Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStatystyki oglądalności BIP od dnia 25.03.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miejski w Policach - podstawowe dane 72758
Wykaz wydziałów i spraw 26072
Urząd Stanu Cywilnego 19643
Druki i wnioski 18707
Kierownictwo urzędu 9252
Godziny pracy 7633
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Policach 6990
Dowód Osobisty 6115
Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 w Policach w 2013 roku 5571
Oświadczenia majątkowe - podstawa prawna 5456
Rejestry i ewidencje 5295
Warunki ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego na terenie gminy Police 5244
Informacje Przestrzenne 3802
Wydział Spraw Obywatelskich 3745
Wydział Gospodarki Gruntami 3742
Zgłoszenie pobytu stałego 3698
Wydział Finansowo - Budżetowy 3670
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na okres do trzech lat 3547
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 3469
Wydział Ochrony Środowiska 3466
Wydział Oświaty i Kultury 3422
Wydział Urbanistyki i Architektury 3299
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 3056
TI.7013.6.2016 3025
Zgłoszenie pobytu czasowego 3020
Udostępnianie danych osobowych 2787
TI.7013.19.2016-RB UWAGA: W związku z zapytaniami Wykonawców został przesuniety termin składania ofert. 2460
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Policach 2296
Wydział Gospodarki Odpadami 2177
Wydział Działalności Gospodarczej 2148
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2064
Rachunki bankowe 2031
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 1997
Wydział Organizacyjno - Prawny 1994
TI.7013.16.2017.JK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w załączniku 1921
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1833
sekretarka 1748
Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych 1736
Dane kontaktowe - Skarbnik Gminy 1622
Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 1570
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1563
TI.7013.16.2017 Uwaga: zmiana terminu składania ofert 1548
Wniosek o częściowy zwrot kosztów poniesionych na modernizację ogrzewania. 1441
Referent w Wydziale Ochrony Środowiska 1397
TI.7013.17.2017 UWAGA: ze względu na zmiany w SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert 1261
Kadry 1216
TI.7013.17.2016 1207
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy za rok 2014 1164
System Informacji Przestrzennej 1159
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1153
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Police 18354
Podstawowe zadania i uprawnienia Burmistrza Gminy 5177
I Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 3369
II Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 2067
I Zastępca Burmistrza - Podstawowe zadania i uprawnienia 996
Podstawowe zadania i uprawnienia 810
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2014 434
Zarządzenie nr 3/2015 417
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC za okres od 24 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 roku. 396
Oświadczenie majątkowe II zastępcy Burmistrza Polic-w związku z powołaniem na stanowisko. 381
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 370
Zarządzenie nr 184/2015 370
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA POLIC za okres od 26 sierpnia do 30 września 2014 roku. 361
Zarządzenie nr 40/2015 361
Zarządzenie nr 59/2015 357
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic-początek kadencji 2014-2018 348
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 28 kwietnia do 27 maja 2015 roku 347
Zarządzenie nr 227/2017 344
Zarządzenie nr 108/2015 341
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2015 336
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 27 maja do 25 czerwca 2015 roku 336
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 22 grudnia 2014 roku do 27 stycznia 2015 roku. 336
Zarządzenie nr 94/2015 324
Zarządzenie nr 91/2015 314
Zarządzenie nr 53/2015 308
Zarządzenie nr 84/2015 308
Zarządzenie nr 85/2015 308
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic za okres od 31 marca 2015 roku do 28 kwietnia 2015r. 303
Zarządzenie nr 54/2015 303
Zarządzenie nr 49/2015 295
Zarządzenie nr 5/2015 295
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza Polic za rok 2013 294
Zarządzenie nr 92/2015 292
Zarządzenie nr 78/2015 288
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza za rok 2014 286
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 28 października 2014 r. do 8 grudnia 2014 roku. 284
Zarządzenie nr 96/2015 283
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 280
Zarządzenie nr 35/2014 277
Zarządzenie nr 48/2015 276
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic w 2014-początek kadencji 274
Zarządzenie nr 39/2015 274
Zarządzenie nr 97/2015 273
Zarządzenie nr 180/2015 270
Zarządzenie nr 98/2015 260
Zarządzenie nr 4/2015 259
Zarządzenie nr 76/2015 255
Zarządzenie nr 106/2015 254
Zarządzenie nr 86/2015 249
Zarządzenie nr 102/2015 246
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 19088
Skład Rady Miejskiej w Policach 4555
Komisje Rady Miejskiej 2403
Uchwała nr XII/107/2015 842
Uchwała nr XXXVI/262/2013 809
Uchwała nr VI/47/2015 729
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2015 rok 596
Uchwała nr XLIV/329/2014 574
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2016 rok 487
Uchwała nr XVII/125/03 468
Uchwała nr XII/106/2015 456
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2017 rok 421
Uchwała nr XX/201/2016 420
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami) 402
Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 stycznia 2015 roku. 401
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 lutego 2016 roku 400
Uchwała nr VII/51/2015 393
Uchwała nr XXV/249/2016 379
Uchwała nr VI/45/2015 372
Uchwała nr Uchwała nr V/35/2015 363
Uchwała nr XLVII/355/2014 356
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami). 355
Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 31 marca 2015 roku 355
Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 sierpnia 2015 roku 346
Uchwała nr III/13/2014 346
Uchwała nr VII/57/2015 346
Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w dniu 20 stycznia 2015r. 342
Uchwała nr V/37/2015 337
Uchwała nr XLVII/356/2014 334
Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 24 lutego 2015 roku 333
Uchwała nr VI/48/2015 333
Uchwała nr Uchwała nr V/38/2015 332
Uchwała nr VI/44/2015 330
Uchwała nr XXIV/175/2012 326
Uchwała nr XLVII/371/06 323
Uchwała nr VII/45/2011 321
Uchwała nr XI/96/2015 317
Uchwała nr XLVI/360/06 317
Uchwała nr IX/72/2015 311
Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 kwietnia 2015 r. 308
Uchwała nr Uchwała nr V/34/2015 307
Uchwała nr XXXV/266/05 307
Uchwała nr XXV/246/2016 304
Interpelacje, wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. (oraz zgłoszone między sesjami) 296
Uchwała nr XXIV/236/2016 296
Uchwała nr IX/73/2015 295
Uchwała nr VIII/65/2015 294
Uchwała nr XIII/124/2015 294
Uchwała nr VIII/67/2015 292
Uchwała nr Uchwała nr V/33/2015 289
Statystyki strony Gmina Police
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane statystyczne 19261
Plany zagospodarowania przestrzennego 11674
Organizacje pozarządowe 8899
Statut Gminy Police 8838
INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH 7571
Obowiązujące uchwały podatkowe 5822
Zadania publiczne 5178
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Polickim 3922
Kontakt 3918
Plany i programy 3557
Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 2577
Status Gminy Police 2472
Druki dla organizacji pozarządowych 2003
Lokalizacja 1990
Baza organizacji pozarządowych 1470
Organizacje pożytku publicznego 1459
Baza OPP działających na rzecz mieszkańców gminy Police 1265
Programy współpracy 1127
Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. 1095
Petycja z dnia 3 stycznia 2016 r. 1019
Jednostki gminne prowadzące współprace z organizacjami pozarządowymi 1001
Linki 961
Uchwała nr XII/107/2015 842
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2013 ROK. 709
Petycja z dnia 20 października 2015 roku 656
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Police za 2014 rok 601
Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego - ochrona zwierząt. 594
Petycja z dnia 18 grudnia 2015 r. 524
Petycja z dnia 27 listopada 2015 roku 504
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. 483
UCHWAŁA Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części[...] 479
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 473
Projekt uchwały budżetowej na 2015 r. 467
Uchwała nr XII/106/2015 456
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Police za 2015 rok 447
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 434
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 430
UCHWAŁA Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”. 420
Uchwała nr XX/201/2016 420
Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 419
Indywidualna interpretacja FN.310.1.2015.MKE 415
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 411
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 392
Uchwała nr VI/45/2015 372
Zarządzenie nr 184/2015 370
Oferta Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego BRAS realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 365
Uchwała nr XLVII/356/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października 2014 w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis. 361
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 343
Uchwała nr V/37/2015 337
Uchwała nr VI/48/2015 333
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Placówki oświatowe 24846
Miejski Żłobek 7438
Kontakt 4276
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 3827
Ośrodek Pomocy Społecznej 3747
Straż Miejska w Policach 3000
INFRAPARK Police S.A. 2500
Obwody szkół podstawowych w Gminie Police 2352
Miejski Ośrodek Kultury w Policach 1957
Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 1863
Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach 1574
Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. 1548
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" S.A. 1546
Ośrodek Sportu i Rekreacji 1458
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych 1422
Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Polica z dnia 19 kwietnia 2011w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Police. 1295
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. 911
Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek 881
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2015 371
Działalność Straży Miejskiej w Policach 365
Sprawozdanie z wykonania inwestycji w kadencji 2002-2006. 336
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2016 302
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2011 279
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2010 245
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2007 245
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2008 236
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2005 236
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2013 235
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2012 220
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2006 219
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2017 216
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2007 209
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police 207
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2014 193
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2006 192
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2009 149
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2008 146
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 139
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2018 7
Statystyki strony Jednostki pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 11769
Osiedla 3205
Wykaz świetlic 1295
Wykaz świetlic 845
Statuty Sołectw 388
Statut Osiedla 240

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij