Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStatystyki oglądalności BIP od dnia 25.03.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miejski w Policach - podstawowe dane 68766
Wykaz wydziałów i spraw 24682
Urząd Stanu Cywilnego 18063
Druki i wnioski 17489
Kierownictwo urzędu 8592
Godziny pracy 6980
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Policach 6498
Dowód Osobisty 5500
Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 w Policach w 2013 roku 5347
Oświadczenia majątkowe - podstawa prawna 5140
Warunki ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego na terenie gminy Police 4912
Rejestry i ewidencje 4876
Informacje Przestrzenne 3520
Wydział Gospodarki Gruntami 3392
Wydział Finansowo - Budżetowy 3365
Wydział Spraw Obywatelskich 3343
Wydział Ochrony Środowiska 3230
Wydział Oświaty i Kultury 3216
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 3141
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na okres do trzech lat 3138
Wydział Urbanistyki i Architektury 3076
TI.7013.6.2016 2971
Zgłoszenie pobytu stałego 2951
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 2854
Udostępnianie danych osobowych 2610
TI.7013.19.2016-RB UWAGA: W związku z zapytaniami Wykonawców został przesuniety termin składania ofert. 2405
Zgłoszenie pobytu czasowego 2325
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Policach 2160
Wydział Gospodarki Odpadami 2015
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2012
Wydział Działalności Gospodarczej 1967
Wydział Organizacyjno - Prawny 1829
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 1822
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1781
Rachunki bankowe 1775
sekretarka 1645
Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych 1611
TI.7013.16.2017.JK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w załączniku 1604
Dane kontaktowe - Skarbnik Gminy 1501
TI.7013.16.2017 Uwaga: zmiana terminu składania ofert 1484
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1438
Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 1406
Wniosek o częściowy zwrot kosztów poniesionych na modernizację ogrzewania. 1350
Referent w Wydziale Ochrony Środowiska 1342
TI.7013.17.2017 UWAGA: ze względu na zmiany w SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert 1196
TI.7013.17.2016 1163
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy za rok 2014 1108
Kadry 1098
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Odpadami 1090
System Informacji Przestrzennej 1067
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Police 17528
Podstawowe zadania i uprawnienia Burmistrza Gminy 4779
I Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 3178
II Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 1916
I Zastępca Burmistrza - Podstawowe zadania i uprawnienia 907
Podstawowe zadania i uprawnienia 690
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2014 386
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC za okres od 24 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 roku. 356
Zarządzenie nr 184/2015 331
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA POLIC za okres od 26 sierpnia do 30 września 2014 roku. 323
Zarządzenie nr 3/2015 321
Zarządzenie nr 40/2015 319
Zarządzenie nr 59/2015 318
Oświadczenie majątkowe II zastępcy Burmistrza Polic-w związku z powołaniem na stanowisko. 316
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 313
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 28 kwietnia do 27 maja 2015 roku 306
Zarządzenie nr 108/2015 301
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic-początek kadencji 2014-2018 294
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2015 288
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 27 maja do 25 czerwca 2015 roku 283
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 22 grudnia 2014 roku do 27 stycznia 2015 roku. 276
Zarządzenie nr 91/2015 270
Zarządzenie nr 94/2015 270
Zarządzenie nr 85/2015 269
Zarządzenie nr 53/2015 265
Zarządzenie nr 227/2017 260
Zarządzenie nr 84/2015 253
Zarządzenie nr 49/2015 252
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza za rok 2014 247
Zarządzenie nr 78/2015 247
Zarządzenie nr 54/2015 246
Zarządzenie nr 92/2015 246
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic za okres od 31 marca 2015 roku do 28 kwietnia 2015r. 241
Zarządzenie nr 5/2015 238
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza Polic za rok 2013 237
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 232
Zarządzenie nr 96/2015 231
Zarządzenie nr 35/2014 223
Zarządzenie nr 48/2015 222
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic w 2014-początek kadencji 221
Zarządzenie nr 97/2015 221
Zarządzenie nr 39/2015 220
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 28 października 2014 r. do 8 grudnia 2014 roku. 219
Zarządzenie nr 4/2015 217
Zarządzenie nr 106/2015 215
Zarządzenie nr 180/2015 213
Zarządzenie nr 76/2015 210
Zarządzenie nr 98/2015 208
Zarządzenie nr 102/2015 207
Zarządzenie nr 86/2015 205
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 18216
Skład Rady Miejskiej w Policach 4248
Komisje Rady Miejskiej 2227
Uchwała nr XII/107/2015 800
Uchwała nr XXXVI/262/2013 767
Uchwała nr VI/47/2015 661
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2015 rok 540
Uchwała nr XLIV/329/2014 511
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2016 rok 440
Uchwała nr XII/106/2015 418
Uchwała nr XVII/125/03 396
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 lutego 2016 roku 364
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2017 rok 363
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami) 361
Uchwała nr XX/201/2016 359
Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 stycznia 2015 roku. 356
Uchwała nr VII/51/2015 351
Uchwała nr XXV/249/2016 338
Uchwała nr VI/45/2015 334
Uchwała nr Uchwała nr V/35/2015 321
Uchwała nr XLVII/355/2014 314
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami). 313
Uchwała nr VII/57/2015 308
Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w dniu 20 stycznia 2015r. 304
Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 31 marca 2015 roku 295
Uchwała nr III/13/2014 295
Uchwała nr VI/48/2015 295
Uchwała nr VI/44/2015 294
Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 sierpnia 2015 roku 293
Uchwała nr V/37/2015 293
Uchwała nr Uchwała nr V/38/2015 291
Uchwała nr XLVII/356/2014 286
Uchwała nr VII/45/2011 276
Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 24 lutego 2015 roku 272
Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 kwietnia 2015 r. 269
Uchwała nr XLVII/371/06 267
Uchwała nr Uchwała nr V/34/2015 264
Uchwała nr XXXV/266/05 264
Uchwała nr XXIV/175/2012 261
Uchwała nr IX/72/2015 259
Uchwała nr XI/96/2015 258
Uchwała nr XIII/124/2015 258
Uchwała nr XXV/246/2016 258
Interpelacje, wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. (oraz zgłoszone między sesjami) 256
Uchwała nr IX/73/2015 256
Uchwała nr XLVI/360/06 254
Uchwała nr VIII/67/2015 253
Uchwała nr VIII/65/2015 251
Uchwała nr Uchwała nr V/33/2015 249
Uchwała nr VI/39/2015 248
Statystyki strony Gmina Police
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane statystyczne 18328
Plany zagospodarowania przestrzennego 10909
Statut Gminy Police 8499
Organizacje pozarządowe 8468
INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH 7236
Obowiązujące uchwały podatkowe 5346
Zadania publiczne 4912
Kontakt 3672
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Polickim 3517
Plany i programy 3256
Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 2425
Status Gminy Police 2230
Druki dla organizacji pozarządowych 1835
Lokalizacja 1751
Baza organizacji pozarządowych 1361
Organizacje pożytku publicznego 1248
Baza OPP działających na rzecz mieszkańców gminy Police 1065
Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. 1043
Programy współpracy 1040
Petycja z dnia 3 stycznia 2016 r. 960
Jednostki gminne prowadzące współprace z organizacjami pozarządowymi 853
Linki 821
Uchwała nr XII/107/2015 800
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2013 ROK. 636
Petycja z dnia 20 października 2015 roku 608
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Police za 2014 rok 538
Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego - ochrona zwierząt. 531
Petycja z dnia 18 grudnia 2015 r. 463
Petycja z dnia 27 listopada 2015 roku 443
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 427
Projekt uchwały budżetowej na 2015 r. 426
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. 425
UCHWAŁA Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części[...] 422
Uchwała nr XII/106/2015 418
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 382
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 378
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Police za 2015 rok 376
Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 372
Indywidualna interpretacja FN.310.1.2015.MKE 372
UCHWAŁA Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”. 360
Uchwała nr XX/201/2016 359
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 349
Uchwała nr VI/45/2015 334
Zarządzenie nr 184/2015 331
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 329
Oferta Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego BRAS realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 322
Uchwała nr XLVII/356/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października 2014 w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis. 319
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 298
Uchwała nr VI/48/2015 295
Uchwała nr V/37/2015 293
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Placówki oświatowe 23610
Miejski Żłobek 6571
Kontakt 3728
Ośrodek Pomocy Społecznej 3457
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 3425
Straż Miejska w Policach 2807
INFRAPARK Police S.A. 2268
Obwody szkół podstawowych w Gminie Police 2030
Miejski Ośrodek Kultury w Policach 1782
Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 1606
Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach 1443
Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. 1368
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" S.A. 1325
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych 1322
Ośrodek Sportu i Rekreacji 1271
Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Polica z dnia 19 kwietnia 2011w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Police. 1185
Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek 801
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. 505
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2015 302
Sprawozdanie z wykonania inwestycji w kadencji 2002-2006. 290
Działalność Straży Miejskiej w Policach 284
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2016 253
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2011 226
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2007 202
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2008 189
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2005 178
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2010 175
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2006 173
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2013 169
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police 165
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2007 163
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2006 151
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2014 147
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2012 138
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2017 128
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 101
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2009 92
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2008 90
Statystyki strony Jednostki pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 11159
Osiedla 2960
Wykaz świetlic 1149
Wykaz świetlic 753
Statuty Sołectw 337
Statut Osiedla 197

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij