Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStatystyki oglądalności BIP od dnia 25.03.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miejski w Policach - podstawowe dane 81587
Wykaz wydziałów i spraw 28828
Urząd Stanu Cywilnego 23953
Druki i wnioski 20986
Kierownictwo urzędu 10702
Godziny pracy 8991
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Policach 8086
Dowód Osobisty 7752
Warunki ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego na terenie gminy Police 6413
Oświadczenia majątkowe - podstawa prawna 6396
Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 w Policach w 2013 roku 6314
Rejestry i ewidencje 6255
Wydział Gospodarki Gruntami 4534
Wydział Spraw Obywatelskich 4509
Informacje Przestrzenne 4436
Zgłoszenie pobytu stałego 4393
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na okres do trzech lat 4322
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4198
Wydział Finansowo - Budżetowy 4132
Wydział Ochrony Środowiska 3977
Wydział Oświaty i Kultury 3885
Wydział Urbanistyki i Architektury 3751
Zgłoszenie pobytu czasowego 3694
Wydział Techniczno - Inwestycyjny 3501
TI.7013.6.2016 3094
Udostępnianie danych osobowych 2976
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Policach 2670
Rachunki bankowe 2635
Wydział Gospodarki Odpadami 2598
TI.7013.16.2017.JK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w załączniku 2577
TI.7013.19.2016-RB UWAGA: W związku z zapytaniami Wykonawców został przesuniety termin składania ofert. 2522
Wydział Działalności Gospodarczej 2496
Wydział Organizacyjno - Prawny 2421
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 2350
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 2126
Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 2054
Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych 2015
Dane kontaktowe - Skarbnik Gminy 1958
sekretarka 1944
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1912
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1904
Wniosek o częściowy zwrot kosztów poniesionych na modernizację ogrzewania oraz zasady przyznawania dotacji 1648
TI.7013.16.2017 Uwaga: zmiana terminu składania ofert 1604
Referent w Wydziale Ochrony Środowiska 1476
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 1439
Kadry 1431
Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 1/2018 1424
System Informacji Przestrzennej 1410
Opłata skarbowa 1366
TI.7013.17.2017 UWAGA: ze względu na zmiany w SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert 1341
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Police 20553
Podstawowe zadania i uprawnienia Burmistrza Gminy 6214
I Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 3867
II Zastępca Burmistrza - dane kontaktowe 2364
I Zastępca Burmistrza - Podstawowe zadania i uprawnienia 1172
Podstawowe zadania i uprawnienia 962
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2014 553
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC za okres od 24 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 roku. 504
Zarządzenie nr 3/2015 495
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 481
Zarządzenie nr 227/2017 469
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic-początek kadencji 2014-2018 459
Oświadczenie majątkowe II zastępcy Burmistrza Polic-w związku z powołaniem na stanowisko. 453
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2015 437
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 429
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA POLIC za okres od 26 sierpnia do 30 września 2014 roku. 429
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 28 kwietnia do 27 maja 2015 roku 427
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 22 grudnia 2014 roku do 27 stycznia 2015 roku. 421
Zarządzenie nr 184/2015 416
Zarządzenie nr 40/2015 404
Zarządzenie nr 59/2015 400
Sprawozdanie Burmistrza Polic z działalności za okres od 27 maja do 25 czerwca 2015 roku 388
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic w 2014-początek kadencji 387
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic za okres od 31 marca 2015 roku do 28 kwietnia 2015r. 387
Zarządzenie nr 54/2015 382
Zarządzenie nr 94/2015 373
Zarządzenie nr 108/2015 370
Zarządzenie nr 49/2015 366
Zarządzenie nr 85/2015 363
Zarządzenie nr 53/2015 358
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza Polic za rok 2013 357
Zarządzenie nr 35/2014 357
Zarządzenie nr 78/2015 356
Zarządzenie nr 84/2015 355
Zarządzenie nr 91/2015 355
Oświadczenia majątkowe I zastępcy Burmistrza za rok 2014 347
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI za okres od 28 października 2014 r. do 8 grudnia 2014 roku. 344
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.(na V sesję Rady Miejskiej w Policach) 343
Zarządzenie nr 5/2015 338
Zarządzenie nr 92/2015 338
Zarządzenie nr 86/2015 328
Zarządzenie nr 98/2015 326
Zarządzenie nr 97/2015 323
Zarządzenie nr 96/2015 322
Zarządzenie nr 39/2015 321
Zarządzenie nr 48/2015 316
Zarządzenie nr 76/2015 312
Zarządzenie nr 4/2015 311
Zarządzenie nr 180/2015 308
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za rok 2013 306
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 21234
Skład Rady Miejskiej w Policach 5590
Komisje Rady Miejskiej 2727
Uchwała nr XII/107/2015 895
Uchwała nr XXXVI/262/2013 854
Uchwała nr VI/47/2015 847
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2015 rok 681
Uchwała nr XLIV/329/2014 672
Uchwała nr XL/383/2018 638
Uchwała nr XVII/125/03 571
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2016 rok 561
Uchwała nr XII/106/2015 503
Uchwała nr XLVI/360/06 488
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2017 rok 485
Uchwała nr XX/201/2016 471
Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 stycznia 2015 roku. 460
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami) 448
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 lutego 2016 roku 448
Uchwała nr VII/51/2015 437
Uchwała nr XXV/249/2016 426
Uchwała nr VI/45/2015 424
Interpelacje,wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r (oraz zgłoszone między sesjami). 413
Uchwała nr XI/96/2015 413
Uchwała nr XLVII/355/2014 412
Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 31 marca 2015 roku 408
Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 sierpnia 2015 roku 406
Uchwała nr Uchwała nr V/35/2015 405
Uchwała nr XLVII/371/06 393
Uchwała nr III/13/2014 391
Uchwała nr XXXV/266/05 390
Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w dniu 20 stycznia 2015r. 389
Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 24 lutego 2015 roku 384
Uchwała nr VII/57/2015 384
Uchwała nr XXIV/236/2016 384
Uchwała nr Uchwała nr V/38/2015 383
Uchwała nr V/37/2015 382
Uchwała nr XXIV/175/2012 381
Uchwała nr VII/45/2011 380
Uchwała nr XLVII/356/2014 379
Uchwała nr VI/48/2015 375
Uchwała nr XXXVI/340/2017 375
Uchwała nr VI/44/2015 368
Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Policach na 2018 rok 361
Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 maja 2015 roku 361
Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 kwietnia 2015 r. 360
Interpelacje, wnioski radnych i odpowiedzi z sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. (oraz zgłoszone między sesjami) 358
Uchwała nr IX/72/2015 355
Uchwała nr XXV/246/2016 353
Uchwała nr Uchwała nr V/34/2015 344
Uchwała nr VIII/65/2015 341
Statystyki strony Gmina Police
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane statystyczne 21397
Plany zagospodarowania przestrzennego 13629
Organizacje pozarządowe 9962
Statut Gminy Police 9663
INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH 8291
Obowiązujące uchwały podatkowe 6274
Zadania publiczne 5776
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Polickim 4888
Plany i programy 4138
Status Gminy Police 2898
Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 2882
Lokalizacja 2512
Druki dla organizacji pozarządowych 2309
Baza organizacji pozarządowych 1730
Organizacje pożytku publicznego 1720
Baza OPP działających na rzecz mieszkańców gminy Police 1495
Programy współpracy 1325
Linki 1226
Jednostki gminne prowadzące współprace z organizacjami pozarządowymi 1214
Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. 1156
Petycja z dnia 3 stycznia 2016 r. 1153
Uchwała nr XII/107/2015 895
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2013 ROK. 779
Petycja z dnia 20 października 2015 roku 736
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Police za 2014 rok 669
Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego - ochrona zwierząt. 664
Petycja z dnia 18 grudnia 2015 r. 623
Petycja z dnia 27 listopada 2015 roku 589
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. 573
UCHWAŁA Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części[...] 572
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 553
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 544
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 533
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Police za 2015 rok 519
Petycja z dnia 12 listopada 2015 roku 513
Projekt uchwały budżetowej na 2015 r. 512
Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 509
UCHWAŁA Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”. 507
Uchwała nr XII/106/2015 503
Indywidualna interpretacja FN.310.1.2015.MKE 496
Konkurs ofert - aktywizacja ludzi starszych 493
Konkurs ofert - środowiskowy dom samopomocy 489
Uchwała nr XX/201/2016 471
Konkurs ofert - schronisko dla bezdomnych 463
Uchwała nr VI/45/2015 424
Zarządzenie nr 184/2015 416
Oferta Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego BRAS realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 410
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 406
Konkurs ofert - przeciwdziałanie patologiom społecznym 405
Uchwała nr XLVII/356/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października 2014 w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis. 405
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Placówki oświatowe 27126
Miejski Żłobek 8429
Kontakt 5582
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 4554
Ośrodek Pomocy Społecznej 4281
Straż Miejska w Policach 3494
INFRAPARK Police S.A. 2964
Obwody szkół podstawowych w Gminie Police 2763
Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 2378
Miejski Ośrodek Kultury w Policach 2375
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" S.A. 2060
Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach 1839
Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. 1819
Ośrodek Sportu i Rekreacji 1753
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. 1664
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych 1660
Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Polica z dnia 19 kwietnia 2011w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Police. 1477
Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek 998
Działalność Straży Miejskiej w Policach 595
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2015 489
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2011 404
Sprawozdanie z wykonania inwestycji w kadencji 2002-2006. 403
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2010 380
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2016 367
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2012 365
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2013 357
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2005 332
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2017 328
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2007 315
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2008 303
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2007 299
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2006 292
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH ZA ROK 2006 287
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police 280
Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2014 258
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2009 254
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2008 210
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 199
Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Policach za rok 2018 107
Statystyki strony Jednostki pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwa 13213
Osiedla 3732
Wykaz świetlic 1625
Wykaz świetlic 999
Statuty Sołectw 460
Statut Osiedla 317

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij