Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStatystyki oglądalności BIP od dnia 25.03.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miejski w Policach - podstawowe dane 103354
Wykaz wydziałów i spraw 36939
Urząd Stanu Cywilnego 34391
Druki i wnioski 28661
Kierownictwo urzędu 14945
Godziny pracy 11982
Dowód Osobisty 11399
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Policach 11052
Oświadczenia majątkowe - podstawa prawna 9701
Rejestry i ewidencje 8825
Warunki ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego na terenie gminy Police 8740
Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 w Policach w 2013 roku 8175
Zgłoszenie pobytu stałego 7730
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na okres do trzech lat 7221
Zgłoszenie pobytu czasowego 6878
Wydział Gospodarki Gruntami 6609
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 6132
Dane Przestrzenne 6104
Wydział Spraw Obywatelskich 6025
Wydział Oświaty i Kultury 5910
Wydział Finansowo - Budżetowy 5692
Wydział Ochrony Środowiska 5616
Wydział Urbanistyki i Architektury 5033
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 4740
Rachunki bankowe 4144
TI.7013.16.2017.JK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w załączniku 3927
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Policach 3875
Wydział Gospodarki Odpadami 3861
Udostępnianie danych osobowych 3768
Wydział Działalności Gospodarczej 3516
Wydział Organizacyjno - Prawny 3482
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 3430
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 3346
Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 3266
TI.7013.6.2016 3256
Dane kontaktowe - Skarbnik Gminy 2858
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2833
Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych 2786
Opłata skarbowa 2702
TI.7013.19.2016-RB UWAGA: W związku z zapytaniami Wykonawców został przesuniety termin składania ofert. 2664
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2582
sekretarka 2323
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 2016 r. 2314
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego lub stałego 2222
Wniosek o częściowy zwrot kosztów poniesionych na modernizację ogrzewania oraz zasady przyznawania dotacji 2215
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 2212
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2185
Kadry 2154
TI.7013.5.2018 2109
Terminy płatności podatków i opłat 2068
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Police 26742
Podstawowe zadania i uprawnienia Burmistrza Gminy 9912
I Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 5302
II Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 3172
I Zastępca Burmistrza - Podstawowe zadania i uprawnienia 1942
Podstawowe zadania i uprawnienia 1367
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1068
Zarządzenie nr 227/2017 1023
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2014 977
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC za okres od 24 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 roku. 944
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic-początek kadencji 2014-2018 822
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2015 812
Zarządzenie nr 7/2018 786
Zarządzenie nr 3/2015 772
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic w 2014-początek kadencji 762
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 22 grudnia 2014 roku do 27 stycznia 2015 roku. 760
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 28 kwietnia do 27 maja 2015 roku 740
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA POLIC za okres od 26 sierpnia do 30 września 2014 roku. 735
Zarządzenie nr 40/2015 688
Zarządzenie nr 35/2014 676
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza Polic za rok 2013 670
Zarządzenie nr 59/2015 666
Oświadczenie majątkowe II zastępcy Burmistrza Polic-w związku z powołaniem na stanowisko. 662
Zarządzenie nr 54/2015 661
Zarządzenie nr 49/2015 649
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic za okres od 31 marca 2015 roku do 28 kwietnia 2015r. 648
Zarządzenie nr 85/2015 645
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2013 629
Zarządzenie nr 98/2015 619
Zarządzenie nr 5/2015 617
Zarządzenie nr 78/2015 617
Zarządzenie nr 48/2015 597
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 595
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 592
Zarządzenie nr 16/2018 581
Zarządzenie nr 184/2015 561
Zarządzenie nr 4/2015 548
Zarządzenie nr 102/2015 545
Zarządzenie nr 76/2015 538
Zarządzenie nr 86/2015 538
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 27 maja do 25 czerwca 2015 roku 521
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic na koniec kadencji 2010 r.2014 r. 503
Zarządzenie nr 94/2015 494
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 488
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza za rok 2014 486
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 28 października 2014 r. do 8 grudnia 2014 roku. 486
Zarządzenie nr 108/2015 476
Zarządzenie nr 53/2015 467
Zarządzenie nr 47/2018 463
Zarządzenie nr 9/2018 452
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 28292
Skład Rady Miejskiej w Policach 9523
Komisje Rady Miejskiej 4059
Uchwała nr XXXVI/340/2017 1386
Uchwała nr VI/47/2015 1310
Uchwała nr XL/383/2018 1194
Uchwała nr XII/107/2015 1060
Uchwała nr XXXVI/262/2013 997
Uchwała nr XVII/125/03 989
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2015 rok 988
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2016 rok 935
Uchwała nr XLIV/329/2014 899
Uchwała nr XLVII/371/06 880
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2018 rok 879
Uchwała nr XI/96/2015 825
Uchwała nr XLVI/360/06 822
Uchwała nr XXXV/266/05 755
Uchwała nr XXIV/236/2016 754
Uchwała nr XXXVI/335/2017 701
Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 sierpnia 2015 roku 695
Uchwała nr XXX/300/2017 695
PROTOKÓŁ NR I /2014 z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Policach w dniu 01 grudnia 2014 roku. 691
Interpelacje radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 marca 2017 r., oraz zgłoszone pomiędzy sesjami 669
Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 maja 2015 roku 646
Uchwała nr XXXI/309/2017 632
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2017 rok 628
Uchwała nr XX/201/2016 626
Interpelacje, wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. (oraz zgłoszone między sesjami) 625
Uchwała nr XII/106/2015 619
Uchwała nr XXXVII/356/2017 619
Uchwała nr XXVI/189/2012 618
Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 stycznia 2015 roku. 612
Uchwała nr XLVII/369/06 607
Uchwała nr XXXV/264/05 598
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami) 594
Uchwała nr VII/51/2015 591
Uchwała nr VII/45/2011 587
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 lutego 2016 roku 579
Uchwała nr XXIV/175/2012 577
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami). 575
Uchwała nr XLVII/356/2014 573
Uchwała nr XXXVII/361/2017 572
Wyciąg z protokołu Nr XL/2018 z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 roku 572
Uchwała nr XLVII/355/2014 569
Uchwała nr XXXV/327/2017 569
Uchwała nr VI/45/2015 567
Uchwała nr XV/88/07 562
Uchwała nr X/78/2015 558
Uchwała nr XXXVII/364/2017 558
Uchwała nr XXVII/195/2012 555
Statystyki strony Gmina Police
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane statystyczne 27352
Plany zagospodarowania przestrzennego 18516
Organizacje pozarządowe 13294
Statut Gminy Police 12209
INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH 10677
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Polickim 9744
Obowiązujące uchwały podatkowe 8702
Zadania publiczne 7439
Plany i programy 5809
Status Gminy Police 4124
Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 3984
Lokalizacja 3862
Druki dla organizacji pozarządowych 3805
Organizacje pożytku publicznego 2592
Baza organizacji pozarządowych 2464
Baza OPP działających na rzecz mieszkańców gminy Police 2346
Linki 1832
Jednostki gminne prowadzące współprace z organizacjami pozarządowymi 1809
Programy współpracy 1784
Petycja z dnia 3 stycznia 2016 r. 1517
Uchwała nr XXXVI/340/2017 1386
Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. 1322
Uchwała nr XII/107/2015 1060
Petycja z dnia 18 grudnia 2015 r. 1042
Petycja z dnia 20 października 2015 roku 1012
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2013 ROK. 985
Konkurs ofert - schronisko dla bezdomnych 972
Konkurs ofert - środowiskowy dom samopomocy 971
Zarządzenie nr Zarządzenie Nr 182/2015 946
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 942
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 925
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 891
Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 847
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Police za 2014 rok 847
Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego - ochrona zwierząt. 840
Konkurs ofert - aktywizacja ludzi starszych 836
UCHWAŁA Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części[...] 820
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. 812
Petycja z dnia 27 listopada 2015 roku 802
Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. 753
Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Polic z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotacje na podstawie przeprowadzonego konkursu oraz wysokości dotacji w 2015 r. 752
Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Polic z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu, który otrzymuje dotację na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 743
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w 2018r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 725
UCHWAŁA Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”. 725
Konkurs ofert - przeciwdziałanie patologiom społecznym 715
Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt. 714
Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Police do roku 2025” 707
Uchwała nr XXXVI/335/2017 701
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Police za 2015 rok 693
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 692
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Placówki oświatowe 33719
Miejski Żłobek 11573
Kontakt 10163
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 7303
Ośrodek Pomocy Społecznej 5872
Straż Miejska w Policach 4587
INFRAPARK Police S.A. 4376
Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 4085
Obwody szkół podstawowych w Gminie Police 3962
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. 3431
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" S.A. 3385
Miejski Ośrodek Kultury w Policach 3295
Ośrodek Sportu i Rekreacji 2780
Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach 2605
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych 2572
Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. 2486
Uchwała nr XXXIX/374/2018 Rady Miejskiej w Polica z dnia 27 lutego 2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Police publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 2091
Uchwała nr XXXIX/375/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek 1326
Działalność Straży Miejskiej w Policach 1099
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2011 957
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2012 898
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2015 891
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2010 884
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2013 878
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2005 708
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2017 705
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2006 648
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2009 648
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2006 638
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2007 630
Sprawozdanie z wykonania inwestycji w kadencji 2002-2006. 570
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2016 551
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2008 528
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 462
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2008 445
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2007 431
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police 430
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2014 395
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2018 324
Przedszkole Publiczne nr 9 "Tęczowa Kraina" w Policach 124
"Leśne" Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach 123
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach 109
Bajkowe Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach 107
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2019 105
Miejski Żłobek w Policach 104
Przedszkole Publiczne w Tanowie 104
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach 78
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 77
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach 73
Przedszkole Publiczne w Trzebieży 70
Statystyki strony Jednostki pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 18223
Osiedla 6028
Wykaz świetlic 2751
Wykaz świetlic 1653
Statuty Sołectw 1017
Statut Osiedla 516

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij