W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePrzetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
zamówienie na ODNOWĘ OZNAKOWANIA POZIOMEGO ULIC POWIATOWYCH MIEJSKICH ORAZ ULIC I DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY POLICE
Status zamówienia rozstrzygnięte
zamawiający Gmina Police
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
wartość szacunkowa poniżej 60.000 euro
termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Komisja przetargowa wybrała, a burmistrz Gminy Police zatwierdził do realizacji ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda.

Treść

GMINA POLICE
Z SIEDZIBĄ PRZY
UL. STEFANA BATOREGO 3
72-010 Police

ogłasza przetarg nieograniczony na

„ODNOWĘ OZNAKOWANIA POZIOMEGO ULIC POWIATOWYCH MIEJSKICH ORAZ ULIC I DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY POLICE".

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wg wzoru określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Formularz zawierający SIWZ można odebrać (nieodpłatnie) w Urzędzie Gminy w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pokój nr 2 ) w godzinach 7 °° - 1430, a także znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Policach www. police. pl
 3. Wymagany termin wykonania zamówienia 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
 4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie (pok. nr 30) Urzędu Gminy w Policach w Policach, ul Stefana Batorego 3 w terminie do 27.04.2007r do godz. 11 °°
 5. Wadium w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) należy wnieść w terminie do dnia 27.04.2007r do godz. 10 00
 6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
  - Zdzisław Marendziak, tel: 0-91 43 - 11 - 802,
  - Janusz Paszkowski tel. 0-91 43 - 11 - 802.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.04.2007r o godz. 11:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, w (pokój, nr 2 ) w obecności wykonawców.
 8. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
 9. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 10. Warunkiem udziału w przetargu jest wykazanie przez Wykonawcę należycie wykonanych min. 3 robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z referencjami lub protokołami odbioru z okresu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
 11. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych lub wariantowych.

BiP w JST - Gmina Police  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (352kB)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane