Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStatystyki oglądalności BIP od dnia 25.03.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miejski w Policach - podstawowe dane 84795
Wykaz wydziałów i spraw 29561
Urząd Stanu Cywilnego 25131
Druki i wnioski 21769
Kierownictwo urzędu 11349
Godziny pracy 9398
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Policach 8557
Dowód Osobisty 8172
Oświadczenia majątkowe - podstawa prawna 6778
Warunki ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego na terenie gminy Police 6699
Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 w Policach w 2013 roku 6630
Rejestry i ewidencje 6566
Wydział Gospodarki Gruntami 4813
Wydział Spraw Obywatelskich 4740
Zgłoszenie pobytu stałego 4654
Informacje Przestrzenne 4648
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na okres do trzech lat 4608
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4490
Wydział Finansowo - Budżetowy 4363
Wydział Ochrony Środowiska 4196
Wydział Oświaty i Kultury 4090
Zgłoszenie pobytu czasowego 3927
Wydział Urbanistyki i Architektury 3919
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 3638
TI.7013.6.2016 3114
Udostępnianie danych osobowych 3047
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Policach 2870
TI.7013.16.2017.JK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w załączniku 2826
Rachunki bankowe 2780
Wydział Gospodarki Odpadami 2755
Wydział Działalności Gospodarczej 2676
Wydział Organizacyjno - Prawny 2577
TI.7013.19.2016-RB UWAGA: W związku z zapytaniami Wykonawców został przesuniety termin składania ofert. 2537
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 2513
Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 2214
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2174
Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych 2146
Dane kontaktowe - Skarbnik Gminy 2106
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019
sekretarka 1988
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 1964
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1939
Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 1/2018 1748
Wniosek o częściowy zwrot kosztów poniesionych na modernizację ogrzewania oraz zasady przyznawania dotacji 1738
TI.7013.16.2017 Uwaga: zmiana terminu składania ofert 1617
Kadry 1544
System Informacji Przestrzennej 1523
Referent w Wydziale Ochrony Środowiska 1518
Opłata skarbowa 1516
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1440
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Police 21689
Podstawowe zadania i uprawnienia Burmistrza Gminy 7131
I Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 4151
II Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 2533
I Zastępca Burmistrza - Podstawowe zadania i uprawnienia 1378
Podstawowe zadania i uprawnienia 1026
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2014 616
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 593
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC za okres od 24 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 roku. 577
Zarządzenie nr 227/2017 542
Zarządzenie nr 3/2015 528
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2015 508
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic-początek kadencji 2014-2018 505
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 22 grudnia 2014 roku do 27 stycznia 2015 roku. 492
Oświadczenie majątkowe II zastępcy Burmistrza Polic-w związku z powołaniem na stanowisko. 486
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 28 kwietnia do 27 maja 2015 roku 485
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA POLIC za okres od 26 sierpnia do 30 września 2014 roku. 475
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic w 2014-początek kadencji 444
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 442
Zarządzenie nr 184/2015 439
Zarządzenie nr 40/2015 438
Zarządzenie nr 59/2015 438
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic za okres od 31 marca 2015 roku do 28 kwietnia 2015r. 422
Zarządzenie nr 54/2015 420
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 27 maja do 25 czerwca 2015 roku 407
Zarządzenie nr 85/2015 402
Zarządzenie nr 49/2015 401
Zarządzenie nr 35/2014 400
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza Polic za rok 2013 392
Zarządzenie nr 94/2015 392
Zarządzenie nr 78/2015 385
Zarządzenie nr 108/2015 384
Zarządzenie nr 53/2015 376
Zarządzenie nr 91/2015 375
Zarządzenie nr 5/2015 370
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza za rok 2014 369
Zarządzenie nr 84/2015 368
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 366
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 28 października 2014 r. do 8 grudnia 2014 roku. 363
Zarządzenie nr 98/2015 363
Zarządzenie nr 86/2015 356
Zarządzenie nr 92/2015 352
Zarządzenie nr 48/2015 348
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2013 347
Zarządzenie nr 97/2015 342
Zarządzenie nr 4/2015 340
Zarządzenie nr 76/2015 339
Zarządzenie nr 39/2015 334
Zarządzenie nr 96/2015 333
Zarządzenie nr 180/2015 319
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 22593
Skład Rady Miejskiej w Policach 7167
Komisje Rady Miejskiej 3041
Uchwała nr XII/107/2015 911
Uchwała nr VI/47/2015 894
Uchwała nr XXXVI/262/2013 868
Uchwała nr XL/383/2018 814
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2015 rok 730
Uchwała nr XLIV/329/2014 698
Uchwała nr XVII/125/03 622
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2016 rok 614
Uchwała nr XLVI/360/06 560
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2018 rok 526
Uchwała nr XII/106/2015 512
Uchwała nr XXXVI/340/2017 507
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2017 rok 501
Uchwała nr XX/201/2016 489
Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 stycznia 2015 roku. 480
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami) 464
Uchwała nr XLVII/371/06 463
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 lutego 2016 roku 460
Uchwała nr XI/96/2015 450
Uchwała nr VII/51/2015 449
Uchwała nr XXIV/236/2016 447
Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 sierpnia 2015 roku 443
Uchwała nr VI/45/2015 441
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami). 440
Uchwała nr XXV/249/2016 440
Uchwała nr XXXV/266/05 439
Uchwała nr XLVII/355/2014 435
Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 31 marca 2015 roku 420
Uchwała nr Uchwała nr V/35/2015 419
Uchwała nr VII/45/2011 407
Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 24 lutego 2015 roku 405
Uchwała nr III/13/2014 405
Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w dniu 20 stycznia 2015r. 399
Uchwała nr Uchwała nr V/38/2015 398
Uchwała nr XLVII/356/2014 398
Uchwała nr XXIV/175/2012 394
Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 maja 2015 roku 393
Interpelacje, wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. (oraz zgłoszone między sesjami) 392
Uchwała nr VII/57/2015 392
Uchwała nr V/37/2015 390
Uchwała nr VI/48/2015 390
Uchwała nr XXX/300/2017 383
Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 kwietnia 2015 r. 380
Uchwała nr IX/72/2015 376
Uchwała nr VI/44/2015 375
Uchwała nr XXV/246/2016 365
Uchwała nr XXXI/309/2017 358
Statystyki strony Gmina Police
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane statystyczne 22344
Plany zagospodarowania przestrzennego 14171
Organizacje pozarządowe 10506
Statut Gminy Police 9985
INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH 8632
Obowiązujące uchwały podatkowe 6489
Zadania publiczne 5999
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Polickim 5258
Plany i programy 4379
Status Gminy Police 3125
Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 3041
Lokalizacja 2707
Druki dla organizacji pozarządowych 2534
Organizacje pożytku publicznego 1878
Baza organizacji pozarządowych 1830
Baza OPP działających na rzecz mieszkańców gminy Police 1596
Programy współpracy 1402
Linki 1323
Jednostki gminne prowadzące współprace z organizacjami pozarządowymi 1306
Petycja z dnia 3 stycznia 2016 r. 1213
Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. 1186
Uchwała nr XII/107/2015 911
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2013 ROK. 806
Petycja z dnia 20 października 2015 roku 773
Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego - ochrona zwierząt. 691
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Police za 2014 rok 689
Petycja z dnia 18 grudnia 2015 r. 688
Petycja z dnia 27 listopada 2015 roku 622
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. 621
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 609
UCHWAŁA Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części[...] 606
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 600
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 583
Konkurs ofert - schronisko dla bezdomnych 582
Konkurs ofert - środowiskowy dom samopomocy 577
Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 558
UCHWAŁA Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”. 553
Konkurs ofert - aktywizacja ludzi starszych 540
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Police za 2015 rok 540
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 538
Projekt uchwały budżetowej na 2015 r. 524
Indywidualna interpretacja FN.310.1.2015.MKE 523
Uchwała nr XII/106/2015 512
Uchwała nr XXXVI/340/2017 507
Uchwała nr XX/201/2016 489
Zarządzenie nr Zarządzenie Nr 182/2015 455
Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. 453
Konkurs ofert - przeciwdziałanie patologiom społecznym 444
Uchwała nr VI/45/2015 441
Zarządzenie nr 184/2015 439
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Placówki oświatowe 28005
Miejski Żłobek 8621
Kontakt 6159
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 4841
Ośrodek Pomocy Społecznej 4473
Straż Miejska w Policach 3634
INFRAPARK Police S.A. 3184
Obwody szkół podstawowych w Gminie Police 2911
Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 2618
Miejski Ośrodek Kultury w Policach 2516
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" S.A. 2231
Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach 1939
Ośrodek Sportu i Rekreacji 1901
Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. 1900
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. 1856
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych 1771
Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Polica z dnia 19 kwietnia 2011w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Police. 1542
Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek 1023
Działalność Straży Miejskiej w Policach 665
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2015 550
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2011 487
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2010 473
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2013 444
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2012 439
Sprawozdanie z wykonania inwestycji w kadencji 2002-2006. 425
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2016 394
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2017 385
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2005 379
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2006 357
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2007 349
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2006 332
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2008 328
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2009 323
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2007 318
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police 297
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2014 264
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2008 254
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 220
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2018 137
Statystyki strony Jednostki pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 13970
Osiedla 4032
Wykaz świetlic 1780
Wykaz świetlic 1081
Statuty Sołectw 530
Statut Osiedla 353

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij