Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStatystyki oglądalności BIP od dnia 25.03.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miejski w Policach - podstawowe dane 75771
Wykaz wydziałów i spraw 26980
Urząd Stanu Cywilnego 21157
Druki i wnioski 19523
Kierownictwo urzędu 9725
Godziny pracy 8127
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Policach 7355
Dowód Osobisty 6717
Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 w Policach w 2013 roku 5867
Oświadczenia majątkowe - podstawa prawna 5832
Warunki ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego na terenie gminy Police 5615
Rejestry i ewidencje 5590
Wydział Spraw Obywatelskich 4033
Informacje Przestrzenne 4020
Zgłoszenie pobytu stałego 3991
Wydział Gospodarki Gruntami 3935
Wydział Finansowo - Budżetowy 3799
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na okres do trzech lat 3794
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 3654
Wydział Ochrony Środowiska 3654
Wydział Oświaty i Kultury 3545
Wydział Urbanistyki i Architektury 3428
Zgłoszenie pobytu czasowego 3229
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 3188
TI.7013.6.2016 3048
Udostępnianie danych osobowych 2855
TI.7013.19.2016-RB UWAGA: W związku z zapytaniami Wykonawców został przesuniety termin składania ofert. 2479
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Policach 2397
Rachunki bankowe 2297
Wydział Gospodarki Odpadami 2296
Wydział Działalności Gospodarczej 2263
TI.7013.16.2017.JK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w załączniku 2135
Wydział Organizacyjno - Prawny 2116
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 2106
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2082
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1858
sekretarka 1826
Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych 1805
Dane kontaktowe - Skarbnik Gminy 1711
Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 1702
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1665
TI.7013.16.2017 Uwaga: zmiana terminu składania ofert 1567
Wniosek o częściowy zwrot kosztów poniesionych na modernizację ogrzewania. 1498
Referent w Wydziale Ochrony Środowiska 1421
TI.7013.17.2017 UWAGA: ze względu na zmiany w SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert 1298
Kadry 1265
TI.7013.17.2016 1226
System Informacji Przestrzennej 1218
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1213
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 1194
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Police 18976
Podstawowe zadania i uprawnienia Burmistrza Gminy 5580
I Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 3527
II Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 2207
I Zastępca Burmistrza - Podstawowe zadania i uprawnienia 1039
Podstawowe zadania i uprawnienia 855
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2014 470
Zarządzenie nr 3/2015 445
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC za okres od 24 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 roku. 417
Oświadczenie majątkowe II zastępcy Burmistrza Polic-w związku z powołaniem na stanowisko. 406
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 393
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic-początek kadencji 2014-2018 383
Zarządzenie nr 184/2015 383
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA POLIC za okres od 26 sierpnia do 30 września 2014 roku. 381
Zarządzenie nr 227/2017 379
Zarządzenie nr 40/2015 373
Zarządzenie nr 59/2015 371
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2015 367
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 22 grudnia 2014 roku do 27 stycznia 2015 roku. 367
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 28 kwietnia do 27 maja 2015 roku 364
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 27 maja do 25 czerwca 2015 roku 356
Zarządzenie nr 108/2015 352
Zarządzenie nr 94/2015 342
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 341
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic za okres od 31 marca 2015 roku do 28 kwietnia 2015r. 332
Zarządzenie nr 54/2015 328
Zarządzenie nr 91/2015 327
Zarządzenie nr 53/2015 325
Zarządzenie nr 84/2015 325
Zarządzenie nr 85/2015 323
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza Polic za rok 2013 318
Zarządzenie nr 49/2015 315
Zarządzenie nr 5/2015 311
Zarządzenie nr 78/2015 307
Zarządzenie nr 92/2015 307
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 28 października 2014 r. do 8 grudnia 2014 roku. 305
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 302
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza za rok 2014 301
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic w 2014-początek kadencji 300
Zarządzenie nr 96/2015 298
Zarządzenie nr 35/2014 296
Zarządzenie nr 39/2015 289
Zarządzenie nr 48/2015 287
Zarządzenie nr 97/2015 287
Zarządzenie nr 180/2015 285
Zarządzenie nr 98/2015 274
Zarządzenie nr 4/2015 272
Zarządzenie nr 86/2015 270
Zarządzenie nr 76/2015 269
Zarządzenie nr 106/2015 267
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 19780
Skład Rady Miejskiej w Policach 4820
Komisje Rady Miejskiej 2517
Uchwała nr XII/107/2015 856
Uchwała nr XXXVI/262/2013 822
Uchwała nr VI/47/2015 769
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2015 rok 617
Uchwała nr XLIV/329/2014 606
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2016 rok 508
Uchwała nr XVII/125/03 497
Uchwała nr XII/106/2015 468
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2017 rok 443
Uchwała nr XX/201/2016 436
Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 stycznia 2015 roku. 417
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami) 415
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 lutego 2016 roku 415
Uchwała nr VII/51/2015 405
Uchwała nr XXV/249/2016 392
Uchwała nr VI/45/2015 385
Uchwała nr Uchwała nr V/35/2015 375
Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 31 marca 2015 roku 374
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami). 372
Uchwała nr XLVII/355/2014 372
Uchwała nr XLVI/360/06 365
Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 sierpnia 2015 roku 362
Uchwała nr VII/57/2015 360
Uchwała nr III/13/2014 359
Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w dniu 20 stycznia 2015r. 357
Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 24 lutego 2015 roku 352
Uchwała nr V/37/2015 348
Uchwała nr XLVII/356/2014 346
Uchwała nr Uchwała nr V/38/2015 345
Uchwała nr VI/48/2015 344
Uchwała nr XLVII/371/06 344
Uchwała nr XXIV/175/2012 344
Uchwała nr VI/44/2015 343
Uchwała nr VII/45/2011 340
Uchwała nr XI/96/2015 339
Uchwała nr IX/72/2015 324
Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 kwietnia 2015 r. 321
Uchwała nr XXXV/266/05 321
Uchwała nr XXV/246/2016 320
Uchwała nr Uchwała nr V/34/2015 319
Uchwała nr XXIV/236/2016 315
Interpelacje, wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. (oraz zgłoszone między sesjami) 311
Uchwała nr XIII/124/2015 309
Uchwała nr IX/73/2015 308
Uchwała nr VIII/65/2015 308
Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 maja 2015 roku 306
Uchwała nr VIII/67/2015 304
Statystyki strony Gmina Police
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane statystyczne 19902
Plany zagospodarowania przestrzennego 12374
Organizacje pozarządowe 9244
Statut Gminy Police 9073
INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH 7773
Obowiązujące uchwały podatkowe 5993
Zadania publiczne 5399
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Polickim 4278
Kontakt 4120
Plany i programy 3714
Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 2682
Status Gminy Police 2589
Lokalizacja 2165
Druki dla organizacji pozarządowych 2061
Baza organizacji pozarządowych 1535
Organizacje pożytku publicznego 1535
Baza OPP działających na rzecz mieszkańców gminy Police 1357
Programy współpracy 1181
Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. 1113
Jednostki gminne prowadzące współprace z organizacjami pozarządowymi 1059
Petycja z dnia 3 stycznia 2016 r. 1054
Linki 1023
Uchwała nr XII/107/2015 856
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2013 ROK. 736
Petycja z dnia 20 października 2015 roku 674
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Police za 2014 rok 625
Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego - ochrona zwierząt. 614
Petycja z dnia 18 grudnia 2015 r. 549
Petycja z dnia 27 listopada 2015 roku 525
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. 510
UCHWAŁA Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części[...] 504
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 498
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Police za 2015 rok 481
Projekt uchwały budżetowej na 2015 r. 480
Uchwała nr XII/106/2015 468
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 460
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 453
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 453
UCHWAŁA Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”. 446
Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 441
Indywidualna interpretacja FN.310.1.2015.MKE 437
Uchwała nr XX/201/2016 436
Konkurs ofert - aktywizacja ludzi starszych 425
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 410
Uchwała nr VI/45/2015 385
Zarządzenie nr 184/2015 383
Konkurs ofert - środowiskowy dom samopomocy 381
Oferta Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego BRAS realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 379
Uchwała nr XLVII/356/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października 2014 w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis. 372
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 366
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Placówki oświatowe 25504
Miejski Żłobek 7887
Kontakt 4626
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 4031
Ośrodek Pomocy Społecznej 3910
Straż Miejska w Policach 3160
INFRAPARK Police S.A. 2633
Obwody szkół podstawowych w Gminie Police 2464
Miejski Ośrodek Kultury w Policach 2125
Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 2098
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" S.A. 1744
Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach 1653
Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. 1641
Ośrodek Sportu i Rekreacji 1562
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych 1495
Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Polica z dnia 19 kwietnia 2011w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Police. 1341
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. 1222
Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek 914
Działalność Straży Miejskiej w Policach 405
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2015 398
Sprawozdanie z wykonania inwestycji w kadencji 2002-2006. 355
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2016 322
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2011 308
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2010 282
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2013 279
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2012 270
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2005 265
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2007 263
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2008 258
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2017 249
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2007 239
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2006 239
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police 232
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2006 226
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2014 217
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2009 178
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2008 169
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 160
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2018 32
Statystyki strony Jednostki pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 12156
Osiedla 3364
Wykaz świetlic 1371
Wykaz świetlic 885
Statuty Sołectw 406
Statut Osiedla 263

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij