W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XXVI/2012 z dodatkowej sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 14 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXVI/2012
 
z dodatkowej sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 14 grudnia 2012 roku
 

- stan radnych  Rady Miejskiej                                                                   - 21
 
- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik   - 20
  nr 3 do protokołu
 
- nieobecnych (Andrzej Rogowski)                                                       - 1
                                                                  
                             
 
 
 
         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZEBIEG OBRAD  
 
Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 
 
O godzinie 9.00 Przewodniczący  Rady W. Król  otworzył XXVI sesję Rady Miejskiej w Policach.  Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 20 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.
 
 
 
 
Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.
 
 
Przewodniczący W. Król odczytał porządek obrad.
 
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
 
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.     Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
4.     Przedstawienie prezentacji przez firmę proGEO z Wrocławia.
5.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police.
6.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
7.     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Police.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police.
10.                       Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
11.                       Zamknięcie obrad.
 
 
Porządek obrad stanowi
Załącznik  nr 5 do protokołu.
 
 
 
 
Pkt – 3 – Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
 
 
Burmistrz Wł. Diakun – podziękował wszystkim radnym za przybycie na dodatkową sesję Rady Miejskiej, a następnie dokonał wprowadzenia do zmiany uchwały dot. stawek podatku od nieruchomości.
 
Skarbnik Gm. J. Zagórski – scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
Głos w dyskusji zabrali: M. Łapko.
 
Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za- 17 radnych
przeciw. –3 radnych
wstrzymujących się – 0
 
Uchwała została przez radę przyjęta.
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
 
 
Uchwała Nr XXVI/188/2012
Stanowi załącznik nr 6 do protokołu
 
 
 
Pkt – 4 - Przedstawienie prezentacji przez firmę proGEO z Wrocławia.
 
 
Burmistrz Wł. Diakun dokonał wprowadzenia w sprawie pakietu uchwał podejmowanych na sesji dotyczących polityki „śmieciowej” w Gminie Police.
 
Sławomir Chybiński projektant z firmy proGEO przedstawił w formie prezentacji wyniki badań które od dłuższego czasu firma prowadzi dla Gminy Police dotyczące gospodarki odpadami.
 
Głos w dyskusji zabrali: radny A. Pacholik, radny G. Ufniarz.
 
Radni nie zgłosili więcej pytań, przewodniczący podziękował Panu S.Chybińskiemu za przedstawienie prezentacji.
 
 
Prezentacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu
 
 
 
Pkt – 5 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police.
 
 
 
Nacz. Wydz. GO Sławomir Dmochowski – scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
Radny A. Partyka stwierdził iż, Komisja IKRiE pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
 
Głos w dyskusji zabrali: radny J. Chmielewski, Z-ca Burmistrza P. Mirowski, radna J. Zielińska, radna E. Jadźwińska,  Sławomir Chyliński, Nacz. Wydz. S. Dmochowski, radny G. Ufniarz,
 
 
Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za- 16 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymujących się – 3 radnych
 
Uchwała została przez radę przyjęta.
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
 
 
Uchwała Nr XXVI/189/2012
Stanowi załącznik nr 8 do protokołu
 
 
 
Pkt – 6 - Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
 
 
Nacz. Wydz. GO Sławomir Dmochowski – scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
 
Radny A. Partyka stwierdził iż, Komisja IKRiE pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
 
 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za- 20 radnych
przeciw. – 0
wstrzymujących się – 0
 
Uchwała została przez radę przyjęta.
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
 
 
Uchwała Nr XXVI/190/2012
Stanowi załącznik nr 9 do protokołu
 
 
 
 
 
Pkt -7 - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 
 
Nacz. Wydz. GO Sławomir Dmochowski – scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
 
Głos w dyskusji zabrali: radna J. Zielińska, radny J. Chmielewski, Nacz. Wydz. S. Dmochowski, radny M. Łapko, Z-ca Burmistrza P. Mirowski, Burmistrz Wł. Diakun.
 
Radny A. Partyka stwierdził iż, Komisja IKRiE pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za- 11 radnych
przeciw. – 1 radny
wstrzymujących się – 9 radnych
 
Uchwała została przez radę przyjęta.
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
 
Uchwała Nr XXVI/191/2012
Stanowi załącznik nr10 do protokołu
 
 
 
15 minut przerwy
 
 
 
Pkt – 8 -  Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Police.
 
 
Nacz. Wydz. GO Sławomir Dmochowski – scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
 
Głos w dyskusji zabrali: radna J. Zielińska,  Z-ca Burmistrza P. Mirowski, radny M. Różycki.
 
Radny A. Partyka stwierdził iż, Komisja IKRiE pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za- 15 radnych
przeciw. – 1 radny
wstrzymujących się – 1 radnych
 
Uchwała została przez radę przyjęta.
 
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
 
 
Uchwała Nr XXVI/192/2012
Stanowi załącznik nr11 do protokołu
 
 
 
 
Pkt – 9 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police.
 
 
Nacz. Wydz. GO Sławomir Dmochowski – scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
 
Głos w dyskusji zabrali: radny G. Ufniarz,  Nacz. Wydz. GO S. Dmochowski, radny W. Borowski, radna J. Zielińska, radna P. Nowak
 
Radny A. Partyka stwierdził iż, Komisja IKRiE pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za- 13 radnych
przeciw. – 0 
wstrzymujących się – 4 radnych
 
Uchwała została przez radę przyjęta.
 
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
 
 
 
Uchwała Nr XXVI/193/2012
Stanowi załącznik nr12 do protokołu
 
 
 
Pkt – 10 - Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
 
 
Nacz. Wydz. GO Sławomir Dmochowski – scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
 
Głos w dyskusji zabrali: radna J. Zielińska, Prezes Spółki TRANS- NET SA M. Markowski.
 
Radny A. Partyka stwierdził iż, Komisja IKRiE pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za- 14 radnych
przeciw. – 0 
wstrzymujących się – 3 radnych
 
Uchwała została przez radę przyjęta.
 
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
 
 
Uchwała Nr XXVI/194/2012
Stanowi załącznik nr 13 do protokołu
 
Pkt – 14 - Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej dodatkowej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział  w obradach i o godzinie 11.50 ogłosił zakończenie XXVI sesję Rady Miejskiej w Policach.
 
Protokołowała:                                                                 
J. Przygodzka-Pawlak
 
                                                                                   Przewodniczący Rady
 
                                                                                          Witold Król
 
 
 
 

Powiadom znajomego