W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na na roboty budowlane: DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO wraz z robotami towarzyszącymi w Policach przy ul. Bohaterów Westerplatte 2-4-6-8
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
I N F O R M A C J A O W Y B O R Z E O F E R T Y Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO wraz z robotami towarzyszącymi w Policach przy ul. Bohaterów Westerplatte 2-4-6-8 przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27.09.2007r. Oferty otrzymane - 3 : 1. PPHU „TERMOBUD” Krzysztof Kozel, Stargard 2. POL-BUD Wiesław Łokucjewski, Police 3. Jerzy i Lesław Górscy, SJ, Rajkowo Kryteria wyboru ofert: 1. Najkorzystniejsza cena - 90 % 2. Gwarancja - 10 % Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 1. - 267.634,32 zł, 60 miesięcy Oferta nr 2. - 249.946,63 zł, 60 miesięcy Oferta nr 3. - 279.265,72 zł, 60 miesięcy Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 2. - 90,00 + 10,00 = 100,00 pkt. Oferta nr 1. - 84,05 + 10,00 = 94,05 pkt. Oferta nr 3. - 80,50 + 10,00 = 90,50 pkt. Wybrano ofertę zakładu: POL-BUD Usługi Budowlane, Wiesław Łokucjewski 72-010 Police, ul. Asfaltowa 15/2 za wynagrodzeniem ryczałtowym: 249.946,63 zł, gwarancja 60 miesięcy

P R Z E T A R G

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police
ul. Bankowa 18
tel. 091-43-11-351, 0695395408
 
ogłasza przetarg nieograniczony
 
na roboty budowlane:
 
DOCIEPLENIE  BUDYNKU  MIESZKALNEGO
wraz z robotami towarzyszącymi
w Policach przy ul. Bohaterów Westerplatte 2-4-6-8

 • Wymagany termin wykonania robót:  do 10.12.2007 r.
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.police.pl/przetargi_zgkim.html, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.
 • Upoważnieni do udzielania informacji są:  Krystyna Szydelska,  Waldemar Haber.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie  wadium:  w wysokości  3.000 zł  (TRZY TYSIĄCE zł).  
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 • Termin związania ofertą - 30 dni.
 • Kryteria wyboru oferty:   cena   90 %, udzielona gwarancja 10 %.   
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
  • nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
  • zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót budowlanych,
  • zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane i należącą do izby IB, która będzie kierować robotami,
  • którzy w okresie ostatnich pięciu lat (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności jest krótszy) wykonali należycie co najmniej 3 zamówienia zbliżone do obecnego zamówienia (docieplenie i kolorystyka min. 3 budynków) i przedstawią referencje od min. 2 zamawiających.  
 • Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.
 • Termin składania ofert upływa w dniu  27.09.2007r. o godz. 9,00.
   
  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 27.09.2007r. o godz. 10,00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Załączniki

siwz.ZIP ZIP, 139 kB

Powiadom znajomego