W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Uchwały Rady

uchwała nr: LIV/510/2023
uchwała nr LIV/510/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/511/2023
uchwała nr LIV/511/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/512/2023
uchwała nr LIV/512/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/513/2023
uchwała nr LIV/513/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/514/2023
uchwała nr LIV/514/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 oraz nim nie objętych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/515/2023
uchwała nr LIV/515/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Police środków stanowiących fundusz sołecki
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/516/2023
uchwała nr LIV/516/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/517/2023
uchwała nr LIV/517/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/518/2023
uchwała nr LIV/518/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/519/2023
uchwała nr LIV/519/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/520/2023
uchwała nr LIV/520/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/521/2023
uchwała nr LIV/521/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/522/2023
uchwała nr LIV/522/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/523/2023
uchwała nr LIV/523/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/524/2023
uchwała nr LIV/524/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Policach na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/525/2023
uchwała nr LIV/525/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIII/508/2023
uchwała nr LIII/508/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIII/509/2023
uchwała nr LIII/509/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/501/2023
uchwała nr LII/501/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/502/2022
uchwała nr LII/502/2022
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/503/2022
uchwała nr LII/503/2022
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/504/2022
uchwała nr LII/504/2022
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Police na lata 2022-2026
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/505/2022
uchwała nr LII/505/2022
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/506/2022
uchwała nr LII/506/2022
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/507/2022
uchwała nr LII/507/2022
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Policach
status uchwały obowiązująca