W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 maja 2015 roku

 
Protokół Nr VIII/2015


z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 27 maja 2015 roku-   stan radnych Rady Miejskiej                                                                - 20


-   obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                 - 19

    nr 3 do protokołu


-   nieobecnych (H. Olejarnik)                                                                   - 1         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach. 

PRZEBIEG OBRAD


Pkt - 1 -     Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył VIII sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 19 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.Pkt - 2 -     Przedstawienie porządku obrad.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 28 kwietnia 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny sołectw zgłoszonych do konkursu „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police” w 2015 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Tatyni.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej
  w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad partycypacji Gminy Police
  w roku 2015 w kosztach wykonania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polic.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polic.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

 

Pkt - 3 -     Rozpatrzenie uwag do protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 kwietnia 2015 roku.


Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.Pkt - 4 -     Sprawozdanie z pracy Burmistrza.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2015 do dnia 27 maja 2015 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun.


Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

 

Przewodniczący W. Król odczytał list, który otrzymał od Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.


List stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.


Radny M. Różycki wyraził słowa uznania i zadowolenia, że w końcu po tylu latach oczekiwania zostanie w gminie Police wprowadzona Metropolitalna Karta Dużej Rodziny. Jest to przede wszystkim sukces polickich rodzin, które będą już od września mogły korzystać z wielu ulg i zniżek, jakie daje posiadanie tej karty. Pan radny myśli, że będzie to wielkie ułatwienie w codziennym życiu mieszkańców naszej gminy. Chciałby podziękować stowarzyszeniu „Animator” i Panu Maciejowi Zaśko, bez którego pomocy program w Policach by nie powstał. A to, że ten program wdrażany był trzy lata, niestety to jest porażka zarówno władz Szczecina jak i Polic. Pan radny wyraził nadzieję, że przyszła współpraca w ramach obszaru metropolitalnego nie będzie tak blokowana przez tyle lat.

 

 

Pkt – 5 -     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

 

Z-ca Naczelnika Wydz. FN M. Osuch scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.Uchwała Nr VIII/59/2015 stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.Pkt – 6 -     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny sołectw zgłoszonych do konkursu „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police” w 2015 roku.


Sekretarz Gm. A. Komor omówiła projekt uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król w imieniu Klubu Radnych WS „Gryf XXI” zgłosił kandydatury radnych Pana Wiesława Gawła oraz Pana Andrzeja Rogowskiego w skład komisji konkursowej.

Potrzebne są trzy kandydatury, więc przewodniczący poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur.


Radna G. Pawłowska zgłosiła radnego Pana Krystiana Kowalewskiego.


Radny K. Kowalewski wyraził zgodę.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr VIII/60/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.Pkt – 7 -     Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Tatyni.


Sekretarz Gm. A. Komor omówiła projekt uchwały.


Głos w dyskusji zabrali: radny M. Różycki, Sekretarz Gm. A. Komor.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr VIII/61/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


 

Pkt – 8 -     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.


Przewodniczący Rady W. Król przedstawił projekt uchwały przedłożony przez Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr VIII/62/2015 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

 

Pkt – 9 -     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
|w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego
i przedmiotu jej działania.


Przewodniczący Rady W. Król przedstawił projekt uchwały przedłożony przez Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr VIII/63/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.Pkt – 10 -   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.


Przewodniczący Rady W. Król przedstawił projekt uchwały przedłożony przez Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr VIII/64/2015 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

 

Pkt - 11 –   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad partycypacji Gminy Police w roku 2015 w kosztach wykonania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

 

p.o. Nacz. Wydz. OŚ A. Chamratowicz omówiła projekt powyższej uchwały.


Głos w dyskusji zabrali: radny M. Różycki, p.o. Nacz. Wydz. OŚ A. Chamratowicz.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

 

 

Uchwała Nr VIII/65/2015 stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

 

 

Przewodniczący Rady W. Król powitał przybyłych gości: Przewodniczącego Rady Powiatu Polickiego pana C. Arciszewskiego oraz członka zarządu Panią B. Chmielewską.

 

Przewodniczący Rady Powiatu C. Arciszewski –złożył Wysokiej Radzie życzenia z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego.


Przewodniczący Rady W. Król podziękował za życzenia.


Przerwa w obradach od godz. 10.00 do godz. 10.15

Pkt – 12 -   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polic.

 

Przewodniczący KR A. Rogowski omówił projekt powyższej uchwały.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.Uchwała Nr VIII/66/2015 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

 

Pkt – 13 -   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polic.

 

Przewodniczący KR A. Rogowski omówił projekt powyższej uchwały.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 17 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 2


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę.Uchwała Nr VIII/67/2015 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

 

Pkt - 14 –   Interpelacje i zapytania radnych

Pkt – 15 -   Wolne wnioski

 

Radny M. Różycki odczytał oświadczenie: „Panie Burmistrzu nie dokonał Pan sprostowania informacji przekazanej radnym na ostatniej z sesji, iż to osoba byłego wiceburmistrza była odpowiedzialna za opóźnienia we wdrożeniu programu tzw. Metropolitalnej Karty Dużej Rodziny. Pragnę wskazać raz jeszcze, że informacje, które przekazał pan burmistrz są nieprawdziwe, gdyż urzędnikiem upoważnionym przez Burmistrza Polic do wdrożenia ww. Metropolitalnej Karty Dużej Rodziny nie był ani ówczesny wiceburmistrz Paweł Mirowski, ani żaden pracownik mu wówczas podlegający. W słowach pana Diakuna oskarżającego byłego wiceburmistrza o zaniechanie swoich obowiązków zostały złamane pewne granice swobody wypowiedzi, a treści jakie padły pod adresem Pawła Mirowskiego mogą wynikać wyłącznie z niewytłumaczalnej niechęci pana burmistrza do jego osoby. Na koniec pragnę zaznaczyć, że tego typu działanie i wypowiedzi godzące w dobre imię przedstawicieli polickich struktur Prawa i Sprawiedliwości będą zawsze kończyły się szybką i stosowną reakcją.”


Radny A. Rogowski w imieniu mieszkańców Polic zwrócił się z prośbą o możliwość podjęcia działań w tematyce utrzymania czystości ładu i porządku w mieście Policach. Mianowicie chodzi o dwa ronda, które są zaniedbane i o inne place, na których w ubiegłym roku widać było postęp, bardzo ładne, kwieciste, ukształtowanie, nasadzenie, a w tym roku troszeczkę tego brakuje.

 

Radny K. Kowalewski przedstawił swoje interpelacje, które stanowią załączniki nr 17, 18.

 

Przewodniczący W. Król odpowiedział radnemu na pytanie dotyczące statutu, że jest w kontakcie z panią sekretarz. Poinformował, że nie tylko te uwagi, o których pan radny powiedział, ale także zauważone inne sformułowania zawarte w obecnym statucie wymagają przepracowania. Jak zostaną one przedyskutowane do końca, to wtedy będziemy procedować nad nowelizacją statutu.

 

Radna G. Pawłowska zgłosiła prośbę mieszkańca Niekłończycy o ustawienie znaków drogowych ostrzegawczych na bocznych drogach w kierunku do Trzebieży tj. przy szkole, następny przy posesji nr 30 – znaki ostrzegawcze 18A „uwaga zwierzęta”. W tych miejscach są zwierzęta domowe i ostatnio miał miejsce incydent z udziałem samochodów i kierujący zasugerował, że nie ma znaków. Radna prosi o ustawienie znaków.

 

Radny A. Sobczyk przedstawił swoje interpelacje, które stanowią załączniki nr 19, 20, 21.Pkt – 16 -   Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i o godzinie 10.35 ogłosił zakończenie VIII sesji Rady Miejskiej w Policach.
Protokołowała:

Zofia Pasik                                                       Przewodniczący Rady

                                                                               Witold Król


Powiadom znajomego