W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Porządek LXVII sesji Rady Miejskiej w Policach 19.12.2023r.

LXVII Sesja w dniu 19 grudnia 2023,
godz. 09:00
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 28
listopada 2023 r. oraz LXVI Sesji nadzwyczajnej z dnia 7 grudnia 2023 r.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026
6. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Miasto Szczecin z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Miasto Szczecin zadania własnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2024
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2024 rok
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego-Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na rok 2024
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2024-2028
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 oraz nim nie objętych
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Police
18. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2024 rok (liczba sesji i terminy ich odbycia)
19. Interpelacje i zapytania radnych
20. Wolne wnioski
21. Zamknięcie obrad

Załączniki

Powiadom znajomego