Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStatystyki oglądalności BIP od dnia 25.03.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miejski w Policach - podstawowe dane 116813
Wykaz wydziałów i spraw 43146
Urząd Stanu Cywilnego 43063
Druki i wnioski 37311
Kierownictwo urzędu 16991
Dowód Osobisty 14175
Godziny pracy 14159
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Policach 12747
Oświadczenia majątkowe - podstawa prawna 12293
Warunki ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego na terenie gminy Police 10382
Rejestry i ewidencje 10371
Zgłoszenie pobytu stałego 10083
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na okres do trzech lat 9693
Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 w Policach w 2013 roku 8870
Zgłoszenie pobytu czasowego 8684
Wydział Gospodarki Gruntami 8155
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 7576
Wydział Spraw Obywatelskich 7072
Dane Przestrzenne 6832
Wydział Finansowo - Budżetowy 6799
Wydział Oświaty i Kultury 6741
Wydział Ochrony Środowiska 6726
Wydział Urbanistyki i Architektury 5919
Rachunki bankowe 5611
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 5451
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 4857
Wydział Gospodarki Odpadami 4847
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Policach 4397
Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 4264
Udostępnianie danych osobowych 4227
OR.272.1.2020 4212
Terminy płatności podatków i opłat 4182
Wydział Działalności Gospodarczej 4123
Wydział Organizacyjno - Prawny 4106
TI.7013.16.2017.JK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w załączniku 4061
Opłata skarbowa 3902
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 3811
TI.7013.6.2016 3351
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego lub stałego 3289
Dane kontaktowe - Skarbnik Gminy 3283
Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu 3273
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3253
Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych 3180
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2981
Opłata od posiadania psów 2873
Podatek od nieruchomości - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej 2828
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu 2817
TI.7013.19.2016-RB UWAGA: W związku z zapytaniami Wykonawców został przesuniety termin składania ofert. 2732
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2660
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 2643
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Police 30311
Podstawowe zadania i uprawnienia Burmistrza Gminy 13669
I Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 6006
II Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 3449
I Zastępca Burmistrza - Podstawowe zadania i uprawnienia 2344
Podstawowe zadania i uprawnienia 1565
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1254
Zarządzenie nr 227/2017 1104
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2014 1064
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC za okres od 24 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 roku. 1011
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2015 911
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic-początek kadencji 2014-2018 911
Zarządzenie nr 7/2018 856
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic w 2014-początek kadencji 842
Zarządzenie nr 3/2015 836
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 22 grudnia 2014 roku do 27 stycznia 2015 roku. 831
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 28 kwietnia do 27 maja 2015 roku 816
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA POLIC za okres od 26 sierpnia do 30 września 2014 roku. 806
Oświadczenie majątkowe II zastępcy Burmistrza Polic-w związku z powołaniem na stanowisko. 764
Zarządzenie nr 40/2015 753
Zarządzenie nr 35/2014 751
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza Polic za rok 2013 742
Zarządzenie nr 59/2015 728
Zarządzenie nr 54/2015 726
Zarządzenie nr 49/2015 722
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic za okres od 31 marca 2015 roku do 28 kwietnia 2015r. 719
Zarządzenie nr 85/2015 715
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2013 689
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 688
Zarządzenie nr 78/2015 686
Zarządzenie nr 98/2015 686
Zarządzenie nr 5/2015 676
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 675
Zarządzenie nr 48/2015 656
Zarządzenie nr 16/2018 650
Zarządzenie nr 184/2015 642
Zarządzenie nr 4/2015 619
Zarządzenie nr 102/2015 613
Zarządzenie nr 76/2015 605
Zarządzenie nr 86/2015 598
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 27 maja do 25 czerwca 2015 roku 584
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza za rok 2014 569
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic na koniec kadencji 2010 r.2014 r. 565
Zarządzenie nr 94/2015 560
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 28 października 2014 r. do 8 grudnia 2014 roku. 558
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 555
Zarządzenie nr 108/2015 545
Zarządzenie nr 47/2018 533
Zarządzenie nr 53/2015 528
Zarządzenie nr 9/2018 519
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 31508
Skład Rady Miejskiej w Policach 10724
Komisje Rady Miejskiej 4584
Uchwała nr VI/47/2015 1629
Uchwała nr XXXVI/340/2017 1487
Uchwała nr XL/383/2018 1343
Uchwała nr XII/107/2015 1152
Uchwała nr XVII/125/03 1151
Uchwała nr XXXVI/262/2013 1076
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2015 rok 1061
Uchwała nr XLIV/329/2014 1046
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2016 rok 1026
Uchwała nr XLVI/360/06 1013
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2018 rok 978
Uchwała nr XLVII/371/06 971
Wyciąg z protokołu Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.01.2018 r. 946
Uchwała nr XI/96/2015 905
Uchwała nr XXXV/266/05 841
Uchwała nr XXXVI/335/2017 824
Uchwała nr XXIV/236/2016 820
Uchwała nr XXX/300/2017 783
Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 sierpnia 2015 roku 781
PROTOKÓŁ NR I /2014 z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Policach w dniu 01 grudnia 2014 roku. 760
Interpelacje radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 marca 2017 r., oraz zgłoszone pomiędzy sesjami 730
Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 maja 2015 roku 724
Uchwała nr XXXI/309/2017 711
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2017 rok 709
Uchwała nr XX/201/2016 707
Interpelacje, wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. (oraz zgłoszone między sesjami) 704
Wyciąg z protokołu Nr XL/2018 z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 roku 692
Uchwała nr XXXVII/356/2017 691
Uchwała nr XII/106/2015 686
Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 stycznia 2015 roku. 685
Uchwała nr XLVII/369/06 682
Uchwała nr XXXV/327/2017 681
Uchwała nr XXXV/264/05 680
Uchwała nr VII/51/2015 676
Uchwała nr VII/45/2011 675
Uchwała nr XXIV/175/2012 674
Uchwała nr XXVI/189/2012 674
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami) 667
Uchwała nr XLVII/356/2014 664
Uchwała nr XLVII/355/2014 648
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 lutego 2016 roku 646
Protokół Nr 17/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych wraz z Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Policach w dniu 09.12.2015 r. 644
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami). 642
Uchwała nr VI/45/2015 641
Uchwała nr XXXVII/361/2017 636
Uchwała nr XV/88/07 634
Uchwała nr XXXVII/364/2017 618
Statystyki strony Gmina Police
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane statystyczne 31426
Plany zagospodarowania przestrzennego 22109
Organizacje pozarządowe 15127
Statut Gminy Police 13528
INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH 11868
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Polickim 11294
Obowiązujące uchwały podatkowe 9921
Zadania publiczne 8961
Plany i programy 6549
Status Gminy Police 4705
Druki dla organizacji pozarządowych 4490
Lokalizacja 4400
Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 4389
Organizacje pożytku publicznego 2991
Baza organizacji pozarządowych 2848
Baza OPP działających na rzecz mieszkańców gminy Police 2757
Linki 2146
Jednostki gminne prowadzące współprace z organizacjami pozarządowymi 2123
Programy współpracy 2097
Petycja z dnia 3 stycznia 2016 r. 1616
Uchwała nr XXXVI/340/2017 1487
Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. 1411
Raport o stanie Gminy Police za 2018 rok 1247
Uchwała nr XII/107/2015 1152
Wybory ławników 2020-2023 1146
Petycja z dnia 18 grudnia 2015 r. 1134
Konkurs ofert - schronisko dla bezdomnych 1131
Konkurs ofert - środowiskowy dom samopomocy 1097
Petycja z dnia 20 października 2015 roku 1084
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2013 ROK. 1074
Zarządzenie nr Zarządzenie Nr 182/2015 1051
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 1018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 1008
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 977
Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego - ochrona zwierząt. 969
UCHWAŁA Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części[...] 955
Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 932
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Police za 2014 rok 929
Konkurs ofert - aktywizacja ludzi starszych 921
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. 901
Petycja z dnia 27 listopada 2015 roku 890
Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. 863
UCHWAŁA Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”. 825
Uchwała nr XXXVI/335/2017 824
Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Polic z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotacje na podstawie przeprowadzonego konkursu oraz wysokości dotacji w 2015 r. 815
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w 2018r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 814
Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Polic z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu, który otrzymuje dotację na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 810
Projekt uchwały budżetowej na 2019 r. 793
Konkurs ofert - przeciwdziałanie patologiom społecznym 791
Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Police do roku 2025” 786
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Placówki oświatowe 37482
Miejski Żłobek 14652
Kontakt 14426
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 8913
Ośrodek Pomocy Społecznej 6793
Straż Miejska w Policach 5832
INFRAPARK Police S.A. 4927
Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 4777
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. 4756
Obwody szkół podstawowych w Gminie Police 4641
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" S.A. 4068
Miejski Ośrodek Kultury w Policach 3779
Ośrodek Sportu i Rekreacji 3184
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych 3052
Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach 2907
Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. 2852
Uchwała nr XXXIX/374/2018 Rady Miejskiej w Polica z dnia 27 lutego 2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Police publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 2386
Uchwała nr XXXIX/375/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek 1553
Działalność Straży Miejskiej w Policach 1232
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2011 1032
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2012 994
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2015 978
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2010 971
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2013 970
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2017 803
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2005 795
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 772
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2009 714
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2006 711
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2006 698
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2007 696
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2016 667
Sprawozdanie z wykonania inwestycji w kadencji 2002-2006. 651
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2008 600
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2008 515
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2007 498
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2014 485
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police 485
Przedszkole Publiczne nr 9 "Tęczowa Kraina" w Policach 469
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2018 408
Miejski Żłobek w Policach 293
Bajkowe Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach 282
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2019 282
"Leśne" Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach 279
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach 239
Przedszkole Publiczne w Tanowie 213
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach 185
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 168
Przedszkole Publiczne w Trzebieży 152
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach 150
Statystyki strony Jednostki pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 20300
Osiedla 6784
Wykaz świetlic 3196
Wykaz świetlic 2017
Statuty Sołectw 1122
Statut Osiedla 640

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij