W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Ogłoszenie o naborze do komisji opiniujących- wspieranie lub powierzenie wykonywania zadania publicznego w 2015 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

                                                                                                          Police, 07.05.2015 r.


OGŁOSZENIE

O NABORZE DO KOMISJI OPINIUJĄCYCH

 

Burmistrz Polic

 

ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniujących oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 7 maja 2015 r. Przedmiotem konkursu jest wspieranie lub powierzenie wykonywania zadania publicznego w 2015 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Członkami komisji mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.


Zgłoszenie powinno zawierać:

1)    imię i nazwisko kandydata,

2)    adres zamieszkania,

3)    dane kontaktowe (telefon, e-mail),

4)    w przypadku osoby wskazanej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy- pełnomocnictwo osób upoważnionych do reprezentacji tej organizacji,

5)    w przypadku osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy – oświadczenie o reprezentowaniu organizacji.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego  w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 6), lub przesłać na adres e-mail: znieckarz@ug.police.pl, z tematem „Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadania w 2015 r. w zakresie …”  do dnia 1 czerwca 2015 r.  do godz. 15.30 Informacji na temat naboru udziela Zofia Nieckarz (tel. 91 43 11 806).


Do komisji opiniujących zostaną wybrane maksymalnie po dwie osoby. O wyborze decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń. Wyboru dokonuje Burmistrz spośród kandydatów niepodlegających wykluczeniu.


Za udział w komisji nie przysługuje wynagrodzenie.


Posiedzenia komisji odbędą się w godzinach pracy urzędu - o dokładnym terminie posiedzeń wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.

Powiadom znajomego