W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na na wykonanie i wymianę 125 szt. (ca 224 m2) starej stolarki okiennej drewnianej nietypowej na nową z PCV w lokalach komunalnych w Policach – wg zestawienia
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Wybrano ofertę zakładu: H.S.J. Spółka z o.o., Derkacz 44, 72-121 Czarnogłowy za cenę 90938,30 zł + 6365,68 (7% VAT) = 97303,98 zł, gwarancja 120 miesięcy

P R Z E T A R G
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. 091-43-11-351
 
ogłasza przetarg nieograniczony
 
na wykonanie  i  wymianę 125 szt. (ca 224 m2)
starej  stolarki  okiennej  drewnianej  nietypowej  na  nową  z  PCV
w lokalach komunalnych w Policach – wg zestawienia

 • Wymagany termin wykonania robót:  do 10.12.2007 r.
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.police.pl/przetargi_zgkim.html, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.
 • Upoważnieni do udzielania informacji są:  Krystyna Szydelska,  Waldemar Haber.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie  wadium:  w wysokości 1600 zł  (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET zł).  
 • Wykonawca może złożyć 1 ofertę na całość robót.
 • Termin związania ofertą - 30 dni.
 • Kryteria wyboru oferty:   cena   90 %, udzielona gwarancja 10 %.   
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
  • nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
  • zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót murarskich,
  • zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie kierować robotami,
  • dysponujący co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu stolarki,
  • którzy w okresie ostatnich pięciu lat (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności jest krótszy) zamontowali należycie co najmniej 100 szt. stolarki okiennej i przedstawią referencje od min. 3 zamawiających.  
 • Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.
 • Termin składania ofert upływa w dniu  20.09.2007r. o godz. 9,00.
 • Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 20.09.2007r. o godz. 10,00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załączniki

siwz.zip zip, 117 kB

Powiadom znajomego