Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceUchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XLIII/427/2018

uchwała nr XLIII/427/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic

uchwała nr: XLIII/426/2018

uchwała nr XLIII/426/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2017 rok

uchwała nr: XLIII/425/2018

uchwała nr XLIII/425/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody

uchwała nr: XLIII/424/2018

uchwała nr XLIII/424/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Police

uchwała nr: XLIII/423/2018

uchwała nr XLIII/423/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

uchwała nr: XLIII/422/2018

uchwała nr XLIII/422/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie nadania nazwy skwerowi w miejscowości Niekłończyca

uchwała nr: XLIII/421/2018

uchwała nr XLIII/421/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Police oraz warunków korzystania z tych przystanków

uchwała nr: XLIII/420/2018

uchwała nr XLIII/420/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach

uchwała nr: XLIII/419/2018

uchwała nr XLIII/419/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy

uchwała nr: XLIII/417/2018

uchwała nr XLIII/417/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu

uchwała nr: XLIII/416/2018

uchwała nr XLIII/416/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie wskazania radnych do pracy w zespole weryfikującym zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok

uchwała nr: XLIII/418/2018

uchwała nr XLIII/418/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach

uchwała nr: XLIII/415/2018

uchwała nr XLIII/415/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmiany statutu gminy Police

uchwała nr: XLIII/414/2018

uchwała nr XLIII/414/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2018-2027

uchwała nr: XLIII/413/2018

uchwała nr XLIII/413/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018

uchwała nr: XLIII/412/2018

uchwała nr XLIII/412/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polic

uchwała nr: XLII/411/2018

uchwała nr XLII/411/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Police

uchwała nr: XLII/410/2018

uchwała nr XLII/410/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LII/391/02 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom, wyrażenia zgody na stosowanie przez Zarząd Gminy bonifikat od ustalonej ceny w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania rozłożonych na raty niespłaconych części ceny

uchwała nr: XLII/409/2018

uchwała nr XLII/409/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Police

uchwała nr: XLII/408/2018

uchwała nr XLII/408/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police

uchwała nr: XLII/407/2018

uchwała nr XLII/407/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny sołectw zgłoszonych do konkursu „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police" w 2018 roku

uchwała nr: XLII/406/2018

uchwała nr XLII/406/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018

uchwała nr: XLII/405/1018

uchwała nr XLII/405/1018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody

uchwała nr: XLI/404/2018

uchwała nr XLI/404/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police pn.: „Gmina północ”

uchwała nr: XLI/397/2018

uchwała nr XLI/397/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij