Urząd Miejski w Policach


ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32


e-mail: sekretariat@ug.police.pl


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceUchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwarka

Rok uchwalenia

uchwała nr: XXXIII/321/2017

uchwała nr XXXIII/321/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy

uchwała nr: XXXIII/320/2017

uchwała nr XXXIII/320/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach

uchwała nr: XXXIII/319/2017

uchwała nr XXXIII/319/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach

uchwała nr: XXXIII/318/2017

uchwała nr XXXIII/318/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu

uchwała nr: XXXIII/317/2017

uchwała nr XXXIII/317/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie realizacji w 2017 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia

uchwała nr: XXXIII/316/2017

uchwała nr XXXIII/316/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy

uchwała nr: XXXIII/315/2017

uchwała nr XXXIII/315/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024

uchwała nr: XXXIII/314/2017

uchwała nr XXXIII/314/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017

uchwała nr: XXXII/313/2017

uchwała nr XXXII/313/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024

uchwała nr: XXXII/312/2017

uchwała nr XXXII/312/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017

uchwała nr: XXXI/311/2017

uchwała nr XXXI/311/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic

uchwała nr: XXXI/310/2017

uchwała nr XXXI/310/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2016 rok

uchwała nr: XXXI/309/2017

uchwała nr XXXI/309/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

uchwała nr: XXXI/308/2017

uchwała nr XXXI/308/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Police na lata 2017 – 2026”

uchwała nr: XXXI/307/2017

uchwała nr XXXI/307/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach

uchwała nr: XXXI/306/2017

uchwała nr XXXI/306/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Police wkładu niepieniężnego (aportu) do nowo tworzonej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach

uchwała nr: XXXI/305/2017

uchwała nr XXXI/305/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Police

uchwała nr: XXXI/304/2017

uchwała nr XXXI/304/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zapewnienia przez Gminę Police warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Police rodzinie polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

uchwała nr: XXXI/303/2017

uchwała nr XXXI/303/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Police do Partnerstwa w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351” oraz złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

uchwała nr: XXXI/302/2017

uchwała nr XXXI/302/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024

uchwała nr: XXXI/301/2017

uchwała nr XXXI/301/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017

uchwała nr: XXX/300/2017

uchwała nr XXX/300/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police

uchwała nr: XXX/299/2017

uchwała nr XXX/299/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2017-2021

uchwała nr: XXX/298/2017

uchwała nr XXX/298/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego

uchwała nr: XXX/297/2017

uchwała nr XXX/297/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Police”

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij