Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePrzetarg nieograniczony

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI UL. WIDOKOWEJ I WARSZEWSKIEJ m. PILCHOWO

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

Treść

GMINA POLICE
ul. STEFANA BATOREGO 3
72-010 Police
ogłasza przetarg nieograniczony
na
„REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI UL. WIDOKOWEJ I WARSZEWSKIEJ m. PILCHOWO”.


1. Formularz zawierający SIWZ można odebrać (nieodpłatnie) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Policach ul. Bankowa 18, pok. nr 203  w godz. 9.00 do godz.14,00, a także jest zamieszczony na stronie internetowej: www.bip.police.pl.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wg
wzoru określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wymagany termin wykonania zamówienia  25 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy.
4. Wadium w kwocie  2.000,00 zł,- należy wnieść w terminie do
dnia  24.07.2007r. do godz. 10:30.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty
wariantowej lub częściowej.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z  Wykonawcami jest
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej inż.
Zdzisław Marendziak tel. (091) 43-11-802.
7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Policach, pok. nr 30, w terminie do 24.07.2007r. godz.11:00.
8. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.07.2007r. o godz. 11:15.
 w siedzibie Urzędu Gminy w Policach przy ul. Bankowej 18 pok. 203 w obecności Wykonawców.
9. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
10. Termin związania  ofertą: 30 dni .Bieg terminu rozpoczyna się z
upływem terminu składania  ofert.
11. Warunkiem udziału w przetargu jest wykazanie, że Wykonawca spełnia wymogi określone ustawą Prawo zamówień publicznych, a także wykazanie przez Wykonawcę należytego wykonania co najmniej trzech robót w okresie ostatnich 5 lat, odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Zamawiający oceniał będzie spełnienie warunków na zasadzie: spełnia, nie spełnia. Jeżeli Wykonawca nie będzie spełniał choć jednego warunku, to zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij