W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI OPINIUJĄCYCH (konkurs ogłoszony 4.12.2012 - z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu)

                                                                                            Police, 03.12.2012 r.

OGŁOSZENIE
O NABORZE DO KOMISJI OPINIUJĄCYCH
 
Burmistrz Polic

ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniujących oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 3 grudnia               2012 r. Przedmiotem konkursu jest wspieranie lub powierzenie wykonywania zadania publicznego w 2013 r. w zakresie:
1)    turystyki i krajoznawstwa,
2)    wypoczynku dzieci i młodzieży,
3)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
4)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
Członkami komisji mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
1)    imię i nazwisko kandydata,
2)    adres zamieszkania,
3)    dane kontaktowe (telefon, e-mail),
4)    w przypadku osoby wskazanej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy- pełnomocnictwo osób upoważnionych           do reprezentacji tej organizacji,
5)    w przypadku osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy – oświadczenie o reprezentowaniu organizacji.
 
Zgłoszenia należy składać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego                       w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 7), lub przesłać na adres e-mail: wswidurska@ug.police.pl z tematem „Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadania w 2013 r. w zakresie …” do dnia 28 grudnia 2012 r.                             do godz. 1500. Informacji na temat naboru udziela Wioleta Świdurska                              (tel. 91 43 11 807).
 
Do komisji opiniujących zostaną wybrane maksymalnie po dwie osoby. O wyborze decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń. Wyboru dokonuje Burmistrz spośród kandydatów niepodlegających wykluczeniu.
 
Za udział w komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
 
Posiedzenia komisji odbędą się w godzinach pracy urzędu - o dokładnym terminie posiedzeń wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.

Powiadom znajomego