Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStatystyki oglądalności BIP od dnia 25.03.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miejski w Policach - podstawowe dane 119005
Urząd Stanu Cywilnego 45150
Wykaz wydziałów i spraw 44180
Druki i wnioski 38788
Kierownictwo urzędu 17328
Dowód Osobisty 14846
Godziny pracy 14455
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Policach 12998
Oświadczenia majątkowe - podstawa prawna 12599
Warunki ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego na terenie gminy Police 10694
Rejestry i ewidencje 10640
Zgłoszenie pobytu stałego 10326
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na okres do trzech lat 10150
Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 w Policach w 2013 roku 9098
Zgłoszenie pobytu czasowego 9026
Wydział Gospodarki Gruntami 8487
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 7922
Wydział Spraw Obywatelskich 7248
Wydział Finansowo - Budżetowy 6994
Wydział Ochrony Środowiska 6978
Wydział Oświaty i Kultury 6968
Dane Przestrzenne 6938
Wydział Urbanistyki i Architektury 6059
Rachunki bankowe 5840
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 5586
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 5094
Wydział Gospodarki Odpadami 5076
Terminy płatności podatków i opłat 4648
Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 4475
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Policach 4474
Udostępnianie danych osobowych 4374
OR.272.1.2020 4268
Wydział Działalności Gospodarczej 4213
Wydział Organizacyjno - Prawny 4205
Opłata skarbowa 4178
TI.7013.16.2017.JK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w załączniku 4077
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 3898
Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu 3763
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego lub stałego 3537
TI.7013.6.2016 3372
Dane kontaktowe - Skarbnik Gminy 3336
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3317
Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych 3240
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3165
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 3010
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu 2982
Opłata od posiadania psów 2972
Podatek od nieruchomości - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej 2912
Wniosek na usunięcie drzew/krzewów 2803
TI.7013.19.2016-RB UWAGA: W związku z zapytaniami Wykonawców został przesuniety termin składania ofert. 2746
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Police 30926
Podstawowe zadania i uprawnienia Burmistrza Gminy 14022
I Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 6127
II Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 3497
I Zastępca Burmistrza - Podstawowe zadania i uprawnienia 2389
Podstawowe zadania i uprawnienia 1589
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1305
Zarządzenie nr 227/2017 1123
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2014 1076
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC za okres od 24 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 roku. 1019
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2015 929
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic-początek kadencji 2014-2018 929
Zarządzenie nr 7/2018 865
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic w 2014-początek kadencji 855
Zarządzenie nr 3/2015 847
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 22 grudnia 2014 roku do 27 stycznia 2015 roku. 839
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 28 kwietnia do 27 maja 2015 roku 825
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA POLIC za okres od 26 sierpnia do 30 września 2014 roku. 814
Oświadczenie majątkowe II zastępcy Burmistrza Polic-w związku z powołaniem na stanowisko. 776
Zarządzenie nr 40/2015 761
Zarządzenie nr 35/2014 759
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza Polic za rok 2013 750
Zarządzenie nr 59/2015 736
Zarządzenie nr 54/2015 734
Zarządzenie nr 49/2015 733
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic za okres od 31 marca 2015 roku do 28 kwietnia 2015r. 730
Zarządzenie nr 85/2015 721
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 703
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2013 699
Zarządzenie nr 98/2015 694
Zarządzenie nr 78/2015 693
Zarządzenie nr 5/2015 686
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 684
Zarządzenie nr 48/2015 667
Zarządzenie nr 16/2018 658
Zarządzenie nr 184/2015 652
Zarządzenie nr 4/2015 626
Zarządzenie nr 102/2015 620
Zarządzenie nr 76/2015 611
Zarządzenie nr 86/2015 607
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 27 maja do 25 czerwca 2015 roku 594
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza za rok 2014 578
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic na koniec kadencji 2010 r.2014 r. 573
Zarządzenie nr 94/2015 570
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 28 października 2014 r. do 8 grudnia 2014 roku. 569
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 564
Zarządzenie nr 108/2015 551
Zarządzenie nr 47/2018 537
Zarządzenie nr 53/2015 534
Zarządzenie nr 9/2018 531
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 31935
Skład Rady Miejskiej w Policach 10906
Komisje Rady Miejskiej 4668
Uchwała nr VI/47/2015 1692
Uchwała nr XXXVI/340/2017 1502
Uchwała nr XL/383/2018 1352
Uchwała nr XVII/125/03 1187
Uchwała nr XII/107/2015 1167
Uchwała nr XXXVI/262/2013 1087
Uchwała nr XLIV/329/2014 1074
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2015 rok 1067
Uchwała nr XLVI/360/06 1034
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2016 rok 1032
Wyciąg z protokołu Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.01.2018 r. 1013
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2018 rok 991
Uchwała nr XLVII/371/06 985
Uchwała nr XI/96/2015 919
Uchwała nr XXXV/266/05 852
Uchwała nr XXXVI/335/2017 839
Uchwała nr XXIV/236/2016 830
Uchwała nr XXX/300/2017 814
Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 sierpnia 2015 roku 791
PROTOKÓŁ NR I /2014 z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Policach w dniu 01 grudnia 2014 roku. 771
Interpelacje radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 marca 2017 r., oraz zgłoszone pomiędzy sesjami 739
Uchwała nr XXXI/309/2017 734
Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 maja 2015 roku 732
Uchwała nr XX/201/2016 722
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2017 rok 717
Interpelacje, wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. (oraz zgłoszone między sesjami) 711
Wyciąg z protokołu Nr XL/2018 z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 roku 706
Uchwała nr XII/106/2015 698
Uchwała nr XXXVII/356/2017 698
Uchwała nr XLVII/369/06 694
Uchwała nr XXXV/327/2017 694
Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 stycznia 2015 roku. 692
Uchwała nr XXXV/264/05 691
Uchwała nr VII/45/2011 690
Uchwała nr VII/51/2015 689
Uchwała nr XXIV/175/2012 685
Uchwała nr XXVI/189/2012 680
Uchwała nr XLVII/356/2014 679
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami) 675
Protokół Nr 17/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych wraz z Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Policach w dniu 09.12.2015 r. 666
Uchwała nr XLVII/355/2014 663
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 lutego 2016 roku 655
Uchwała nr VI/45/2015 654
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami). 652
Uchwała nr XV/88/07 649
Uchwała nr XXXVII/361/2017 645
Uchwała nr XXXVII/364/2017 630
Statystyki strony Gmina Police
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane statystyczne 31940
Plany zagospodarowania przestrzennego 22809
Organizacje pozarządowe 15349
Statut Gminy Police 13693
INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH 12017
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Polickim 11523
Obowiązujące uchwały podatkowe 10026
Zadania publiczne 9154
Plany i programy 6650
Status Gminy Police 4772
Druki dla organizacji pozarządowych 4546
Lokalizacja 4462
Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 4426
Organizacje pożytku publicznego 3031
Baza organizacji pozarządowych 2882
Baza OPP działających na rzecz mieszkańców gminy Police 2816
Linki 2182
Jednostki gminne prowadzące współprace z organizacjami pozarządowymi 2158
Programy współpracy 2134
Petycja z dnia 3 stycznia 2016 r. 1629
Uchwała nr XXXVI/340/2017 1502
Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. 1419
Raport o stanie Gminy Police za 2018 rok 1265
Wybory ławników 2020-2023 1195
Uchwała nr XII/107/2015 1167
Konkurs ofert - schronisko dla bezdomnych 1160
Petycja z dnia 18 grudnia 2015 r. 1146
Konkurs ofert - środowiskowy dom samopomocy 1117
Petycja z dnia 20 października 2015 roku 1092
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2013 ROK. 1086
Zarządzenie nr Zarządzenie Nr 182/2015 1065
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 1029
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 1029
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 989
Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego - ochrona zwierząt. 979
UCHWAŁA Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części[...] 968
Konkurs ofert - aktywizacja ludzi starszych 941
Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 940
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Police za 2014 rok 939
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. 909
Petycja z dnia 27 listopada 2015 roku 903
Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. 871
Uchwała nr XXXVI/335/2017 839
UCHWAŁA Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”. 833
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w 2018r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 832
Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Polic z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotacje na podstawie przeprowadzonego konkursu oraz wysokości dotacji w 2015 r. 824
Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Polic z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu, który otrzymuje dotację na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 818
Projekt uchwały budżetowej na 2019 r. 816
Konkurs ofert - przeciwdziałanie patologiom społecznym 808
Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Police do roku 2025” 799
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Placówki oświatowe 38119
Kontakt 15357
Miejski Żłobek 15116
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 9199
Ośrodek Pomocy Społecznej 6921
Straż Miejska w Policach 6083
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. 5249
INFRAPARK Police S.A. 5004
Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 4888
Obwody szkół podstawowych w Gminie Police 4763
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" S.A. 4162
Miejski Ośrodek Kultury w Policach 3872
Ośrodek Sportu i Rekreacji 3236
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych 3128
Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach 2943
Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. 2926
Uchwała nr XXXIX/374/2018 Rady Miejskiej w Polica z dnia 27 lutego 2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Police publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 2427
Uchwała nr XXXIX/375/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek 1576
Działalność Straży Miejskiej w Policach 1263
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2011 1049
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2012 1010
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2015 990
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2010 985
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2013 985
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2017 814
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 811
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2005 803
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2009 720
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2006 718
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2006 708
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2007 706
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2016 680
Sprawozdanie z wykonania inwestycji w kadencji 2002-2006. 662
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2008 607
Przedszkole Publiczne nr 9 "Tęczowa Kraina" w Policach 542
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2008 524
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2007 507
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2014 499
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police 493
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2018 418
Bajkowe Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach 329
Miejski Żłobek w Policach 324
"Leśne" Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach 316
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2019 294
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach 257
Przedszkole Publiczne w Tanowie 230
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach 200
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 176
Przedszkole Publiczne w Trzebieży 168
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach 161
Statystyki strony Jednostki pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 20593
Osiedla 6891
Wykaz świetlic 3269
Wykaz świetlic 2081
Statuty Sołectw 1155
Statut Osiedla 658

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij