Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStatystyki oglądalności BIP od dnia 25.03.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miejski w Policach - podstawowe dane 113236
Wykaz wydziałów i spraw 41455
Urząd Stanu Cywilnego 40498
Druki i wnioski 34552
Kierownictwo urzędu 16498
Godziny pracy 13565
Dowód Osobisty 13159
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Policach 12328
Oświadczenia majątkowe - podstawa prawna 11655
Rejestry i ewidencje 9891
Warunki ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego na terenie gminy Police 9788
Zgłoszenie pobytu stałego 9664
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na okres do trzech lat 8830
Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 w Policach w 2013 roku 8689
Zgłoszenie pobytu czasowego 8323
Wydział Gospodarki Gruntami 7635
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 7132
Wydział Spraw Obywatelskich 6752
Dane Przestrzenne 6611
Wydział Oświaty i Kultury 6543
Wydział Finansowo - Budżetowy 6499
Wydział Ochrony Środowiska 6390
Wydział Urbanistyki i Architektury 5664
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 5251
Rachunki bankowe 5210
Wydział Gospodarki Odpadami 4579
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 4506
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Policach 4262
Udostępnianie danych osobowych 4099
TI.7013.16.2017.JK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w załączniku 4036
Wydział Działalności Gospodarczej 3979
Wydział Organizacyjno - Prawny 3959
Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 3949
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 3694
Terminy płatności podatków i opłat 3630
OR.272.1.2020 3619
Opłata skarbowa 3532
TI.7013.6.2016 3334
Dane kontaktowe - Skarbnik Gminy 3182
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3136
Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych 3078
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego lub stałego 2955
Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu 2783
TI.7013.19.2016-RB UWAGA: W związku z zapytaniami Wykonawców został przesuniety termin składania ofert. 2719
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2704
Podatek od nieruchomości - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej 2695
Opłata od posiadania psów 2645
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2643
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu 2626
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 2016 r. 2543
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Police 29387
Podstawowe zadania i uprawnienia Burmistrza Gminy 12798
I Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 5796
II Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 3367
I Zastępca Burmistrza - Podstawowe zadania i uprawnienia 2244
Podstawowe zadania i uprawnienia 1528
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1207
Zarządzenie nr 227/2017 1087
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2014 1046
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC za okres od 24 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 roku. 995
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic-początek kadencji 2014-2018 890
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2015 888
Zarządzenie nr 7/2018 839
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic w 2014-początek kadencji 827
Zarządzenie nr 3/2015 817
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 22 grudnia 2014 roku do 27 stycznia 2015 roku. 814
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 28 kwietnia do 27 maja 2015 roku 801
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA POLIC za okres od 26 sierpnia do 30 września 2014 roku. 791
Oświadczenie majątkowe II zastępcy Burmistrza Polic-w związku z powołaniem na stanowisko. 741
Zarządzenie nr 40/2015 737
Zarządzenie nr 35/2014 731
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza Polic za rok 2013 727
Zarządzenie nr 54/2015 713
Zarządzenie nr 59/2015 713
Zarządzenie nr 49/2015 707
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic za okres od 31 marca 2015 roku do 28 kwietnia 2015r. 703
Zarządzenie nr 85/2015 698
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2013 674
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 672
Zarządzenie nr 78/2015 671
Zarządzenie nr 98/2015 668
Zarządzenie nr 5/2015 660
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 659
Zarządzenie nr 48/2015 643
Zarządzenie nr 16/2018 636
Zarządzenie nr 184/2015 625
Zarządzenie nr 102/2015 600
Zarządzenie nr 4/2015 597
Zarządzenie nr 76/2015 589
Zarządzenie nr 86/2015 585
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 27 maja do 25 czerwca 2015 roku 570
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza za rok 2014 550
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic na koniec kadencji 2010 r.2014 r. 549
Zarządzenie nr 94/2015 546
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 28 października 2014 r. do 8 grudnia 2014 roku. 541
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 541
Zarządzenie nr 108/2015 529
Zarządzenie nr 47/2018 518
Zarządzenie nr 53/2015 513
Zarządzenie nr 9/2018 501
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 30813
Skład Rady Miejskiej w Policach 10442
Komisje Rady Miejskiej 4480
Uchwała nr VI/47/2015 1548
Uchwała nr XXXVI/340/2017 1466
Uchwała nr XL/383/2018 1302
Uchwała nr XII/107/2015 1130
Uchwała nr XVII/125/03 1107
Uchwała nr XXXVI/262/2013 1058
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2015 rok 1046
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2016 rok 1010
Uchwała nr XLIV/329/2014 1005
Uchwała nr XLVI/360/06 974
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2018 rok 958
Uchwała nr XLVII/371/06 949
Uchwała nr XI/96/2015 896
Wyciąg z protokołu Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.01.2018 r. 837
Uchwała nr XXXV/266/05 823
Uchwała nr XXIV/236/2016 806
Uchwała nr XXXVI/335/2017 804
Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 sierpnia 2015 roku 762
Uchwała nr XXX/300/2017 757
PROTOKÓŁ NR I /2014 z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Policach w dniu 01 grudnia 2014 roku. 746
Interpelacje radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 marca 2017 r., oraz zgłoszone pomiędzy sesjami 712
Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 maja 2015 roku 704
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2017 rok 691
Uchwała nr XXXI/309/2017 690
Interpelacje, wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. (oraz zgłoszone między sesjami) 689
Uchwała nr XX/201/2016 687
Uchwała nr XXXVII/356/2017 672
Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 stycznia 2015 roku. 670
Uchwała nr XII/106/2015 670
Uchwała nr VII/45/2011 664
Uchwała nr XLVII/369/06 663
Uchwała nr XXVI/189/2012 663
Uchwała nr XXIV/175/2012 659
Uchwała nr XXXV/264/05 658
Wyciąg z protokołu Nr XL/2018 z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 roku 657
Uchwała nr VII/51/2015 654
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami) 653
Uchwała nr XXXV/327/2017 653
Uchwała nr XLVII/356/2014 648
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 lutego 2016 roku 634
Uchwała nr XLVII/355/2014 631
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami). 629
Uchwała nr VI/45/2015 629
Uchwała nr XXXVII/361/2017 622
Protokół Nr 17/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych wraz z Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Policach w dniu 09.12.2015 r. 613
Uchwała nr XV/88/07 611
Uchwała nr XXXVII/364/2017 606
Statystyki strony Gmina Police
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane statystyczne 30417
Plany zagospodarowania przestrzennego 21021
Organizacje pozarządowe 14725
Statut Gminy Police 13237
INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH 11589
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Polickim 10959
Obowiązujące uchwały podatkowe 9780
Zadania publiczne 8610
Plany i programy 6347
Status Gminy Police 4548
Druki dla organizacji pozarządowych 4383
Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 4283
Lokalizacja 4205
Organizacje pożytku publicznego 2892
Baza organizacji pozarządowych 2761
Baza OPP działających na rzecz mieszkańców gminy Police 2684
Linki 2057
Jednostki gminne prowadzące współprace z organizacjami pozarządowymi 2040
Programy współpracy 2006
Petycja z dnia 3 stycznia 2016 r. 1590
Uchwała nr XXXVI/340/2017 1466
Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. 1392
Raport o stanie Gminy Police za 2018 rok 1164
Uchwała nr XII/107/2015 1130
Petycja z dnia 18 grudnia 2015 r. 1108
Konkurs ofert - schronisko dla bezdomnych 1095
Petycja z dnia 20 października 2015 roku 1066
Konkurs ofert - środowiskowy dom samopomocy 1065
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2013 ROK. 1056
Wybory ławników 2020-2023 1047
Zarządzenie nr Zarządzenie Nr 182/2015 1031
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 1006
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 993
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 963
Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego - ochrona zwierząt. 940
UCHWAŁA Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części[...] 927
Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 915
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Police za 2014 rok 907
Konkurs ofert - aktywizacja ludzi starszych 897
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. 884
Petycja z dnia 27 listopada 2015 roku 864
Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. 842
Uchwała nr XXXVI/335/2017 804
Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Polic z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotacje na podstawie przeprowadzonego konkursu oraz wysokości dotacji w 2015 r. 803
Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Polic z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu, który otrzymuje dotację na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 800
UCHWAŁA Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”. 796
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w 2018r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 790
Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt. 771
Konkurs ofert - przeciwdziałanie patologiom społecznym 770
Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Police do roku 2025” 765
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Placówki oświatowe 36593
Miejski Żłobek 14192
Kontakt 13095
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 8513
Ośrodek Pomocy Społecznej 6553
Straż Miejska w Policach 5433
INFRAPARK Police S.A. 4802
Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 4641
Obwody szkół podstawowych w Gminie Police 4529
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. 4260
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" S.A. 3872
Miejski Ośrodek Kultury w Policach 3634
Ośrodek Sportu i Rekreacji 3099
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych 2903
Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach 2827
Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. 2774
Uchwała nr XXXIX/374/2018 Rady Miejskiej w Polica z dnia 27 lutego 2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Police publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 2342
Uchwała nr XXXIX/375/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek 1504
Działalność Straży Miejskiej w Policach 1180
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2011 1012
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2012 973
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2010 955
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2015 954
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2013 949
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2017 781
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2005 780
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2009 702
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2006 697
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2006 687
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2007 682
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2016 639
Sprawozdanie z wykonania inwestycji w kadencji 2002-2006. 635
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 590
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2008 589
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2008 501
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2007 488
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police 473
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2014 463
Przedszkole Publiczne nr 9 "Tęczowa Kraina" w Policach 395
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2018 390
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2019 260
Miejski Żłobek w Policach 253
Bajkowe Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach 245
"Leśne" Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach 241
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach 207
Przedszkole Publiczne w Tanowie 191
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach 160
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 157
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach 131
Przedszkole Publiczne w Trzebieży 129
Statystyki strony Jednostki pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 19721
Osiedla 6591
Wykaz świetlic 3113
Wykaz świetlic 1945
Statuty Sołectw 1102
Statut Osiedla 613

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij