W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 listopada 2007 roku.

Porządek obrad
XVI sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 27 listopada 2007 roku
 
 

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2.Przedstawienie porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Policach   z dnia 23 października 2007 r.   
4.Sprawozdanie z pracy Burmistrza.  

5.Sprawozdanie z działalności Nadleśnictwa Trzebież.  

6.Rozstrzygnięcie konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police"                w roku 2006.  

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Police.  

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r.  

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.  

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.  

11.Podjęcie uchwały w sprawie opinii projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu.  

12.Podjęcie uchwały w sprawie opinii projektu zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie Gminy Police.  

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach.  

14.Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę.  

15.Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek.  

16.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.  

17.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.  

18.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.  

19.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych.  

20.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.  

21.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

22.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

23.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  

24.Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym za przyjęcie odpadów do unieszkodliwiania poprzez składowanie, pochodzących z powiatu polickiego oraz spoza jego terenu.  

25.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2007-2009, IV edycja.  

26.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

27.Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia sekretarza gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.  

28.Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia skarbnika gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.  

29.Interpelacje i zapytania radnych.  

30.Wolne wnioski.  

31.Zamknięcie obrad.

Powiadom znajomego