał zaproszonych gości przedstawicieli firmy „Olsen” Panią Grażynę Skiba-Antczak oraz Pana Jerzego Antczaka, którzy przybyli w związku z złożoną skarga na działalność Burmistrza Polic. Przewodniczący przedstawił kolegialne stanowisko Komisji Rewizyjnej, które zostało sformułowane i uzasadnione w formie projektu do uchwały Rady Miejskiej na posiedzenie w dniu 28.10.2014 r., uznające skargę
w zakresie przedstawionym przez skarżących za bezzasadną. Komisja uznała za stosowne zapoznanie ze swoim stanowiskiem skarżących, państwo Antczak mimo niekorzystnego rozwiązania dalej podtrzymują stanowisko polubownego załatwienia sprawy w ramach działań zgodnych z prawem, jednocześnie zaznaczyli, iż w ostateczności zmuszeni będą skierować sprawę przeciwko Gminie do właściwego Sądu.
 
Ad.5
Komisja na podstawie posiadanych dokumentów wyjaśniających z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego GKM.7130.2.2014.MŁ z dnia 26 września 2014, które wpłynęły do Komisji Rewizyjnej w dniu 30.09.2014, postanawia uznać skargę na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach za zasadną.
Wynik głosowania: za - 3; przeciw – 1.
 
Uzasadnienie: Komisja ustaliła, iż w wyniku prowadzonych prac remontowych polegających na częściowej wymianie pokrycia dachowego w budynku przy
ul. J. Piłsudskiego 10 w Policach, doszło do wielokrotnych zalań lokali mieszkalnych na tej posesji. Prace remontowe zostały zatwierdzone na mocy uchwały podjętej na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej w marcu 2014 r. Właściciele, osoby fizyczne w tej nieruchomości posiadają 47,91% udziału, natomiast Gmina posiada 52,09 %, w imieniu wspólnoty zarząd sprawuje nad nieruchomością Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Prace na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonywała firma w oparciu o umowę i przepisy prawa budowlanego (przekazano plac budowy wykonawcy). W okresie wykonywania prac remontowych doszło do niewłaściwego zabezpieczenia dachu częściowo odkrytego, pozostawionego bez zabezpieczeń na wypadek opadów atmosferycznych, co doprowadziło
do wielokrotnych zalań lokali mieszkalnych na dwóch kondygnacjach budynku.
Komisja stwierdziła, iż w związku z zaistniałymi faktami należy uznać brak właściwego nadzoru nad prowadzonymi pracami remontowymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, kierowanym przez Dyrektora Pana Ryszarda Niedworoka.
 
Ad. 6
Komisja za przewodnictwem Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, wnioskuje o wprowadzenie skargi pod obrady sesji w dniu 28.10.2014. Uzasadnienie uchwały należy sformułować w oparciu o dokumenty będące
w posiadaniu Komisji Rewizyjnej oraz zgodnie z uzasadnieniem pkt.5 i przepisy prawa.
 
Ad. 7
Przewodniczący Komisji – Pan Adam Pacholik po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenie Komisji.
 
 
Protokółował:
Adam Pacholik
                                                                        Przewodniczący Komisji
 
                                                                               Adam Pacholik
 
 
 
ZP

Powiadom znajomego