W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO wraz z robotami towarzyszącymi w Policach przy ul. Piłsudskiego 8-8a-8b-8c.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Wybrano ofertę zakładu: Jerzy i Lesław Górscy, S.J, Rajkowo, 72-005 Przecław za cenę ryczałtową: 396664,00 zł + 27766,48 (7% VAT) = 424430,48 zł, gwarancja 60 miesięcy

PRZETARG
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. 091-43-11-351
 
ogłasza II przetarg nieograniczony
 
na roboty budowlane:
 
DOCIEPLENIE  BUDYNKU  MIESZKALNEGO
wraz z robotami towarzyszącymi
w Policach przy ul. Piłsudskiego 8-8a-8b-8c.

 • Wymagany termin wykonania robót:  do 10.12.2007 r.
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.police.pl/przetargi_zgkim.html, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.
 • Upoważnieni do udzielania informacji są:  Krystyna Szydelska,  Waldemar Haber.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie  wadium: 
  w wysokości  4200 zł  (CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE zł).  
 • Wykonawca może złożyć ofertę.
 • Termin związania ofertą - 30 dni.
 • Kryteria wyboru oferty:   cena   90 %, udzielona gwarancja 10 %.   
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
  • nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
  • zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót budowlanych,
  • zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane i należącą do izby IB, która będzie kierować robotami,
  • którzy w okresie ostatnich pięciu lat (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności jest krótszy) wykonali należycie co najmniej 3 zamówienia zbliżone do obecnego zamówienia (docieplenie                     i kolorystyka min. 3 budynków) i przedstawią referencje od min. 2 zamawiających.  
 • Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.
 • Termin składania ofert upływa w dniu  12.09.2007r. o godz. 9,00.
   
  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 12.09.2007r. o godz. 10,00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Uzupełnienie do SIWZ

Załączniki

siwz.zip zip, 175 kB

Powiadom znajomego