Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePrzetarg nieograniczony

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w 23 budynkach mieszkalnych w Policach-Jasienicy i Trzebieży.

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w 23 budynkach mieszkalnych w Policach-Jasienicy i Trzebieży administrowanych przez ZGKiM w Policach: w Policach: Dolna 27, Anny 2, Anny 3, Broniewskiego 1 (wspólnota mieszkaniowa), Broniewskiego 2, Broniewskiego 3, Piastów 8, Piastów 11, Piastów 33, Piastów 43, Podgórna 13, Podgórna 15, Zielona 29, Zielona 32, w Trzebieży: Kościuszki 26, Kościuszki 39, Kościuszki 48, Osadników 11 (wspólnota mieszkaniowa), Osadników 28, Portowa 6, WOP 17, WOP 26, WOP 29. przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 22.08.2007r. Oferty otrzymane - 1 : 1. PIRZMiOP „GMW” Marcin Zawadzki, Słupsk Cena ofertowa brutto: 140.920,28 zł Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 1. - 100,00 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Remontowe Zasobów Mieszkaniowych i Obiektów Przemysłowych \"GMW\" Marcin Zawadzki 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 72 za wynagrodzeniem ryczałtowym: 140.920,28 zł Gwarancja na wykonane roboty - 60 miesięcy, termin wykonania: 31.10.2007

Treść

P R Z E T A R G
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. 091-43-11-351
 
ogłasza przetarg nieograniczony
 
na roboty budowlane:
 
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
w 23 budynkach mieszkalnych  w Policach-Jasienicy i Trzebieży
administrowanych przez ZGKiM w Policach:
 
w  Policach: Dolna 27, Anny 2, Anny 3, Broniewskiego 1 (wspólnota mieszkaniowa), Broniewskiego 2, Broniewskiego 3, Piastów 8, Piastów 11, Piastów 33, Piastów 43, Podgórna 13, Podgórna 15, Zielona 29, Zielona 32,
w Trzebieży: Kościuszki 26, Kościuszki 39, Kościuszki 48, Osadników 11 (wspólnota mieszkaniowa), Osadników 28, Portowa 6, WOP 17, WOP 26, WOP 29.

 • Wymagany termin wykonania robót:  do 30.11.2007 r.
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej bip.police.pl, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.
 • Upoważnieni do udzielania informacji są:  Krystyna Szydelska,  Joanna Roszak.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie  wadium: 
  w kwocie  1.600 zł  (jeden tysiąc sześćset zł).  
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 • Termin związania ofertą - 30 dni.
 • Kryteria wyboru oferty:   cena   100 %.   
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
  • -nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
  • zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających uprawnienia gazowe,
  • zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane i należącą do izby IB,
  • którzy wykonają roboty instalacyjne siłami własnymi,
  • którzy w okresie ostatnich pięciu lat (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności był krótszy) wykonali należycie co najmniej 3 zamówienia w zakresie zbliżonym do objętego niniejszym zamówieniem - instalacje gazowe (min. 3 obiekty) i przedstawią referencje od min. 3 zamawiających.  
 • Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.
 • Termin składania ofert upływa w dniu  22.08.2007r. o godz. 9,00.
   
  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 22.08.2007r. o godz. 10,00

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu


 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij