Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStatystyki oglądalności BIP od dnia 25.03.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miejski w Policach - podstawowe dane 109958
Wykaz wydziałów i spraw 39789
Urząd Stanu Cywilnego 38257
Druki i wnioski 31950
Kierownictwo urzędu 15957
Godziny pracy 13058
Dowód Osobisty 12471
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Policach 11890
Oświadczenia majątkowe - podstawa prawna 10944
Rejestry i ewidencje 9536
Warunki ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego na terenie gminy Police 9495
Zgłoszenie pobytu stałego 9275
Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 w Policach w 2013 roku 8560
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na okres do trzech lat 8234
Zgłoszenie pobytu czasowego 7950
Wydział Gospodarki Gruntami 7239
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 6722
Wydział Spraw Obywatelskich 6471
Dane Przestrzenne 6424
Wydział Oświaty i Kultury 6352
Wydział Finansowo - Budżetowy 6233
Wydział Ochrony Środowiska 6119
Wydział Urbanistyki i Architektury 5404
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 5065
Rachunki bankowe 4774
Wydział Gospodarki Odpadami 4320
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Policach 4148
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 4134
TI.7013.16.2017.JK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w załączniku 4015
Udostępnianie danych osobowych 3968
Wydział Działalności Gospodarczej 3816
Wydział Organizacyjno - Prawny 3798
Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 3656
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 3590
TI.7013.6.2016 3311
Opłata skarbowa 3229
Dane kontaktowe - Skarbnik Gminy 3036
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3028
Terminy płatności podatków i opłat 3026
Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych 2970
TI.7013.19.2016-RB UWAGA: W związku z zapytaniami Wykonawców został przesuniety termin składania ofert. 2703
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego lub stałego 2635
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2622
Podatek od nieruchomości - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej 2537
Opłata od posiadania psów 2474
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 2016 r. 2461
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2449
Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu 2443
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu 2439
sekretarka 2428
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Police 28475
Podstawowe zadania i uprawnienia Burmistrza Gminy 11670
I Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 5656
II Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 3290
I Zastępca Burmistrza - Podstawowe zadania i uprawnienia 2133
Podstawowe zadania i uprawnienia 1473
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1159
Zarządzenie nr 227/2017 1072
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2014 1026
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC za okres od 24 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 roku. 975
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic-początek kadencji 2014-2018 866
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2015 863
Zarządzenie nr 7/2018 819
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic w 2014-początek kadencji 807
Zarządzenie nr 3/2015 802
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 22 grudnia 2014 roku do 27 stycznia 2015 roku. 795
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 28 kwietnia do 27 maja 2015 roku 783
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA POLIC za okres od 26 sierpnia do 30 września 2014 roku. 773
Zarządzenie nr 40/2015 723
Oświadczenie majątkowe II zastępcy Burmistrza Polic-w związku z powołaniem na stanowisko. 716
Zarządzenie nr 35/2014 715
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza Polic za rok 2013 706
Zarządzenie nr 59/2015 700
Zarządzenie nr 54/2015 696
Zarządzenie nr 49/2015 694
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic za okres od 31 marca 2015 roku do 28 kwietnia 2015r. 684
Zarządzenie nr 85/2015 682
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2013 657
Zarządzenie nr 78/2015 653
Zarządzenie nr 98/2015 652
Zarządzenie nr 5/2015 646
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 645
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 637
Zarządzenie nr 48/2015 630
Zarządzenie nr 16/2018 619
Zarządzenie nr 184/2015 607
Zarządzenie nr 102/2015 586
Zarządzenie nr 4/2015 583
Zarządzenie nr 76/2015 572
Zarządzenie nr 86/2015 571
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 27 maja do 25 czerwca 2015 roku 553
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic na koniec kadencji 2010 r.2014 r. 532
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza za rok 2014 530
Zarządzenie nr 94/2015 530
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 526
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 28 października 2014 r. do 8 grudnia 2014 roku. 523
Zarządzenie nr 108/2015 510
Zarządzenie nr 47/2018 502
Zarządzenie nr 53/2015 497
Zarządzenie nr 9/2018 486
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 30077
Skład Rady Miejskiej w Policach 10153
Komisje Rady Miejskiej 4351
Uchwała nr VI/47/2015 1459
Uchwała nr XXXVI/340/2017 1437
Uchwała nr XL/383/2018 1257
Uchwała nr XII/107/2015 1106
Uchwała nr XVII/125/03 1068
Uchwała nr XXXVI/262/2013 1039
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2015 rok 1028
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2016 rok 988
Uchwała nr XLIV/329/2014 963
Uchwała nr XLVI/360/06 926
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2018 rok 925
Uchwała nr XLVII/371/06 920
Uchwała nr XI/96/2015 873
Uchwała nr XXXV/266/05 797
Uchwała nr XXIV/236/2016 791
Uchwała nr XXXVI/335/2017 772
Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 sierpnia 2015 roku 744
Wyciąg z protokołu Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.01.2018 r. 739
Uchwała nr XXX/300/2017 730
PROTOKÓŁ NR I /2014 z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Policach w dniu 01 grudnia 2014 roku. 718
Interpelacje radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 marca 2017 r., oraz zgłoszone pomiędzy sesjami 697
Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 maja 2015 roku 685
Uchwała nr XXXI/309/2017 671
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2017 rok 669
Uchwała nr XX/201/2016 665
Interpelacje, wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. (oraz zgłoszone między sesjami) 664
Uchwała nr XII/106/2015 656
Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 stycznia 2015 roku. 652
Uchwała nr XXXVII/356/2017 650
Uchwała nr XXVI/189/2012 648
Uchwała nr VII/45/2011 642
Uchwała nr XXIV/175/2012 642
Uchwała nr XLVII/369/06 641
Uchwała nr VII/51/2015 635
Uchwała nr XXXV/264/05 634
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami) 633
Uchwała nr XXXV/327/2017 626
Wyciąg z protokołu Nr XL/2018 z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 roku 626
Uchwała nr XLVII/356/2014 624
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami). 616
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 lutego 2016 roku 615
Uchwała nr XLVII/355/2014 612
Uchwała nr VI/45/2015 609
Uchwała nr XXXVII/361/2017 602
Uchwała nr XV/88/07 596
Uchwała nr XXXVII/364/2017 590
Uchwała nr X/78/2015 584
Statystyki strony Gmina Police
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane statystyczne 29438
Plany zagospodarowania przestrzennego 19904
Organizacje pozarządowe 14390
Statut Gminy Police 12956
INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH 11302
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Polickim 10660
Obowiązujące uchwały podatkowe 9584
Zadania publiczne 8186
Plany i programy 6150
Status Gminy Police 4355
Druki dla organizacji pozarządowych 4252
Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 4177
Lokalizacja 4070
Organizacje pożytku publicznego 2776
Baza organizacji pozarządowych 2657
Baza OPP działających na rzecz mieszkańców gminy Police 2562
Linki 1956
Jednostki gminne prowadzące współprace z organizacjami pozarządowymi 1945
Programy współpracy 1905
Petycja z dnia 3 stycznia 2016 r. 1568
Uchwała nr XXXVI/340/2017 1437
Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. 1377
Uchwała nr XII/107/2015 1106
Petycja z dnia 18 grudnia 2015 r. 1086
Konkurs ofert - schronisko dla bezdomnych 1053
Petycja z dnia 20 października 2015 roku 1050
Konkurs ofert - środowiskowy dom samopomocy 1035
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2013 ROK. 1034
Zarządzenie nr Zarządzenie Nr 182/2015 1002
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 989
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 971
Wybory ławników 2020-2023 951
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 944
Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego - ochrona zwierząt. 905
UCHWAŁA Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części[...] 893
Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 892
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Police za 2014 rok 890
Konkurs ofert - aktywizacja ludzi starszych 871
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. 870
Petycja z dnia 27 listopada 2015 roku 843
Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. 821
Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Polic z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotacje na podstawie przeprowadzonego konkursu oraz wysokości dotacji w 2015 r. 784
Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Polic z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu, który otrzymuje dotację na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 781
UCHWAŁA Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”. 774
Uchwała nr XXXVI/335/2017 772
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w 2018r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 769
Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt. 749
Konkurs ofert - przeciwdziałanie patologiom społecznym 748
Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Police do roku 2025” 743
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Police za 2015 rok 741
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Placówki oświatowe 35554
Miejski Żłobek 13054
Kontakt 11801
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 8115
Ośrodek Pomocy Społecznej 6291
Straż Miejska w Policach 5054
INFRAPARK Police S.A. 4650
Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 4480
Obwody szkół podstawowych w Gminie Police 4397
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. 3899
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" S.A. 3696
Miejski Ośrodek Kultury w Policach 3518
Ośrodek Sportu i Rekreacji 2985
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych 2763
Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach 2753
Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. 2675
Uchwała nr XXXIX/374/2018 Rady Miejskiej w Polica z dnia 27 lutego 2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Police publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 2279
Uchwała nr XXXIX/375/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek 1444
Działalność Straży Miejskiej w Policach 1152
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2011 992
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2012 944
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2015 937
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2010 927
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2013 927
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2017 759
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2005 742
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2009 684
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2006 679
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2006 668
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2007 667
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2016 614
Sprawozdanie z wykonania inwestycji w kadencji 2002-2006. 607
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2008 570
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 536
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2008 479
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2007 463
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police 458
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2014 442
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2018 372
Przedszkole Publiczne nr 9 "Tęczowa Kraina" w Policach 306
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2019 218
"Leśne" Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach 191
Miejski Żłobek w Policach 183
Bajkowe Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach 182
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach 178
Przedszkole Publiczne w Tanowie 164
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 133
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach 131
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach 108
Przedszkole Publiczne w Trzebieży 105
Statystyki strony Jednostki pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 19222
Osiedla 6439
Wykaz świetlic 3023
Wykaz świetlic 1869
Statuty Sołectw 1081
Statut Osiedla 586

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij