Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStatystyki oglądalności BIP od dnia 25.03.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miejski w Policach - podstawowe dane 106020
Wykaz wydziałów i spraw 37998
Urząd Stanu Cywilnego 36074
Druki i wnioski 29913
Kierownictwo urzędu 15394
Godziny pracy 12445
Dowód Osobisty 11867
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Policach 11441
Oświadczenia majątkowe - podstawa prawna 10153
Rejestry i ewidencje 9124
Warunki ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego na terenie gminy Police 9065
Zgłoszenie pobytu stałego 8696
Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 w Policach w 2013 roku 8398
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na okres do trzech lat 7662
Zgłoszenie pobytu czasowego 7320
Wydział Gospodarki Gruntami 6868
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 6395
Dane Przestrzenne 6263
Wydział Spraw Obywatelskich 6210
Wydział Oświaty i Kultury 6101
Wydział Finansowo - Budżetowy 5917
Wydział Ochrony Środowiska 5824
Wydział Urbanistyki i Architektury 5188
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 4906
Rachunki bankowe 4338
Wydział Gospodarki Odpadami 4101
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Policach 4019
TI.7013.16.2017.JK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w załączniku 3966
Udostępnianie danych osobowych 3854
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 3703
Wydział Działalności Gospodarczej 3688
Wydział Organizacyjno - Prawny 3659
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 3467
Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 3445
TI.7013.6.2016 3280
Dane kontaktowe - Skarbnik Gminy 2953
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2935
Opłata skarbowa 2928
Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych 2896
TI.7013.19.2016-RB UWAGA: W związku z zapytaniami Wykonawców został przesuniety termin składania ofert. 2684
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2603
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 2016 r. 2398
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego lub stałego 2386
sekretarka 2381
Terminy płatności podatków i opłat 2381
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2286
Wniosek o częściowy zwrot kosztów poniesionych na modernizację ogrzewania oraz zasady przyznawania dotacji 2285
Kadry 2248
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 2243
Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu 2192
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Police 27529
Podstawowe zadania i uprawnienia Burmistrza Gminy 10769
I Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 5506
II Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 3242
I Zastępca Burmistrza - Podstawowe zadania i uprawnienia 2037
Podstawowe zadania i uprawnienia 1426
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1124
Zarządzenie nr 227/2017 1046
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2014 999
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC za okres od 24 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 roku. 959
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic-początek kadencji 2014-2018 841
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2015 838
Zarządzenie nr 7/2018 797
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic w 2014-początek kadencji 785
Zarządzenie nr 3/2015 785
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 22 grudnia 2014 roku do 27 stycznia 2015 roku. 776
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 28 kwietnia do 27 maja 2015 roku 763
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA POLIC za okres od 26 sierpnia do 30 września 2014 roku. 756
Zarządzenie nr 40/2015 706
Oświadczenie majątkowe II zastępcy Burmistrza Polic-w związku z powołaniem na stanowisko. 697
Zarządzenie nr 35/2014 694
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza Polic za rok 2013 689
Zarządzenie nr 59/2015 683
Zarządzenie nr 54/2015 678
Zarządzenie nr 49/2015 676
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic za okres od 31 marca 2015 roku do 28 kwietnia 2015r. 667
Zarządzenie nr 85/2015 666
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2013 645
Zarządzenie nr 98/2015 635
Zarządzenie nr 78/2015 632
Zarządzenie nr 5/2015 629
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 622
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 620
Zarządzenie nr 48/2015 613
Zarządzenie nr 16/2018 604
Zarządzenie nr 184/2015 586
Zarządzenie nr 4/2015 567
Zarządzenie nr 102/2015 564
Zarządzenie nr 76/2015 554
Zarządzenie nr 86/2015 554
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 27 maja do 25 czerwca 2015 roku 538
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic na koniec kadencji 2010 r.2014 r. 517
Zarządzenie nr 94/2015 514
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza za rok 2014 508
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 28 października 2014 r. do 8 grudnia 2014 roku. 505
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 505
Zarządzenie nr 108/2015 491
Zarządzenie nr 47/2018 483
Zarządzenie nr 53/2015 479
Zarządzenie nr 9/2018 472
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 29298
Skład Rady Miejskiej w Policach 9856
Komisje Rady Miejskiej 4220
Uchwała nr XXXVI/340/2017 1419
Uchwała nr VI/47/2015 1386
Uchwała nr XL/383/2018 1235
Uchwała nr XII/107/2015 1084
Uchwała nr XVII/125/03 1028
Uchwała nr XXXVI/262/2013 1021
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2015 rok 1011
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2016 rok 971
Uchwała nr XLIV/329/2014 922
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2018 rok 907
Uchwała nr XLVII/371/06 904
Uchwała nr XLVI/360/06 875
Uchwała nr XI/96/2015 846
Uchwała nr XXXV/266/05 778
Uchwała nr XXIV/236/2016 771
Uchwała nr XXXVI/335/2017 734
Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 sierpnia 2015 roku 723
Uchwała nr XXX/300/2017 713
PROTOKÓŁ NR I /2014 z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Policach w dniu 01 grudnia 2014 roku. 708
Interpelacje radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 marca 2017 r., oraz zgłoszone pomiędzy sesjami 684
Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 maja 2015 roku 667
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2017 rok 650
Uchwała nr XXXI/309/2017 649
Interpelacje, wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. (oraz zgłoszone między sesjami) 647
Uchwała nr XX/201/2016 647
Wyciąg z protokołu Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.01.2018 r. 640
Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 stycznia 2015 roku. 637
Uchwała nr XII/106/2015 636
Uchwała nr XXXVII/356/2017 635
Uchwała nr XXVI/189/2012 634
Uchwała nr XLVII/369/06 625
Uchwała nr XXXV/264/05 619
Uchwała nr VII/45/2011 618
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami) 614
Uchwała nr VII/51/2015 613
Wyciąg z protokołu Nr XL/2018 z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 roku 606
Uchwała nr XLVII/356/2014 603
Uchwała nr XXIV/175/2012 602
Uchwała nr XXXV/327/2017 602
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 lutego 2016 roku 600
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami). 599
Uchwała nr XLVII/355/2014 591
Uchwała nr VI/45/2015 587
Uchwała nr XXXVII/361/2017 586
Uchwała nr XV/88/07 581
Uchwała nr XXXVII/364/2017 573
Uchwała nr X/78/2015 571
Statystyki strony Gmina Police
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane statystyczne 28144
Plany zagospodarowania przestrzennego 19081
Organizacje pozarządowe 13999
Statut Gminy Police 12609
INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH 10994
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Polickim 10190
Obowiązujące uchwały podatkowe 9139
Zadania publiczne 7728
Plany i programy 5987
Status Gminy Police 4233
Druki dla organizacji pozarządowych 4121
Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 4087
Lokalizacja 3969
Organizacje pożytku publicznego 2688
Baza organizacji pozarządowych 2576
Baza OPP działających na rzecz mieszkańców gminy Police 2433
Linki 1892
Jednostki gminne prowadzące współprace z organizacjami pozarządowymi 1876
Programy współpracy 1854
Petycja z dnia 3 stycznia 2016 r. 1540
Uchwała nr XXXVI/340/2017 1419
Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. 1359
Uchwała nr XII/107/2015 1084
Petycja z dnia 18 grudnia 2015 r. 1062
Petycja z dnia 20 października 2015 roku 1031
Konkurs ofert - schronisko dla bezdomnych 1023
Konkurs ofert - środowiskowy dom samopomocy 1014
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2013 ROK. 1012
Zarządzenie nr Zarządzenie Nr 182/2015 974
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 971
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 950
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 927
Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego - ochrona zwierząt. 874
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Police za 2014 rok 873
Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 869
UCHWAŁA Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części[...] 861
Konkurs ofert - aktywizacja ludzi starszych 858
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. 844
Wybory ławników 2020-2023 834
Petycja z dnia 27 listopada 2015 roku 822
Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. 795
Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Polic z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotacje na podstawie przeprowadzonego konkursu oraz wysokości dotacji w 2015 r. 771
Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Polic z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu, który otrzymuje dotację na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 765
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w 2018r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 750
UCHWAŁA Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”. 749
Uchwała nr XXXVI/335/2017 734
Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt. 733
Konkurs ofert - przeciwdziałanie patologiom społecznym 732
Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Police do roku 2025” 724
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Police za 2015 rok 724
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Placówki oświatowe 34476
Miejski Żłobek 12035
Kontakt 10878
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 7639
Ośrodek Pomocy Społecznej 6112
Straż Miejska w Policach 4758
INFRAPARK Police S.A. 4545
Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 4327
Obwody szkół podstawowych w Gminie Police 4081
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. 3645
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" S.A. 3526
Miejski Ośrodek Kultury w Policach 3398
Ośrodek Sportu i Rekreacji 2898
Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach 2693
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych 2671
Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. 2596
Uchwała nr XXXIX/374/2018 Rady Miejskiej w Polica z dnia 27 lutego 2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Police publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 2147
Uchwała nr XXXIX/375/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek 1380
Działalność Straży Miejskiej w Policach 1128
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2011 975
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2012 923
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2015 915
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2013 909
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2010 908
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2017 735
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2005 727
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2009 667
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2006 664
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2006 656
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2007 650
Sprawozdanie z wykonania inwestycji w kadencji 2002-2006. 592
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2016 586
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2008 550
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 505
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2008 464
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2007 449
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police 446
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2014 419
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2018 351
Przedszkole Publiczne nr 9 "Tęczowa Kraina" w Policach 193
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2019 157
"Leśne" Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach 155
Bajkowe Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach 142
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach 142
Przedszkole Publiczne w Tanowie 140
Miejski Żłobek w Policach 136
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 114
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach 103
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach 96
Przedszkole Publiczne w Trzebieży 86
Statystyki strony Jednostki pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 18649
Osiedla 6222
Wykaz świetlic 2893
Wykaz świetlic 1760
Statuty Sołectw 1036
Statut Osiedla 552

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij