Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePrzetarg nieograniczony

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W TRZEBIEŻY

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 60.000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Burmistrz Gminy Police ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police tel. (091) 43-11-830 fax (091) 43-11-832 Informuję, że w wyniku przetargu, przeprowadzonego w dniu 1.08.2007 r. w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości poniżej 60.000 EURO) na usługę DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W TRZEBIEŻY na Wykonawcę przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: Przewozy Autokarowe Towarowy Transport Drogowy Pojazdami Uniwersalnymi „MARTUR” Marek Zacharski ul. Kołłątaja 35/2, 72-010 Police Cena wybranej oferty: 404,46 zł brutto (w tym 7 % VAT) Cena ofert: Cena najniższa – 404,46 zł brutto ( w tym 7% VAT) Cena najwyższa – 440,00 zł brutto ( w tym 7 % VAT) Kryterium oceny ofert: cena -100 % Uzasadnienie: Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, która uzyskała 100 pkt. Oferty w przetargu złożyli również: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police. Oferta uzyskała 91,92 pkt.

Treść

Gmina Police
z siedzibą w Policach
ul. Stefana  Batorego 3, 72-010 Police    
tel. 091-43-11-806, 091-43-11-807,
fax 091-43-11-832,
www.bip.police.pl


ogłasza przetarg nieograniczony na usługę
 
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W TRZEBIEŻY

 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro 
 2. Przedmiot zamówienia:
  DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W TRZEBIEŻY
 3. Zakres zamówienia:
  Dowożenie przeciętnie 48 uczniów dziennie w dniach pracy szkoły:
  • wyjazd  o  godz. 7,00 trasą: Nowa Jasienica,  Drogoradz (4 przystanki),    Dębostrów,  Niekłończyca, Uniemyśl, Trzebież ul. Kościuszki, Trzebież Szkoła Podstawowa  i Gimnazjum, Trzebież Osiedle Leśników, Trzebież Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,
  • powrót  o  godz.  14,35  trasą: Trzebież Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,   Trzebież ul.Kościuszki, Uniemyśl, Niekłończyca, Dębostrów, Drogoradz (4 przystanki), Nowa Jasienica.
 4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać (nieodpłatnie) w siedzibie Urzędu Gminy w Policach,  ul. Stefana Batorego 3, Wydział Oświaty i Kultury pok. 7,  w godzinach 7,00 – 15,00 oraz jest ona zamieszczona na stronie internetowej  www.bip.police.pl
 5. Termin wykonania zamówienia: Termin wymagany przez Zamawiającego  od  3.09.2007 r. do 20.06.2008 r. (z przerwami świątecznymi i feriami).
 6. Miejsce i termin składania ofert:
  Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Policach ul. Stefana Batorego 3 (pok. 30) w terminie do 1.08.2007r.  do godz. 10,00.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.08.2007 r.  o godz. 10,15 w siedzibie Urzędu Gminy w Policach  ul. Stefana Batorego 3, w pok. 7, w obecności Wykonawców.
 7. Wadium: Nie stosuje się wadium.
 8. Informacja o możliwości składania ofert częściowych oraz złożenia oferty wariantowej: Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych lub wariantowych.
 9. Kryterum oceny oferty: Cena wykonania usługi 100 %.
 10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki:
  • Wykonawca spełnia wymagania zawarte w SIWZ,
  • Wykonawca wykonał należycie co najmniej dwie usługi podobne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia, nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.
 11. Termin związania ofertą: Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 12. Osobą uprawnioną do udzielania  informacji jest: P. Jolanta Sucharska-Nica  - tel. 091-43-11-806

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Załączniki

siwz_ok.doc doc, 96 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij