W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na na roboty dekarskie na budynkach: ODRZAŃSKA 10 w Policach - Remont pokrycia dachu z dachówki zakładkowej cementowej podwójnej rzymskiej ca 322 m2 i pokrycia facjat z papy termozgrzewalnej ca 54 m2 wraz z robotami towarzyszącymi PALMOWA 5 w Policach - Remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę ca 224 m2 wraz z robotami towarzyszącymi
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18, tel. 091-43-11-351
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 60.000 euro
Termin składania ofert

PRZETARG

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. 091-43-11-351

ogłasza przetarg nieograniczony o wart. do 60.000 euro 
na roboty dekarskie na budynkach:
 
ODRZAŃSKA 10  w Policach
Remont pokrycia dachu z dachówki zakładkowej cementowej podwójnej rzymskiej ca  322 m2 i pokrycia facjat z papy termozgrzewalnej ca  54 m2 wraz z robotami towarzyszącymi
 
PALMOWA 5  w Policach
Remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę ca  224 m2
wraz z robotami towarzyszącymi

 • Pożądany termin wykonania robót:  do 31.07.2007 r.
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.police.pl/przetargi_zgkim.html, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.
 • Upoważnieni do udzielania informacji są:  Krystyna Szydelska,  Joanna Roszak.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie  wadium:
  • ODRZAŃSKA 10 - 1100 zł  (JEDEN TYSIĄC STO zł).
  • PALMOWA 5 - 1000 zł  (JEDEN TYSIĄC zł).
 • Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 dachy.
 • Termin związania ofertą - 30 dni.
 • Kryteria wyboru oferty:   cena   90 %, udzielona gwarancja 10 %.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
  • nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
  • zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót dekarskich,
  • zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane, 
  • dysponujący co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu materiałów,        
  • którzy wykonają co najmniej 60 % zamówienia siłami własnymi,
  • którzy w okresie ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej 3 zamówienia w zakresie zbliżonym do objętego niniejszym zamówieniem i przedstawią referencje od min. 3 zamawiających.
 • Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.
 • Termin składania ofert upływa w dniu  22.05.2007r. o godz. 9,00.
 • Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu 22.05.2007r. o godz. 10,00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


 

Załączniki

Powiadom znajomego